Call Centar:
Pratite nas
Call Centar +381 11 36 22 888

Priprema pacijenata za analizu spermograma

Priprema pacijenata za analizu spermograma

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je 2010. godine izdala peto izdanje laboratorijskog priručnika za izradu  spermograma (WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen) koji pored protokola sa striktnim pravilima kojih se treba pridržavati u analizi, sadrži i preporuke za pravilnu pripremu pacijenata za analizu spermograma.

Adekvatnom pripremom pacijenata i primenom preporučenih postupaka za analizu dobijaju se validni rezultati i klinički korisne informacije za procenu prognoze fertiliteta, postavljenje dijagnoze infertiliteta, izbor odgovarajućih terapijskih opcija, kao i praćenje efekata terapije.

Primenom ovih smernica obezbeđuje se standardizacija celokupnog postupka i dobijanje uporedivih rezultata.

Postupak za sakupljanje uzorka sperme

Kod prikupljanja uzorka za  spermogram, uzorkovanje je neophodno izvršiti isključivo u laboratoriji (postoji poseban prostor za tu namenu). Uzorak sperme se dobija masturbacijom (ne koristiti kondom).

Postupak obuhvata sledeće preporuke:

  • Potrebno je apstinirati (suzdržati se od polnog odnosa) 3-5 dana (apstinencija kraća od 2 dana nepovoljno utiče na broj spermatozoida, dok apstinencija duža od 5 dana nepovoljno utiče na njihovu pokretljivost);
  • Tokom perioda apstinencije treba smanjiti, a ako je moguće potpuno isključiti, pušenje i uzimanje alkohola;
  • Pacijent treba prethodno, pre davanja uzorka, da urinira;
  • Neposredno pre davanja uzorka, uro-genitalnu oblast treba dobro oprati vodom i osušiti;
  • Uzorak treba sakupiti u sterilnu posudu sa što širim otvorom (najbolje je koristiti sterilnu bočicu za urin);
  • Voditi računa da se sakupi celokupna količina uzorka (nepotpuno sakupljen uzorak utiče nepovoljno na rezultate analize; dobijaju se niže vrednosti zapremine ejakulata i broja spermatozoida);
  • Važno je zabeležiti tačno vreme uzorkovanja (odustvo informacije o tačnom vremenu uzorkovanja onemogućava određivanje vremena likvefakcije);
Uputstvo za uzimanje uzorka sperme za određivanje spermograma

Upozorenja:

  • Ne sakupljati uzorak tokom seksualnog odnosa metodom prekida odnosa pre vrhunca (može doći do gubitka značajne količine uzorka i kontaminacije telesnim tečnostima partnerke), niti korišćenjem prezervativa (sadrže spermicide koji nepovoljno utiču na pokretljivost i vitalnost spermatozoida),
  • Analizu spermograma ne treba raditi u toku i najmanje 7 dana nakon akutnih infektivnih bolesti, naročito ako su praćene povišenom telesnom temperaturom (febrilna stanja) jer nepovoljno utiču na broj i kvalitet spermatozoida.
  • Prilikom davanja uzorka na analizu, značajno je napomenuti da li pacijent koristi lekove i/ili suplemenate, naročito u slučaju kada se analiza spermograma vrši radi praćenja efikasnosti primenjene terapije.

Nemoguće je okarakterisati kvalitet sperme na osnovu samo jednog uzorka, tako da se preporučuje ispitivanje dva ili tri uzorka u periodu od 3-6 meseci.

Analiza vam je dostupna samo u Beo-lab laboratoriji Resavska 60.

NAPOMENA: Uzorak za spermogram se uzima radnim danima u periodu od 07h-16h (subotom od 07h-13h i nedeljom od 08h do 11h), samo u centralnoj Beo-lab laboratoriji koja se nalazi na adresi Resavska 58-60.

Uzorak se daje ISKLJUČIVO po dolasku u laboratoriju, u posebnoj prostoriji opremljenoj za to.

Analizu spermogram možete poručiti i platiti online preko naše e-laboratorije.

SAZNAJ VIŠE:

Pročitajte šta je spermogram, koji faktori utiču na tumačenje analize i kako se tumače rezultati testa u članku:

Reference: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/9789241547789/en/

polno prenosive bolesti
POTREBAN VAM JE ANTIGEN TEST ZBOG PUTOVANJA?​

Poručite ga putem e-laboratorije ili dođite direktno u jednu od tri laboratorije u Beogradu u kojima se vrši uzorkovanje: Resavska 60, Ratka Mitrovića 148 i Pjarona de Mondezira 30/5.
Proverite radno vreme lokacija na kojima je dostupan brzi Antigen test na COVID-19.
Prilikom dolaska u laboratoriju, ponesite sa sobom popunjen ANTIGEN UPITNIK i ubrzajte proceduru uzorkovanja.
Rezultat brzog antigen testa (SARS-Cov-2 rapid test) u Beo-lab laboratorijama sadrži i QR code, koji vam omogućava da jednostavno u svakom trenutku imate brz pristup vašem rezultatu antigen testa i po potrebi ga pokažete nadležnoj osobi, prilikom prelaska granice tokom putovanja. 

YOU NEED AN ANTIGEN TEST FOR TRAVEL?

Order via E-labs or come directly to one of the three Beo-lab laboratories in Belgrade where the antigen test is available: Resavska 60, Ratka Mitrovića 148, and Pjarona de Mondezira 30/5.
Check the working hour of locations in Belgrade where COVID-19 antigen testing is available.
Please, bring a completed ANTIGEN QUESTIONNAIRE with you and make faster the sampling procedure.

The result of the Antigen test (SARS-Cov-2 rapid test) in Beo-lab laboratories contains a QR code, which allows you to have quick access to your antigen test result at any time and show it to the responsible officer when crossing the border.