Poštovani pacijenti, Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure pravilnog sakupljanja, čuvanja određenih vrsta uzoraka. Naša uloga je da Vam pomognemo u tome!
Uzorkovanje krvi

• Za većinu laboratorijskih ispitivanja krvi neophodna je priprema koja podrazumeva uzimanje uzorka (na prazan stomak) ujutru, 12 sati nakon poslednjeg obroka. Ovo je neophodno zato što uzimanje hrane pred vađenje krvi dovodi po porasta koncentracije glukoze, holesterola, triglicerida, proteina, gvožđa i drugih metabolita. • U cilju dobijanja verodostojnog rezultata obavezno informišite tehničara na prijemu laboratorije jer ista može uticati na rezultate testiranja- ovo se naročito odnosi na terapiju gvožđem, vitaminskim preparatima, hormonsku terapiju i dr. • Pre vađenja krvi trebalo bi izbegavati veću fizičku aktivnost, zato što utiče na povećanje nivoa pojedinih enzima (pre svega CK i LDH). • Uzimanje uzorka za određivanje parametara prolaktin, kortizol, ACTH, kateholamini mora izvesti u stanju potpune relaksacije i mirovanja u periodu od 20-30 minuta. Ovo su takođe parametri koji pokazuju izrazito dnevno variranje, te vreme i profil za vađenje krvi i njihovo određivanje treba da odredi lekar. • Za pacijente koji su na ORALNOJ ANTIKOAGULANTNOJ TERAPIJI preporučuje se vađenje krvi u jutarnjim časovima pre uzimanja uobičajene terapije uz obaveznu konsultaciju sa lekarom koji je propisao terapiju. Ovo važi i za pacijente koji su na bilo kojoj dugotrajnojj terapiji.