Call Centar:
Pratite nas
Call Centar +381 11 36 22 888

Nasledni sveobuhvatni panel za karcinome, NGS

Šifra GEN042 Kategorije ,
Vreme izdavanja rezultata: 25 radnih dana

Kratak opis analize

 

Sveobuhvatni panel od 54 gena za koje postoje sigurni dokazi da su povezani sa preko 30 tipova naslednih karcinoma, koji se ispoljavaju na više od 10 organa.

98,000.00din

Sveobuhvatni nasledni panel za karcinome – 54 gena

Sveobuhvatni panel za karcinome analizira 54 gena povezanih sa preko 30 tipova karcinoma koji obuhvataju 10 organa i sistema, uključujući tumore dojke, jajnika, debelog creva, endokrinog sistema, pankreasa, želuca, prostate, kože, bubrega i mozga.

Nalaz testa može biti ukazivanje na rizik  za razvoj karcinoma usled genetskog uzroka.

Ako osoba ima procenjen visok rizik od naslednog kancera mogu se preduzeti određene aktivnosti kako bi se smanjila verovatnoća razvoja karcinoma, kao što je rutinsko praćenje.

Pored toga, članovi porodice mogu biti obavešteni i podstaknuti da se testiraju.

Ako se u nekom od ovih gena identifikuje patogena mutacija, rizik od razvoja određene nasledne tumorske bolesti je veći u poređenju sa prosečnim rizikom u opštoj populaciji.

Suprotno tome, ako patogena mutacija nije identifikovana, to ne isključuje mogućnost razvoja raka usled nepoznatih genetskih faktora ili sporadičnih uzroka.

Nasledni sveobuhvatni panel za karcinome analizira 54 gena:
APC, ATM, BAP1, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDC73, CDH1, CDK4, CDKN1B, CDKN2A, CHEK2, DICER1, EPCAM, FH, FLCN, GREM1, MAX, MEN1, MET, MITF, MLH1, MLH3, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, NTHL1, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, POT1, PTCH1, PTEN, RAD51C, RAD51D, RET, RNF43, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, STK11, SUFU, TMEM127, TP53, VHL

POREMEĆAJI
• Sindrom karcinoma bazalnih ćelija / Gorlin-Golcov sindrom
• Birt-Hogg-Dub sindrom
• Karcinom dojke
• Kolorektalni karcionom
• Missmatch Repair nedostatak, sindrom nedostatka popravke pogrešnog sparivanja u DNK
• DICER1 sindrom
• Nasledna adenomatozna polipoza
• Fankonijeva anemija
• Karcinom želuca
• Nasledni mešoviti polipozni sindrom
• Hiperparatiroidizam sindrom tumora vilice
• Juvenilni polipozni sindrom
• Lejomiomatoza i rak bubrežnih ćelija
• Li-Fraumenijev sindrom
• Linčov sindrom
• Medularni karcinom štitne žlezde
• Melanom
• Multipla endokrina neoplazija (MEN)1
• MEN2
• MEN4
• Neurofibromatoza tip 1
• Karcinom jajnika
• Karcinom pankreasa
• Paragangliomi
• Karcinom paratiroidne žlezde
• Peutz-Jeghersov sindrom
• Feohromocitom
• PTEN hamartoma tumorski sindrom
• Karcinom bubrežnih ćelija
• Sesilni polipozni sindrom
• Sindrom predispozicije za tumor
• Von Hippel-Lindau sindrom

Uzorak: Venska krv
Priprema: Posebna priprema nije potrebna
Vreme izdavanja rezultata: maksimalno 25 radnih dana.

 

VAŽNA NAPOMENA

Kontaktirajte nas putem mejla: genetika@beo-lab.rs kako biste se posavetovali u vezi sa informacijama koje test pruža, svim opcijama nalaza i pravog izbora genetičkog testa za vas ili vašeg člana porodice.

Pre bilo kog genetskog testa važno je da pripremite podatke o eventualnoj porodičnoj istoriji nasledne kancerske bolesti koja se popunjava u porudžbenici testa.

Pred testiranje popunjava se formular porudžbenica za testiranje na nasledne predispozicije za karcinome sa genetičkim informisanim pristankom.
Formular porudžbenice za testiranje pogledajte ovde.

 

SAZNAJ VIŠE

Pročitajte više o našim genetskim panelima, kome su namenjeni, značaju genetsog testiranja, kako poručititi genetski panel – tok testiranja i dr. Posetite stranicu: Nasledne predispozicije za karcinome – genetski paneli 

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.

polno prenosive bolesti
POTREBAN VAM JE ANTIGEN TEST ZBOG PUTOVANJA?​

Poručite ga putem e-laboratorije ili dođite direktno u jednu od tri laboratorije u Beogradu u kojima se vrši uzorkovanje: Resavska 60, Ratka Mitrovića 148 i Pjarona de Mondezira 30/5.
Proverite radno vreme lokacija na kojima je dostupan brzi Antigen test na COVID-19.
Prilikom dolaska u laboratoriju, ponesite sa sobom popunjen ANTIGEN UPITNIK i ubrzajte proceduru uzorkovanja.
Rezultat brzog antigen testa (SARS-Cov-2 rapid test) u Beo-lab laboratorijama sadrži i QR code, koji vam omogućava da jednostavno u svakom trenutku imate brz pristup vašem rezultatu antigen testa i po potrebi ga pokažete nadležnoj osobi, prilikom prelaska granice tokom putovanja. 

YOU NEED AN ANTIGEN TEST FOR TRAVEL?

Order via E-labs or come directly to one of the three Beo-lab laboratories in Belgrade where the antigen test is available: Resavska 60, Ratka Mitrovića 148, and Pjarona de Mondezira 30/5.
Check the working hour of locations in Belgrade where COVID-19 antigen testing is available.
Please, bring a completed ANTIGEN QUESTIONNAIRE with you and make faster the sampling procedure.

The result of the Antigen test (SARS-Cov-2 rapid test) in Beo-lab laboratories contains a QR code, which allows you to have quick access to your antigen test result at any time and show it to the responsible officer when crossing the border.