Test opterećenja glukozom – OGTT

Poštovani pacijenti,

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure pravilnog sakupljanja, čuvanja određenih vrsta uzoraka. Naša uloga je da Vam pomognemo u tome!

Priprema pacijenta za test opterećenja glukozom i tok testa

Test opterećenja glukozom se izvodi u laboratoriji, u trajanju od 120-180 minuta (u zavisnosti od protokola koji je zahtevao lekar).

Za izvođenje OGTT potrebno je poneti Glukozu u količini koju je lekar prepisao ( uobičajno 75 g ili 100g glukoze). Glukozu kuputi u apoteci  i doći u laboratoriju  u 7:30 h.

Za lokacije naših laboratorija pogledaj ovde

Neophodno u laboratoriju doneti  uput lekara ( preporuku za izvođenje testa) sa naznačenim instrukcijama o količini glukoze i vremenskom intervalu u kojem se glukoza prati.

Priprema

 • pre testa osoba treba da obavlja uobičajene fizičke aktivnosti;
 • da je na uobičajenoj ishrani;
 • 4 dana pre izvođenja testa pacijent ne treba (samo uz dogovor sa izabranim lekarom) da uzima lekove koji utiču na metabolizam glukoze. Po mogućnosti, ako je na terapiji kortikosteroidima ili diureticima, prekinuti sa terapijom;
 • test se ne izvodi ukoliko pacijent ima infekciju, težu bolest ili trauma;
 • test se ne izvodi 3 dana pre i 3 dana posle menstrualnog ciklusa
 • pre testa osoba treba da gladuje najviše 10 sati ( tj posle 22h ne unositi hranu i napitke). Od pića je moguća samo obična vode.
 • osoba ne sme da puši, pije i jede za vreme izvođenja testa;
 • u toku izvođenja testa osoba mora da miruje.

Tok testa

 1. izvođenje testa počinje ujutro najkasnije do 8h uzimanjem prvog nultog uzorka krvi. Prvim uzorkovanjem se određuje nivo glukoze našte ( nakon 10 sati gladovanja).
 2. Pacijent potom popije 75 g rastvorene glukoze u čaši vode (oko 300 ml).

Rastvorenu glukozu u vodi popiti brzo u malim gutljajima. Kada dođe do začeća, ukoliko se sumnja na gestacijski dijabetes, OGTT se radi sa 100 g glukoze.

 1. Test traje 2 ili 3 sata (zavisi od zahteva lekara ). Meri se koncentracija glukoze u krvi u određenim vremenskim razmacima, nakon ispijanja rastvorene glukoze. U vremenu: 0 min, 30, 60, 90 i 120 (180) min. Kada dođe do začeća – u vremenu: 0 min, 30 min, 60 min, 120 min, (180 min O’Sullivan kriterijumi).
 2. Nakon završenog testa, preporučuje se uobičajen obrok.

Napomena: Tečnost koju treba brzo popiti je izuzetno slatka, te se kod nekih osoba dešava da izazove mučninu i povraćanje. U tom slučaju test se mora ponoviti.

Više o testu opterećenja glukozom i tumačenju rezultata testa pročitajte ovde .

beolab-white-180

Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

Istorija razvoja Beo-Lab laboratorija u tom smislu, nije izuzetak.

Vraćamo se unazad samo da bi videli koliko nas je fokus na srce Beo-Laba odveo napred.
Srce naše kompanije su pacijenti i njihove potrebe iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Beo-lab, Synevo, the associated logo and all associated Beo-lab marks are the registered trademarks of Beo-lab Laboratorije. All third party marks — ® and ™ — are the property of their respective owners. © 2000-2018 Beo-lab Laboratorije. All rights reserved.