Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

Nasledni sveobuhvatni panel za karcinome, NGS

Šifra GEN042 Kategorije ,
Vreme izdavanja rezultata: 25 radnih dana

Kratak opis analize

 

Sveobuhvatni panel od 54 gena za koje postoje sigurni dokazi da su povezani sa preko 30 tipova naslednih karcinoma, koji se ispoljavaju na više od 10 organa.

99,000.00din

Sveobuhvatni nasledni panel za karcinome – 54 gena

Sveobuhvatni panel za karcinome analizira 54 gena povezanih sa preko 30 tipova karcinoma koji obuhvataju 10 organa i sistema, uključujući tumore dojke, jajnika, debelog creva, endokrinog sistema, pankreasa, želuca, prostate, kože, bubrega i mozga.

Nalaz testa može biti ukazivanje na rizik  za razvoj karcinoma usled genetskog uzroka.

Ako osoba ima procenjen visok rizik od naslednog kancera mogu se preduzeti određene aktivnosti kako bi se smanjila verovatnoća razvoja karcinoma, kao što je rutinsko praćenje.

Pored toga, članovi porodice mogu biti obavešteni i podstaknuti da se testiraju.

Ako se u nekom od ovih gena identifikuje patogena mutacija, rizik od razvoja određene nasledne tumorske bolesti je veći u poređenju sa prosečnim rizikom u opštoj populaciji.

Suprotno tome, ako patogena mutacija nije identifikovana, to ne isključuje mogućnost razvoja raka usled nepoznatih genetskih faktora ili sporadičnih uzroka.

Nasledni sveobuhvatni panel za karcinome analizira 54 gena:

APC, ATM, BAP1, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDC73, CDH1, CDK4, CDKN1B, CDKN2A, CHEK2, DICER1, EPCAM, FH, FLCN, GREM1, MAX, MEN1, MET, MITF, MLH1, MLH3, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, NTHL1, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, POT1, PTCH1, PTEN, RAD51C, RAD51D, RET, RNF43, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, STK11, SUFU, TMEM127, TP53, VHL

POREMEĆAJI

• Sindrom karcinoma bazalnih ćelija / Gorlin-Golcov sindrom

• Birt-Hogg-Dub sindrom

• Karcinom dojke

• Kolorektalni karcionom

• Missmatch Repair nedostatak, sindrom nedostatka popravke pogrešnog sparivanja u DNK

• DICER1 sindrom

• Nasledna adenomatozna polipoza

• Fankonijeva anemija

• Karcinom želuca

• Nasledni mešoviti polipozni sindrom

• Hiperparatiroidizam sindrom tumora vilice

• Juvenilni polipozni sindrom

• Lejomiomatoza i rak bubrežnih ćelija

• Li-Fraumenijev sindrom

• Linčov sindrom

• Medularni karcinom štitne žlezde

• Melanom

• Multipla endokrina neoplazija (MEN)1

• MEN2

• MEN4

• Neurofibromatoza tip 1

• Karcinom jajnika

• Karcinom pankreasa

• Paragangliomi

• Karcinom paratiroidne žlezde

• Peutz-Jeghersov sindrom

• Feohromocitom

• PTEN hamartoma tumorski sindrom

• Karcinom bubrežnih ćelija

• Sesilni polipozni sindrom

• Sindrom predispozicije za tumor

• Von Hippel-Lindau sindrom

Uzorak: Venska krv

Priprema: Posebna priprema nije potrebna

Vreme izdavanja rezultata: maksimalno 25 radnih dana.

 

VAŽNA NAPOMENA

Kontaktirajte nas putem mejla: genetika@beo-lab.rs kako biste se posavetovali u vezi sa informacijama koje test pruža, svim opcijama nalaza i pravog izbora genetičkog testa za vas ili vašeg člana porodice.

Pre bilo kog genetskog testa važno je da pripremite podatke o eventualnoj porodičnoj istoriji nasledne kancerske bolesti koja se popunjava u porudžbenici testa.

Pred testiranje popunjava se formular porudžbenica za testiranje na nasledne predispozicije za karcinome sa genetičkim informisanim pristankom.

Formular porudžbenice za testiranje pogledajte ovde.

 

SAZNAJ VIŠE

Pročitajte više o našim genetskim panelima, kome su namenjeni, značaju genetsog testiranja, kako poručititi genetski panel – tok testiranja i dr. Posetite stranicu: Nasledne predispozicije za karcinome – genetski paneli 

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.