Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

Medicover diagnostics

Medicover diagnostics 1

Od septembra 2012. godine, Beo-lab laboratorija čini deo Medicover sistema, vodećeg međunarodnog pružaoca zdravstvenih i dijagnostičkih usluga, sa sedištem u Švedskoj, koji se kotira na berzi Nasdaq Stockholm. Osnovan 1995. godine kao odgovor na rastuću potražnju za visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama u Poljskoj, Medicover se nakon toga proširio i na ostale zemlje koje ispunjavaju slične potrebe.  Danas je najveći obim poslovanja Medicovera u Poljskoj, Nemačkoj, Rumuniji, Ukrajini i Indiji.

Medicover pruža široki spektar zdravstvenih usluga preko proširene mreže ambulantnih klinika, bolnica, specijalizovanih laboratorija i punktova za uzimanje uzorka krvi, i to kroz dve svoje divizije – Zdravstvenih usluga i Dijagnostičkih usluga

Dijagnostičke usluge nude široki dijapazon kliničkih laboratorijskih usluga, uključujući široki spektar laboratorijskih testova u svim glavnim oblastima patologije, počev od rutinskih do naprednih testova, od prevencije do praćenja lečenja. 

Posao se obavlja kroz mrežu od 97 laboratorija, 733 punktova za uzimanje uzoraka krvi I 26 klinika u deset zemalja. Najveća tržišta su Nemačka, Rumunija, Ukrajina i Poljska.

Zdravstvene usluge nude visokokvalitetnu negu zasnovanu na modelu integrisanog sistema zdravstvene zaštite i širokom dijapazonu specijalizovanih usluga nege sa fokusom na zdravlje i dobrobit. Usluge su u ponudi u 117 medicinskih klinika, 25 bolnica, 52 stomatološke klinike, 20 klinika za veštačku oplodnju I 25 teretana. Najveća tržišta su Poljska, Indija i Rumunija.

Za više informacija, posetite www.medicover.com

Fokusirani na visok kvalitet pruženih usluga

Danas se više od 70% svih medicinskih odluka pokreće dijagnostičkim testiranjem. Povećano znanje o složenom poreklu mnogih bolesti zahteva da stručnjaci za dijagnostiku iz svih oblasti objedine svoje znanje i usko sarađuju sa kliničkim stručnjacima, kako bi došli do optimalne terapije za lečenje svakog pacijenta.

Medicover sa svojim spektrom stručnjaka iz svih dijagnostičkih oblasti, kao i kliničkim stručnjacima sa širokim specijalnostima, u jedinstvenom je položaju da doprinese ovoj novoj eri medicine.

Medicover pruža dijagnostičke usluge bolnicama i privatnim medicinskim ustanovama kao i direktno pojedinačnim pacijentima i lekarima. Kompanija sarađuje sa kako državnim tako i privatnim klinikama, osiguravajućim društvima, farmaceutskim kompanijama i drugim privatnim laboratorijama.

Takođe, Medicover redovno nadograđuje i investira u najsavremeniju laboratorijsku opremu, poput potpuno integrisane automatizacije od lidera u ovom segment industrije (Roche, Beckman Coulter i Sismek) i samostalne automatizacije (Abbot M2000 rt, multipleks Bioplek 2200, EuroblotMaster).

U oblasti mikrobiologije, oprema poput mikroflek ™ LRF – MALDI-TOF instrumenta i VASP automatizacije omogućavaju inovativna testiranja. Potreba za preciznom i brzom dijagnostikom u digitalnoj patologiji osigurava Philips digitalni skener.

U ponudi preko 3000 testova

Odeljenje Medicover Diagnostičke usluge nudi više od 3.000 parametara za testiranje, u rasponu od rutinskih analiza krvi do visoko napredne dijagnostike, koji pokrivaju sva glavna područja kliničke patologije, kao što su: alergija i autoimuna dijagnostika, bakteriologija, parazitologija, biohemija i imunohemija, dijagnostika / transfuzija krvnih grupa, tumor markeri, klinička hemija, citologija, hematologija, histopatologija, humana genetika, higijena, imunologija i imunohemija, zarazne bolesti, mikrobiologija, molekularna biologija i farmakologija / toksikologija.

medicover diagnostics
Medicover diagnostics 2

Medicover dijagnostičke usluge nude širok spektar rutinskih i naprednih laboratorijskih ispitivanja u svim oblastima kliničke patologije.

Medicover diagnostics 3

Alergija i autoimuna dijagnostika Bakteriologija, parazitologija Biohemija i imunologija Transfuziologija / određivanje krvne grupe i tipizacija

Medicover diagnostics 4

Tumorski markeri Klinička hemija Citologija Hematologija Histopatologija

Medicover diagnostics 5

HLA tipizacija Humana genetika Higijena Imunologija

Medicover diagnostics 6

Dijagnostika infektivnih odeljenja Mikrobiologija Molerkularna biologija Farmakologija / toksikologija