Poštovani pacijenti,

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure pravilnog sakupljanja, čuvanja određenih vrsta uzoraka. Naša uloga je da Vam pomognemo u tome!

Saveti za pravilnu pripremu pacijenta za venepunkciju (vađenje krvi)

Test opterećenja glukozom

Preporuka za pripremu pacijenat za izvođenje ureaza izdisajnog testa

Optimalna priprema i saveti za pripremu pacijenata za mikrobiološka ispitivanja

Uputstvo za analizu uzorka urina

Uputstvo za uzimanje uzorka sperme za određivanje spermograma