Call Centar: +381 11 3622888
amniocenteza

Amniocenteza vs. NIPT – kako doneti ispravnu odluku?

Amniocenteza vs. NIPT - kako doneti ispravnu odluku? 1

Tekst napisala:

MSc Milica Komnenić Radovanović – laboratorijski genetički konsultant Beo-lab laboratorija za prenatalne testove i kod pripreme parova za VTO.

Invazivne procedure u prenatalnoj dijagnostici

Amniocenteza je najčešće primenjivana metoda invazivne prenatalne dijagnostike.

Naime, do pre nekoliko godina, jedino pouzdano prenatalno testiranje hromozomskih abnormalnosti bila je moguća isključivo hromozomskom analizom fetalnih ćelija ili ćelija posteljice.

Da bi se fetalne ili ćelije posteljice dobile bile su neophodne invazivne procedure – kao amniocenteza (intervencije pod kontrolom ultrazvuka, koje nose sa sobom određeni rizik od gubitka ploda).

S obzirom na to da postoji određeni procenat rizika da dodje do spontanog pobačaja tj. do gubitka trudnoće nakon procedure amniocenteze, veoma je važan pažljiv odabir trudnica kojima će se invazivna prenatalna dijagnostika raditi, odnosno identifikacija trudnica kod kojih postoji visok rizik od hromozomskih aberacija.

Indikacije za prenatalnu dijagnostiku

Indikacije za dodatnu prenatalnu dijagnostiku bilo invanzivnu (amniocenteza) ili neinvanzivnu ( NIPT testove) tj. dodatni faktori rizika za rađanje deteta sa hromozomskom aberacijom su:

 • starost trudnice,
 • različiti anamnestički podaci,
 • patološki ultrazvučni nalaz,
 • pozitivni biohemijski ili ultrazvučni markeri na hromozomske aberacije i dr.

Da bi se trudnica uputila na neku od invazivnih dijagnostičkih procedura ili na neki od neinvazivnih prenatalnih testova, izuzezno je važno da bude adekvatno informisana od strane genetičara, putem genetičkih konsultacija, a sve u cilju donošenja ispravne odluke.

Reproduktivna anamneza, porodično opterećenje, kao i mnoge druge informacije, od ključnog su značaja za upućivanje na adekvatnu genetičku dijagnostiku invanzivnu (kao amniocenteza) ili NIPT testiranje.

Amniocenteza – invanzivna prenatalna dijagnostička procedura

Amniocenteza predstavlja jednu od metoda invazivne prenatalne dijagnostike, a kod koje se pod kontrolom ultrazvučne sonde iglom ulazi kroz trbuh majke u matericu i aspirira plodova voda za genetičku analizu.

Intervencija se radi između 16. i 22. nedelje gestacije, a rizik od komplikacija, koje za krajnji ishod mogu da imaju gubitak trudnoće, je do 0.5%.

Pre same punkcije vrši se ultrazvučni pregled, prilikom kojeg se određuje položaj bebe, kao i posteljice, kako bi se izbegla nepreciznost zahvata i moguća povreda fetusa.

Amniocenteza - invanzivna prenatalna dijagnostička procedura

Plodova voda je tečnost u kojoj se nalazi fetus, shodno tome sadrži ćelije kože fetusa i određenu količinu njegove DNK. Za dobijanje dovoljnog broja ćelija za analizu (kultura ćelija) potrebno je oko 15 – 20 ml plodove vode. 

Nakon intervencije, trudnici se preporučuje strogo mirovanje, kao i određena terapija u periodu od tri do pet dana.

Kultivacija fetalnih ćelija i kariotipizacija iz plodove vode (analiza fetalnih hromozoma) traje oko 3 nedelje.

Poslednjih godina za brzu analizu najčešćih aneuploidija u invazivnoj prenatalnoj dijagnostici, rutinski se koristi QF-PCR metoda (Quantitative Fluorescence-Polymerase Chain Reaction ), tehnika molekularne genetike za koju je potrebno uzorkovanje 5 – 10 ml plodove vode, a rezultati se dobijaju u periodu od 2 do 4 dana.

Takođe, ova analiza može se vršiti i iz drugih bioloških materijala, kao što su horionske čupice (CVS) ili fetalna krv (kordocenteza).

Važnost genetičkih konsultacija kod odabira adekvatne prenatalne dijagnostike

Kroz laboratorijske genetičke konsultacije, pre samog testiranja, pacijenti su u mogućnosti da se:

 • na pravi način usmere na analize koje su im tražene,
 • posavetuju o onome što ih zanima u domenu genetičkog testiranja muškog i ženskog infertiliteta,
 • kao i o tome da li je za njih invazivna prenatalna dijagnostika zaista jedino rešenje,
 • ili su kandidati za neki od neinvazivnih prenatalnih genetičkih testova.

Smatram da je genetičko informisanje danas važno i preko potrebno budućim roditeljima, jer su pacijenti, vrlo često uskraćeni za prave informacije o tome koje su im analize zaista potrebne“ – ističe MSc Milica Komnenić Radovanović

Važnost odabira adekvatne prenatalne dijagnostike

Danas, u eri ekspanzije neinvazivnih prenatalnih testova, pacijentima nije lako da se odluče koji je od testova pravi izbor za njih, a vrlo često i ne dobiju adekvatnu informaciju o tome šta su prednosti, a šta ograničenja ovih testova i kakva je ta genetička informacija koju određeni testovi pružaju.

NIPT testovi – neinvanzivno prenatalno testiranje

Neinvazivni prenatalni testovi predstavljaju, kao što im i sam naziv govori, testove kod kojih ne postoji rizik od spontanog pobačaja (bezbedni su 100% i za majku i za bebu) a mogu da se rade u ranoj trudnoći.

