Analiza krvi

Analiza i vađenje krvi

Vađenje krvi se preporučuje, u preventivne svrhe, jednom godišnje do 50 godine života, a posle svakih šest meseci.

Preko analize krvi mogu se uočiti različiti metabolički i drugi poremećaji koji se dešavaju u organizmu. Svaki organ ima svoje specifične enzime, proteine ili druge organske molekule.

Kako krvni sistem prolazi kroz sve organe i na taj način ćelije dobijaju hranu, a izbacuju u cirkulaciju nepotrebne i škodljive produkte metabolizma, to će se svaka promena u organu/ima odraziti u cirkulaciji promenom koncentracije enzima, proteina, elektrolita i dr.

Analiza krvi
Analiza krvi

Biohemijska analiza i pregled krvi

Za dobijanje tačnih rezultata jako je bitna obaveštenost pacijenata o pravilima ponašanja i pripreme pre i tokom uzorkovanja krvi.

Većina biohemijskih analza zahteva uzorkovanje u jutranjim časovima, nakon noćnog gladovanja od 8-12h.

Određene analize, kao što su npr. stresni hormoni, zahtevaju i mirovanje pacijenata, a postoje i analize koje se rade u tačno određenim vremenskim periodima (ACTH se na primer radi isključivo u periodu od 7-10h ujutru).

Takođe, jako je bitno napomenuti laboratorijskim radnicima o fiziološkim/patološkim stanjima u kojima se organizam nalazi.

Na primer, trudnice imaju drugačije vrednosti parametara nego osobe koje nisu u drugom stanju.

O svim nedoumicama i informacijama vezanim za uzorkovanje i analize pacijenti se trebaju informisati u dežurnim laboratorijama, a sve sa ciljem dobijanja tačnih rezultata i obostranog zadovoljstva.

Zatim se pristupa vađenju krvi. Uzorak se sakuplja u različitim epruvetama, zavisno od traženih analiza (određeni parametri su stabilniji u epruveti sa antikaogilansom, ali se većina analiza radi iz seruma).

Uzorak se analizira na različitim aparatima u zavisnosti od grupe analiza od interesa.

Osnovni metabolički parametri

  • glukoza,
  • lipidi,
  • proteini,
  • enzimi …

se određuju na biohemijskim analizatorima koji rade po principu spektrofotomertrije/turbidimetrije.

Hormoni i tumor markeri određuju na imunohemijskim analizatorima.

Njihovo određivanje se uglavnom zasniva na reakcijama tipa At-Ag. Krvna slika sa diferencijalnom leukocitarnom formulom se određuje na hematološkim analizatorima, čiji se rad zasniva na principu protočne citofluorimetrije

Analiza krvne slike

Pregled pune krvi najčešće podrazumeva krvnu sliku koja se radi na hematološkom analizatoru.

Danas postoje različiti hematološki analizatori koji se razlikuju po načinu određivanja leukocitracne formule a samim tim i broju subpopulacija leukocita koji mogu diferencirati.

Tako postoje tropartni i petopartni analizatori. Kod zdravih osoba nije neophodno raditi petopartnu diferencijaciju, međutim, kod specifičnije dijagnostike, neophodna je specifičnija diferencijacija.

Referentne vrednosti krvi, krvne slike i ostalih biohemijskih parametara

Referentne vrednosti (raniji termin normalne vrednosti) krvne slike i biohemijskih analiza su unapred određeni rasponi koncentracija svakog parametra posebno i to zavisno od pola i uzrasta pacijenta kao i od korišćenih reagenasa i aparata na kojima se rade te analize.

Svaka laboratorija je obavezna da naznači referentne vrednosti u zavisnosti od reagenasa i aparata koje koristi.

beolab-white-180

Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

Istorija razvoja Beo-lab laboratorija u tom smislu, nije izuzetak.

Vraćamo se unazad samo da bi videli koliko nas je fokus na srce Beo-Laba odveo napred.
Srce naše kompanije su pacijenti i njihove potrebe iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Beo-lab laboratorije, Medicover/Synevo , pripadajući logotip i sve povezane Beo-lab marke su registrovani zaštitni znakovi kompanije Beo-lab laboratorije. Sve oznake trećih strana - ® i ™ - vlasništvo su njihovih vlasnika. © 2000-2019 Beo-lab laboratorije. Sva prava zadržana