Pratite nas

LDL (loš holesterol)

Šifra CH23 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

LDL (loš holesterol) se određuje osobama koje vrše rutinski medicinski pregled, periodično se određuje osobama sa povećanim kardiovaskularnim rizikom i osobama koje uzimaju terapiju za snižavanje lipida.

150din

Vađenje krvi

Šta je LDL-holesterol?

LDL-holesterol je holesterol koji se nalazi u LDL lipoproteinima. LDL lipoprotein je klasa lipoproteina koja sadrži malo proteina a više holesterola. Zbog svoje povezanosti sa aterosklerozom često se naziva i ”loš” holesterol i nije poželjno kada su njegove koncentracije visoke.

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

LDL-holesterol se koristi za procenu kardiovaskularnog rizika i prilikom praćenja uspešnosti terapije za snižavanje lipida.

Holesterol se određuje osobama koje vrše rutinski medicinski pregled (kada se određuje ceo lipidni status: ukupni holesterol, HDL-holesterol, LDL-holesterol i trigliceridi), periodično se određuje osobama sa povećanim kardiovaskularnim rizikom (kada se određuje ceo lipidni status, hs-CRP, fibrinogen, homocistein, Apo-A, Apo-B i LPa ) i osobama koje uzimaju terapiju za snižavanje lipida.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Uzimanje uzorka se vrši najčešće ujutru posle noćnog gladovanja od 9-12 sati. Ponekad se uzorak uzima i u drugo vreme prema uputstvima lekara.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.