Kod NIPT testova preciznost za najčešće aneuploidije je viša od 99%.

U Beo-lab laboratorijama dostupni su vam VERACITY i VERAgene neinvazivni prenatalni testovi

VERACITY i VERAgene neinvazivni prenatalni testovi predstavljaju najobuhvatnije neinvazivne prenatalne skrining testove, koji kao rezultat pružaju informacije o mogućem prisustvu aneuploidija, mikrodelecionih sindroma, monogenskih bolesti, kao i o polu bebe.

VERACITY i VERAgene testovi su validirani i kod trudnoća nastalih nakon VTO postupka.

Prednost i jednostavnost ovih testova leži upravo u tome što se slobodnocirkulišuća fetalna DNK izoluje iz majčine venske krvi i analizira koristeći NGS (sekvenciranje sledeće generacije) tehniku.

Kod VERAgene testa koriste se sofisticirani bioinformaticki algoritmi za izračunavanje rizika na različite monogenske bolesti kod fetusa, na osnovu slobodnocirkulišuće fetalne DNK izolovane iz majčine venske krvi i uporedne analize uzorka DNK biološkog oca ( bukalni bris oca) na potencijalne genetičke mutacije.

Preporučujemo vam da pročitate i naš tekst Šta je bitno da znate prilikom izbora prenatalnog testa.

Neinvanzivna vs. invanzivna prenatalna dijagnostika

Kada se trudnica uputi na genetičke konsultacije povodom rezultata skrininga na aneuploidije prvog ili drugog trimestra (Double, Triple ili Quadruple testovi), kod kojih su ultrazvučni parametri uredni, a ukupan ili biohemijski rizik u visokom riziku i kod iste ne postoji nasledno opterećenje, ona je jedan od idealnih kandidata za neki od opcija neinvazivnih prenatalnih testova.

Ovim testovima izbegava se rizik od eventualnog gubitka trudnoće, a dobija se dovoljna, adekvatna i pouzdana informacija.

Ukoliko se nekim od neinvazivnih prenatalnih testova pokaže visok rizik za neko od ispitivanih stanja, tek onda se predlaže amniocenteza u cilju provere dobijenog rezultata.

U slučajevima patoloških ultrazvučnih parametara u trudnoći, kao prvi izbor, uvek se stavljaju invazivne dijagnostičke procedure, što se danas smatra pravilnim genetičkim informisanjem.

Ko su idealni kandidati za NIPT testove?

 • Ukoliko trudnica dolazi na genetičko informisanje, a razlog za to su godine starosti (35 i više godina), uz normalne ultrazvučne parametre trudnoće, ona je jedan od idealnih kandidata za neinvazivno prenatalno testiranje.
 • Trudnica koja se uputi na genetičke konsultacije povodom rezultata skrininga na aneuploidije prvog ili drugog trimestra (Double, Triple ili Quadruple testovi), kod kojih su ultrazvučni parametri uredni, a ukupan ili biohemijski rizik u visokom riziku i kod iste ne postoji nasledno opterećenje, ona je takođe jedan od idealnih kandidata za neki od opcija
 • Kod pacijenata kod kojih je trudnoća nastala nakon jednog ili više VTO postupaka i koji su prošli dug i težak put da bi ostvarili trudnoću, neinvazivni penatalni testovi su pravi izbor, obzirom da ne nose rizik od gubitka trudnoće, a imajući u vidu i to da su pacijenti tokom procesa pripreme za VTO temeljno genetički ispitani.
 • Najčešće pacijentkinje za NIPT testove su upravo one trudnice kod kojih je sve u redu i ne postoji nijedan od potencijalnih rizika za hromozomske aberacije, ali one žele da budu sigurne i na neki način mirnije tokom devet meseci trudnoće, a bez ugrožavanja trudnoće invazivnim dijagnostičkim procedurama.

Genetičke konsultacije

O genetičkom konsultantu Beo-lab laboratorija

Milica Komnenić Radovanović laboratorisko genetički konsultant Beo-lab laboratorija je dugogodišnji član Odseka za perinatalnu i reproduktivnu endokrinologiju i genetiku – KGA KCS, deo tima „Kabineta za citogenetiku KGA KCS“, (stipendista Ministarstva za nauku i doktorant Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu).

Kroz svoj dugogodišnji rad u genetičkom savetovalištu, kako sa trudnicama, tako i sa pacijentima koji prolaze kroz postupak VTO procedure, neko je ko će vam pružiti pomoć u donošenju pravih odluka u vezi sa vašim genetičkim testiranjima, kako u trudnoći, tako i van nje.

Zakaži konsultacije

Genetičke konsultacije kod laboratorijskog genetičkog konsultanta Milice Komnenić Radovanović možete zakazati preko call centra Beo-lab laboratorija 011 3622 888 ili putem kontakt forme.

Genetičke koslutacije ulaze u cenu prenatalnih testova VERAgene i VERACITY obavljenih u Beo-lab laboratorijama.

To znači da, ukoliko se prilikom genetičkog konsultovanja preporuči neinvanzivna prenatalna dijagnostika kao pravi izbor za vas i vi se odlučite se za neku od opcija VERACITY testa ili VERAgene testa u Beo-lab laboratorijama, za vas su genetičke konsultacije besplatne.

Ukoliko Vam se sviđa članak podelite ga sa prijateljima.

Facebook
LinkedIn

Podeli na mrežama:

Facebook
LinkedIn

Najnovije objave

Preventivni paneli

Pošaljite poruku

Poruči analize onlajn

Samo u Beo-lab laboratorijama laboratorijske analize možete poručiti onlajn.

 • Prednost pri dolasku u laboratoriju
 • Obavite konsultacije pri izboru analiza
 • Kupite testove svojim članovima porodice