Call Centar:
Pratite nas
Call Centar +381 11 36 22 888

VERAgene test

Šta je neinvazivni prenatalni test?

Prenatalni test je test koji može detektovati da li postoje hromozomske abnormalnosti ploda pre rođenja. Neinvanzivni prenatalni test (NIPT test) analizira slobodnoćelijsku fetalnu DNK u krvi majke radi otkrivanja određenih genetičkih poremećaja fetusa. Važan je jer pruža bezbedan i precizan način da se pre rođenja bebe utvrdi postoji li rizk za određene genetičke poremećaje.

Šta je VERAgene prenatalni test?

VERAgene test je prvi sveobuhvatni neinvazivni prenatalni test koji može istovremeno da analizira aneuploidije hromozoma, mikrodelecije i 100 monogenskih bolesti. 

VERAgene test je precizan, bezbedan neinvazivni prenatalni test, dostupan kod jednoplodnih, blizanačkih i trudnoća sa nestalim blizancem, kao i kod trudnoća nastalim nakon neke od procedura vantelesne oplodnje.

Može se uraditi već od 10-te nedelje trudnoće. Test je bezbedan i za majku i za fetus, jer su za njegovo izvođenje potrebni samo uzorak venske krvi majke i bukalni bris (bris sa unutrašnje strane sluznice obraza) biološkog oca.

VERAgene je validiran u studijama sprovedenim na stotinama uzoraka i pokazao je visoku senzitivnost i specifičnost u otkrivanju navedenih stanja.

 

veragen infographic
VERAgene test 1
Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati

Šta VERAgene test može da otkrije?

ANEUPLOIDIJE AUTOZOMNIH HROMOZOMA

Daunov sindrom (Trizomija 21)

Edvardsov sindrom (Trizomija 18)

Patau sindrom (Trizomija 13)

ANEUPLOIDIJE POLNIH HROMOZOMA (samo u jednoplodnim trudnoćama)

Tarnerov sindrom (45 X)

Sindrom trostrukog X (47 XXX)

Klinefelterov sindrom (47 XXY)

Jakobs sindrom (47 XYY) 

Sindrom XXYY (48 XXYY)

MIKRODELECIJE

DiDžordžov sindrom (22q11.2)

Sindrom delecije (1p36)

Smit-Magenisov sindrom (17p11.2)

Volf-Hiršhornov sindrom (4p16.3)

MONOGENSKE BOLESTI

POL BEBE

VERAgene test 2

Zašto bi budući roditelji trebalo da razmotre VERAgene prenatalni test?

Najobuhvatniji

Za razliku od aneuploidija i mikrodelecija, kod monogenskih bolesti se rizik od njihovog pojavljivanja ne povećava sa starošću majke i za njih ne postoje biohemijski i ultrazvučni biomarkeri koji bi pomogli u ranom otkrivanju

VISOKA PRECIZNOST

Preciznost testa je veća od 99% za autozomalne aneuploidije

NEINVAZIVAN

Ne postoji rizik od spontanog pobačaja. Test za koji je potrebno jednostavno vađenje venske krvi majke i bukalni bris biološkog oca.

Kako mogu da uradim VERAgene test?

VERAgene test 3
VERAgene test 1

DA BISTE JASNIJE RAZUMELI VERAGENE TEST, KONSULTUJTE SE SA VAŠIM GINEKOLOGOM ILI GENETIČAROM BEO-LAB LABORATORIJA, KAKO PRE, TAKO I POSLE TESTIRANJA.

Zakaži laboratorijsko genetičko savetovalište
Popunite formu sa svojim podacima ukoliko želite da zakažete genetsko savetovanje. Odgovor o terminu dobićete na mejl ili pozivom na vaš broj.
polno prenosive bolesti
POTREBAN VAM JE ANTIGEN TEST ZBOG PUTOVANJA?​

Poručite ga putem e-laboratorije ili dođite direktno u jednu od tri laboratorije u Beogradu u kojima se vrši uzorkovanje: Resavska 60, Ratka Mitrovića 148 i Pjarona de Mondezira 30/5.
Proverite radno vreme lokacija na kojima je dostupan brzi Antigen test na COVID-19.
Prilikom dolaska u laboratoriju, ponesite sa sobom popunjen ANTIGEN UPITNIK i ubrzajte proceduru uzorkovanja.
Rezultat brzog antigen testa (SARS-Cov-2 rapid test) u Beo-lab laboratorijama sadrži i QR code, koji vam omogućava da jednostavno u svakom trenutku imate brz pristup vašem rezultatu antigen testa i po potrebi ga pokažete nadležnoj osobi, prilikom prelaska granice tokom putovanja. 

YOU NEED AN ANTIGEN TEST FOR TRAVEL?

Order via E-labs or come directly to one of the three Beo-lab laboratories in Belgrade where the antigen test is available: Resavska 60, Ratka Mitrovića 148, and Pjarona de Mondezira 30/5.
Check the working hour of locations in Belgrade where COVID-19 antigen testing is available.
Please, bring a completed ANTIGEN QUESTIONNAIRE with you and make faster the sampling procedure.

The result of the Antigen test (SARS-Cov-2 rapid test) in Beo-lab laboratories contains a QR code, which allows you to have quick access to your antigen test result at any time and show it to the responsible officer when crossing the border.