Pratite nas

Priprema za test opterećenja glukozom – OGTT

Opšte informacije o OGTT testu

Test opterećenja glukozom se izvodi u laboratoriji, u trajanju od 120 -180 minuta (u zavisnosti od protokola koji je zahtevao lekar).

Za izvođenje testa opterećenja glukozom OGTT test potrebno je poneti glukozu u količini koju je lekar prepisao (uobičajno 75 g ili 100g glukoze). Glukozu kupiti u apoteci  i doći u laboratoriju  u 7:30 h.

Neophodno u laboratoriju doneti  uput lekara (preporuku za izvođenje testa) sa naznačenim instrukcijama o količini glukoze i vremenskom intervalu u kojem se glukoza prati.

Priprema pacijenta za test opterećenja glukozom

 • pre testa osoba treba da obavlja uobičajene fizičke aktivnosti;
 • da je na uobičajenoj ishrani;
 • 4 dana pre izvođenja testa pacijent ne treba (samo uz dogovor sa izabranim lekarom) da uzima lekove koji utiču na metabolizam glukoze. Po mogućnosti, ako je na terapiji kortikosteroidima ili diureticima, prekinuti sa terapijom;
 • test se ne izvodi ukoliko pacijent ima infekciju, težu bolest ili trauma;
 • test se ne izvodi 3 dana pre i 3 dana posle menstrualnog ciklusa
 • pre testa osoba treba da gladuje najviše 10 sati ( tj posle 22h ne unositi hranu i napitke). Od pića je moguća samo obična vode.
 • osoba ne sme da puši, pije i jede za vreme izvođenja testa;
 • u toku izvođenja testa osoba mora da miruje.

Tok testa opterećenja glukozom

 1. izvođenje testa počinje ujutro najkasnije do 8h uzimanjem prvog nultog uzorka krvi. Prvim uzorkovanjem se određuje nivo glukoze našte (nakon 10 sati gladovanja).
 2. Pacijent potom popije 75 g rastvorene glukoze u čaši vode (oko 300 ml).

Rastvorenu glukozu u vodi popiti brzo u malim gutljajima. Kada dođe do začeća, ukoliko se sumnja na gestacijski dijabetes, OGTT se radi sa 100 g glukoze.

 1. Test traje 2 ili 3 sata (zavisi od zahteva lekara). Meri se koncentracija glukoze u krvi u određenim vremenskim razmacima, nakon ispijanja rastvorene glukoze. U vremenu: 0 min, 30, 60, 90 i 120 (180) min. Kada dođe do začeća – u vremenu: 0 min, 30 min, 60 min, 120 min, (180 min O’Sullivan kriterijumi).
 2. Nakon završenog testa, preporučuje se uobičajen obrok.

Napomena: Tečnost koju treba brzo popiti je izuzetno slatka, te se kod nekih osoba dešava da izazove mučninu i povraćanje. U tom slučaju test se mora ponoviti.

Više o testu opterećenja glukozom i tumačenju rezultata testa pročitajte u našem članku:

Priprema za test opterećenja glukozom

Test opterećenja glukozom u uspostavljanju dijagnoze šećerne bolesti.

Reference: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/glucose-tolerance-test/about/pac-20394296