Call Centar:  011 36 22 888

office@beo-lab.rs

Pratite nas

Call Centar +381 11 36 22 888

Pratite nas

Nasledne predispozicije za karcinome – genetski paneli

Procena genetskog rizika za nastanak karcinoma korišćenjem klinički efikasnih genskih panela

Kako smanjiti rizik za nastanak naslednog karcinoma?
Odgovor je - procenom rizika i prevencijom

Procena rizika

90%-95% karcinoma nastaju sporadično i bez nasleđenog genetskog uzroka, dok je 5%-10% ovih sučajeva povezano sa genetikom tj.nasleđivanjem.

U nastojanju da ih otkrijemo, kreirali smo 14 panela genetskih testova za više od 30 tipova karcinoma koji se mogu javiti na 10 i više organa, sa jednim sveobuhvatnim panelom od 54 gena čije se promene u strukturi dovode u vezu sa velikim brojem tumora.

Rezultat ovih testova može ukazati na rizik da se kod osobe javi kancer naslednog / genetskog porekla.

Nasledne predispozicije za karcinome - genetski paneli 1
Nasledne predispozicije za karcinome - genetski paneli 2

Prevencija

Otkrivanjem genetskog rizika za nastanak naslednog karcinoma, dostupna vam je mogućnost proaktivnog pristupa vašem zdravlju kroz:

Kome su namenjeni genetski paneli?

Trebalo bi da razmotrite ovo testiranje ukoliko:

Nasledne predispozicije za karcinome - genetski paneli 3

Imate bliskog srodnika sa dijagnostikovanim karcinomom u mlađem životnom dobu, ispod 50‑te godine života

Nasledne predispozicije za karcinome - genetski paneli 4

Imate značajnu porodičnu istoriju ovih bolesti (troje ili više rođaka sa oboljenjem)

Nasledne predispozicije za karcinome - genetski paneli 5

Ako imate dijagnostikovan karcinom i želite da znate (ili lekar želi da zna) da li je njegovo poreklo genetske prirode

Značaj genetičkog testiranja

Ako se testiranjem ustanovi genetski rizik za oboljevanje od karcinoma tokom života, određene aktivnosti možete da preduzmete da bi smanjili rizik od nastanka bolesti.

Članovi porodice se takođe mogu uputiti na testiranje. Putem genetičkih konsultacija, na osnovu rezultata genetičkog panela, naš genetički savetnik daće vam preporuku kome je iz porodice značajno da se testira.

Naši genetski paneli

Nasledne predispozicije za karcinome - genetski paneli 6

Kako poručiti genetske panele – tok testiranja?

 1. Na genetičko testiranje rizika za nasledne / genetske predispozicije uputiće vas ordinirajući lekar odgovarajuće specijalnosti ili opšte medicine, a možete doći i na lični zahtev.
 2. U Beo-lab laboratoriji će vas dočekati naš stručni savetnik sa kojim se možete konsultovati pre testiranja. Usluga genetičkog laboratorijskog konsultovanja je dostupna pre testiranja, radi izbora pravog testa za vas ili vašeg člana porodice. Pre bilo kog genetskog testa, genetski savetnik će uzeti detaljnu porodičnu istoriju, objasniti vam metod ispitivanja koji će se koristiti, njegove rizike i koristi, ograničenja testa i implikacije dobijenog rezultata testa.
 3. Pred testiranje popunjava se formular  porudžbenica za testiranje na nasledne predispozicije za karcinome.  Formular porudžbenice za testiranje pogledajte ovde.   
 4. Uzorak za testiranje se uzima u najbližoj Beo‑lab laboratoriji (uzorak može biti venska krvi ili bukalni bris (bris unutrašnjosti obraza).
 5. Sekvenciranje se obavlja u našoj akreditovanoj genetičkoj laboratoriji u Nemačkoj.
 6. Genetski izveštaj biće vam dostavljen u roku od 15-25 radnih dana dvojezično, na engleskom i srpskom jeziku.
 7. Naš stručni genetičar – lekar konsultant vam može pojasniti rezultate testa, na lični zahtev ili po zahtevu lekara. To uključuje savetovanje o merama prevencije i kontrole.

