Šta je neinvazivni prenatalni test?

Prenatalni test je test koji može detektovati da li postoje hromozomske abnormalnosti ploda pre rođenja. Neinvanzivni prenatalni test (NIPT test) analizira slobodnoćelijsku fetalnu DNK u krvi majke radi otkrivanja određenih genetičkih poremećaja fetusa. Važan je jer pruža bezbedan i precizan način da se pre rođenja bebe utvrdi postoji li rizk za određene genetičke poremećaje.

Šta je VERAgene prenatalni test?

VERAgene test je prvi sveobuhvatni neinvazivni prenatalni test koji može istovremeno da analizira aneuploidije hromozoma, mikrodelecije i 100 monogenskih bolesti. VERAgene test je precizan, bezbedan neinvazivni prenatalni test, dostupan kod jednoplodnih, blizanačkih i trudnoća sa nestalim blizancem, kao i kod trudnoća nastalim nakon neke od procedura vantelesne oplodnje.

Može se uraditi već od 10-te nedelje trudnoće. Test je bezbedan i za majku i za fetus, jer su za njegovo izvođenje potrebni samo uzorak venske krvi majke i bukalni bris (bris sa unutrašnje strane sluznice obraza) biološkog oca.

VERAgene je validiran u studijama sprovedenim na stotinama uzoraka i pokazao je visoku senzitivnost i specifičnost u otkrivanju navedenih stanja.

vectorSmartObject@2x
veragene-usp-logo
Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati

Zašto bi budući roditelji trebalo da razmotre VERAgene prenatalni test?

Najobuhvatniji

Za razliku od aneuploidija i mikrodelecija, kod monogenskih bolesti se rizik od njihovog pojavljivanja ne povećava sa starošću majke i za njih ne postoje biohemijski i ultrazvučni biomarkeri koji bi pomogli u ranom otkrivanju

VISOKA PRECIZNOST

VERAgene test može precizno da testira ova stanja i tako pomogne roditeljima da na osnovu validnih informacija donesu najbolju odluku o potencijalnom kliničkom tretmanu.

NEINVAZIVAN

VERAgene test je jedini neinvazivni prenatalni test koji u isto vreme predstavlja skrining na aneuploidije, mikrodelecije i 100 monogenskih bolesti.

Kako mogu da uradim VERAgene test?

1

VERAgene test može da se uradi najranije od 10-te nedelje trudnoće.

2

Razgovarajte sa svojim lekarom o VERAgene testu. U Beo-lab laboratorijama su Vam dostupne konsultacije sa genetičarem pre i posle testiranja.

3

Vaš lekar ili laboratorijski tehničar će uzeti uzorke od bioloških roditelja i poslati ih na analizu. ZA IZVOĐENjE TESTA JE POTREBAN UZORAK KRVI MAJKE I UZORAK BUKALNOG BRISA BIOLOŠKOG OCA

4

Pomoću VERAgene patentirane tehnologije će biti izolovana i analizirana slobodnoćelijska DNK.https://www.nipd.com/products/prenatal/veragene-patients/

5

Rezultati VERAgene testa se šalju putem posebnog, zaštićenog internet portala Vašem lekaru i Vama u roku od nekoliko dana.

veracityPsd2Filter8New@2x
veragene-usp-logo
DA BISTE JASNIJE RAZUMELI TEST, KONSULTUJTE SE SA VAŠIM GINEKOLOGOM ILI GENETIČAROM BEO-LAB LABORATORIJA, KAKO PRE, TAKO I POSLE TESTIRANJA.

Zakaži laboratorijsko genetičko savetovalište

Popunite formu sa svojim podacima ukoliko želite da zakažete genetsko savetovanje. Odgovor o terminu dobićete na mejl ili pozivom na vaš broj.

Ime

Telefon

Email

Poruka