Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

VERACITY test

Šta je prenatalni test?

Prenatalni test je test koji može detektovati da li postoje hromozomske abnormalnosti ploda pre samog rođenja.

Šta je VERACITY test?

VERACITY test je neinvazivni prenatalni test nove generacije koji precizno otkriva Daunov, Edvardsov i Patau sindrom, tri najčešća fetalna genetička poremećaja, kao i druge sindrome uzrokovane aneuploidijama X i Y hromozoma.

 VERACITY test takođe pruža opciju utvrđivanja pola bebe. Može se uraditi već od 10-te nedelje trudnoće. 

Test je bezbedan i za majku i za plod jer se izvodi jednostavnim uzorkovanjem venske krvi majke. Primenljiv kod jednoplodnih i blizanačkih trudnoća. 

Senzitivnost i specifičnost VERACITY testa su dokazane u tri kliničke validacione studije koje su sprovedene na stotinama uzoraka.

veracity infogrpahic
VERACITY test 1
Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati

Koje opcije prenatalnog testiranja postoje?

Tokom prvog trimestra postoje konvencionalni skrining testovi koji uključuju ultrazvučni pregled i biohemijske analize krvi. U kombinaciji sa drugim parametrima, kao što je npr. godine starosti majke, procenjuje se rizik za pojavu određenih genetičkih poremećaja kod fetusa bez direktnog analiziranja DNK fetusa. Preciznost ovog skrining testa je niska (80 – 95%). 

Ukoliko prenatalni skrining ukaže da fetus ima visok rizik za pojavu određenih genetičkih stanja, Vaš lekar će preporučiti invazivni test kao što je amniocenteza ili biopsija horionskih čupica (CVS). Ovi invazivni testovi imaju visoku preciznost (>99%), ali u otprilike 1 u 200 slučajeva mogu da izazovu spontani pobačaj. 

Sada ste, uz pomoć VERACITY testa, u prilici da uradite visoko precizno (>99%), a u isto vreme bezbedno, neinvazivno prenatalno testiranje.

Opcije Preciznost Bezbednost Vreme
Skrining prvog trimestra (Dabl test) Niska (80 - 95%) Nema rizika od gubitka trudnoće Može se uraditi između 11. i 14. nedelje trudnoće
Invazivna prenatalna dijagnostika Vrlo visoka (>99%) 0,5% rizik od gubitka trudnoće Može se uraditi nakon 12. nedelje (biopsija horionskih čupica) ili 16. nedelje (amniocenteza) trudnoće
VERACITY test 2

Neinvazivni test nove generacije

Vrlo visoka (>99%) Nema rizika od gubitka trudnoće Može se uraditi već od 10. nedelje trudnoće

Kako se izvodi VERACITY prenatalni test?

Tokom trudnoće DNK fetusa prolazi kroz posteljicu, ulazi u krvotok majke i cirkuliše zajedno sa DNK majke. 

VERACITY test predstavlja neinvazivni prenatalni test nove generacije koji precizno meri i analizira slobodnoćelijsku fetalnu DNK u krvi majke, radi otkrivanja prisustva aneuploidija kod fetusa. 

VERACITY test je validiran za jednoplodne i blizanačke trudnoće. 

Lekar ili laboratorijski tehničar uzima uzorak venske krvi majke i šalje ga u naše najsavremenije laboratorije radi analize. 

U laboratoriji se slobodnoćelijska DNK izdvaja iz majčine krvi i analizira našom sopstvenom, zaštićenom, analitičkom i bioinformatičkom tehnologijom nove generacije. Rezultati se šalju Vašem lekaru i Vama u roku od nekoliko radnih dana.

 

Zašto bi trebalo da razmotrimo VERACITY prenatalni test?

VISOKA PRECIZNOST

Preciznost testa je veća od 99% za autozomalne aneuploidije

NEINVAZIVAN

Ne postoji rizik od spontanog pobačaja. test za koji je potrebno jednostavno vađenje venske krvi majke.

DOSTUPAN U RANOJ TRUDNOĆI

Test može da se izvodi već od 10-te nedelje trudnoće, a rezultati se dobijaju u roku od nekoliko dana.

Šta VERACITY test može da otkrije?

ANEUPLOIDIJE AUTOZOMNIH HROMOZOMA

Daunov sindrom (Trizomija 21) 

Edvardsov sindrom (Trizomija 18) 

Patau sindrom (Trizomija 13)

ANEUPLOIDIJE POLNIH HROMOZOMA (samo u jednoplodnim trudnoćama)

Tarnerov sindrom (45 X)

Sindrom trostrukog X (47 XXX)

Klinefelterov sindrom (47 XXY)

Jakobs sindrom (47 XYY) 

Sindrom XX YY (48 XX YY)

MIKRODELECIJE

DiDžordžov sindrom (22q11.2)

Sindrom delecije (1p36)

Smit-Magenisov sindrom (17p11.2)

Volf-Hiršhornov sindrom (4p16.3

POL BEBE

VERACITY test 3

Šta analizira VERACITY prenatalni test i koje opcije mogu da odaberem?

VERACITY TEST BASIC

TRIZOMIJE:

Daunov sindrom (Trizomija 21) – Dodatna kopija 21.hromozoma (1 prema 700)

Edvardsov sindrom (Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000)

Patau sindrom (Trizomija 13) – Dodatna kopija 13.hromozoma (1 prema 16.000)

 Informacije o polu (muški/ženški)

 

 

 

 

 

 

 

 

VERACITY TEST PLUS

VERACITY test Basic

ANEUPLOIDIJE POLNIH HROMOZOMA:

Tarnerov sindrom (Monozomija X) Nedostatak X hromozoma (1 prema 2.000 kod ženske dece) 

Trostruki X sindrom (Trizomija X) – Višak X hromozoma kod ženske dece (1 prema 1.000 kod ženske dece)

Klinefelterov sindrom (XXY) Višak X hromozoma kod muške dece (1 prema 1.000 kod muške dece). 

Jakobsov sindrom (XYY) Višak Y hromozoma kod muške dece (1 prema 1.000 kod muške dece)

 XX YY Sindrom Višak X i Y hromozoma (1 prema 17.000 kod muške dece)

 

VERACITY TEST PREMIUM

VERACITY test Plus

MIKRODELECIJE:

DiDžordžov sindrom 22q11.2 Nedostatak dela 22.hromozoma (1 prema 1.000) 

1p36 delecioni sindrom Nedostatak dela 1.hromozoma (1 prema 5.000)

Smit Magenisov sindrom(17p1 1.2) Nedostatak dela 17.hromozoma (1 prema 15.000)

Volf Hirshornov sindrom (4p1 6.3) Nedostatak dela 4.hromozoma (1 prema 50.000)
VERACITY test 1

DA BISTE JASNIJE RAZUMELI VERACITY TEST I REZULTATE TESTA, KONSULTUJTE SE SA VAŠIM GINEKOLOGOM ILI GENETIČAROM BEO-LAB LABORATORIJA, KAKO PRE, TAKO I POSLE TESTIRANJA.

Zakaži laboratorijsko genetičko savetovalište
Popunite formu sa svojim podacima ukoliko želite da zakažete genetsko savetovanje. Odgovor o terminu dobićete na mejl ili pozivom na vaš broj.