Ekspertsko genetičko savetovanje

Beo‑lab laboratorija može da obezbedi stručno genetičko savetovanje nakon testiranja za genetičku interpretaciju rezultata za lekare ili pacijente, po zahtevu.

Po dobijanju rezultata genetskog testa, genetsko savetovanje može pomoći lekaru i pacijentu da ih protumače. Mogu se savetovati o mogućim implikacijama rezultata, uključujući verovatnoću razvoja genetskog oboljenja ili prenošenja na decu, kao i o načinima za sprečavanje ili smanjenje ovih rizika.

Cilj savetovanja je da vas edukujemo, pružimo šire znanje, a samim tim i bolje razumevanje rezultata i mogućnost donošenja informisanije odluke.  

Nasledne predispozicije za karcinome - genetski paneli 7

Kontaktirajte laboratorijskog genetičkog savetnika

Popunite formu sa svojim podacima ukoliko želite da zakažete laboratorijsko-genetičko savetovanje. Odgovor o terminu dobićete na mejl ili pozivom na vaš broj.

Zašto da izaberete Beo-lab Medicover Genetics

Nasledne predispozicije za karcinome - genetski paneli 8

Medicover Genetics je nemački lider u genetičkom testiranju.

Nasledne predispozicije za karcinome - genetski paneli 9

Više od 20 godina iskustva

Nasledne predispozicije za karcinome - genetski paneli 10

Koriste se ,,up to date” dijagnostički algoritmi

Nasledne predispozicije za karcinome - genetski paneli 11

Iskusan tim kliničkih lekara i genetičara

Nasledne predispozicije za karcinome - genetski paneli 12

Akreditovana laboratorija

 • Medicover genetska laboratorija je osnovana  1998. godine u Nemačkoj. Medicover grupu čini mreža laboratorija i zdravstvenih ustanova čija dragocena iskustva, preporuke kvaliteta i poslovanja koristimo i u Beo‑lab laboratoriji.
 • Tim naučnika, lekara i medicinskih genetičara sa preko 20 godina iskustva u genetičkom testiranju obezbeđuje izvođenje svrsishodnih i sveobuhvatnih testova najnovije geracije.
 • Dijagnostički algoritmi se konstantno unapređuju u skladu sa najnovijim saznanjima.
 • Ekspertiza u analizi varijanti gena osigurava da nema ,,zaostalih“ (neotkrivenih) varijanti.
 • Naš kvalitet su potvrdile mnoge ustanove za akreditaciju, među kojima su EFI,DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 15189 akreditacija za medicinsku laboratoriju, Din EN ISO/IEC 17025 za verodostojnost i poverenje laboratorije za testiranje i opšte priznat GMP sertifikat – Dobre medicinske prakse (GMP).
polno prenosive bolesti

POTREBAN VAM JE ANTIGEN TEST ZBOG PUTOVANJA?

Poručite ga putem e-laboratorije ili dođite direktno u jednu od tri laboratorije u Beogradu u kojima se vrši uzorkovanje: Resavska 60, Ratka Mitrovića 148 i Pjarona de Mondezira 30/5.
Proverite radno vreme lokacija na kojima je dostupan brzi Antigen test na COVID-19.
Prilikom dolaska u laboratoriju, ponesite sa sobom popunjen ANTIGEN UPITNIK i ubrzajte proceduru uzorkovanja.
Rezultat brzog antigen testa (SARS-Cov-2 rapid test) u Beo-lab laboratorijama sadrži i QR code, koji vam omogućava da jednostavno u svakom trenutku imate brz pristup vašem rezultatu antigen testa i po potrebi ga pokažete nadležnoj osobi, prilikom prelaska granice tokom putovanja. 

YOU NEED AN ANTIGEN TEST FOR TRAVEL?

Order via E-labs or come directly to one of the three Beo-lab laboratories in Belgrade where the antigen test is available: Resavska 60, Ratka Mitrovića 148, and Pjarona de Mondezira 30/5.
Check the working hour of locations in Belgrade where COVID-19 antigen testing is available.
Please, bring a completed ANTIGEN QUESTIONNAIRE with you and make faster the sampling procedure.

The result of the Antigen test (SARS-Cov-2 rapid test) in Beo-lab laboratories contains a QR code, which allows you to have quick access to your antigen test result at any time and show it to the responsible officer when crossing the border.