Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

Editorial Policy

Uređivačka politika Beo-lab vebsajta

Naša uređivačka politika navodi smernice i principe kojih se pridržavamo u kreiranju i objavljivanju sadržaja na sajtu https://www.beo-lab.rs/ Uređivačka politika za veb lokaciju u medicinskoj laboratoriji bi trebalo da sadrži smernice i principe kojih se veb lokacija pridržava u kreiranju svog sadržaja.

Evo glavnih tačaka koje naša politika uključuje:

Misija i vrednosti vebsajta: Na sajtu https://www.beo-lab.rs  smo posvećeni pružanju tačnih i pouzdanih zdravstvenih informacija našim klijentima, omogućavajući im da donose informisane odluke o svom zdravlju.

Tačnost i pouzdanost: Dajemo prioritet  pružanju tačnih i pouzdanih informacija u svim aspektima naših usluga i sadržaja na blogu. Činjenice iz sadržaja našeg bloga su proverene č i pregledane od strane medicinskih stručnjaka.

Transparentnost: Verujemo u transparentnost i uvek ćemo biti jasni i koncizni u vezi sa svim pruženim uslugama laboratorijsko-dijagnostičkog testiranja, metodama testiranja, istaknutim cenama, naknadama i rezultatima.

Obrazovanje/Edukativnost: Posvećeni smo edukaciji naših klijenata o njihovom zdravlju i dobrobiti. Naš blog sadržaj je dizajniran da pruži informativne i lako razumljive informacije o različitim bolestima, simptomima, laboratorijskim analizama i tretmanima.

Nudeći tačne informacije o zdravstvenoj zaštiti i pružajući informativni sadržaj kroz blog želimo da naši klijenti donose informisane odluke o svom zdravlju i izboru laboratorije za pružanje usluga iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Fokus na sadržaj:

Pružamo transparentnost i jasnoću kroz sadržaj koji kreiramo na sajtu  https://www.beo-lab.rs  Naš fokus je na stvaranju informativnog i obrazovnog sadržaja koji pomaže našim čitaocima da se informišu pre donošenja odluke o njihovom zdravlju i izboru adekvatnih laboratorijskih analiza.

Kreiramo sledeće vrste sadržaja, ali nije ograničeno na:

• Informacije o vrstama laboratorijsko-dijagnostičkih usluga koje se nude: od rutinskih testova krvi do

visokonapredne laboratorijske dijagnostike (hematologija, klinička hemija, imunologija, autoimuna

dijagnostika, alergologija, mikrobiologija, farmakologija/toksikologija, transfuzijska medicina,

histopatologija, imunohemija i humana genetika).

• Detalje o konkretnim ponuđenim laboratorijskim testovima, uključujući zašto se rade tj. koji je njihov dijagnostički značaj.

• Uputstva o tome kako da se pripremite za testiranje https://www.beo-lab.rs/priprema-za-analize/priprema-za-uzimanje-uzorka-krvi/

• Informacije o tome koji su sve testovi dostupni u Beo-lab laboratorijama.

• Informacije o cenama analiza.

• Informacije o uslugama E-laboratorije.

• Često postavljana pitanja (FAQ) i odgovori o laboratorijsko-dijagnostičkim uslugama.

• Kontakt informacije i opcije zakazivanja termina za OGTT test, kao i za dolazak patronažne službe na kućnu adresu.

Članci na blogu

Kreiramo članke na blogu o različitim medicinskim temama iz ugla laboratorijske dijagnostike koje mogu biti zanimljive i korisne pacijentima, kao i zdravstvenim radnicima. Tekst blogove pišu relevantni medicinski stručnjaci, a tekstovi se zatim  odobravaju od strane našeg medicinskog tima kako bi se osigurala tačnost i pouzdanost. Naš cilj je da pružimo obrazovni sadržaj koji je dostupan svima, bilo da su u pitanju  pacijenti ili zdravstveni radnici.

Primeri tekstova koje pišemo za naš blog mogu sadržati neku od sledećih tema:

• Uobičajeni simptomi i uzroci specifičnih bolesti ili stanja.

• Važnost rutinskih pregleda i preventivnih zdravstvenih mera.

• Saveti za održavanje zdravog načina života, uključujući preporuke o ishrani i vežbanju.

• Ažuriranje postojećih podataka novim otkrićima i saznanjima iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

• Informacije o testovima iz oblasti specijalne laboratorijske dijagnostike (funkcionalne medicine).

• Uloga laboratorijskih testova u prevenciji, postavljanju dijagnoze, lečenju i praćenju terapije.

• Zdravstveni trendovi i kako oni mogu uticati na brigu o pacijentima.

• Sesije pitanja i odgovora sa medicinskim stručnjacima ili zastupnicima pacijenata.

Naš sadržaj se fokusira na pružanju informacija o temama zdravstvene zaštite koje su relevantne za naše čitaoce.  Trudimo se da pružimo tačne, ažurne informacije koje su bez pristrasnosti ili sukoba interesa.

Posvećeni smo održavanju naših uređivačkih standarda i osiguravanju da naš sadržaj bude najvišeg kvaliteta.

Urednički standardi

Cilj nam je da obezbedimo pouzdan i informativan sadržaj i za pacijente i za zdravstvene radnike

na sajtu https://www.beo-lab.rs/  

Dakle, sledimo naše uređivačke standarde kao što su:

Tačnost i pouzdanost: Posvećeni smo pružanju tačnih i pouzdanih informacija u svim našim sadržajima, uključujući naše opise analiza na stranici E-laboratorije za laboratorijsko-dijagnostičke usluge i članke na blogu. Naš tim medicinskih stručnjaka pregledava i proverava sve činjenice kako bi se uverili da sadržaji na sajtu ispunjavaju najviše standarde tačnosti i kvaliteta.

Kvalitet : Nastojimo da pružimo detaljne i sveobuhvatne informacije o bolestima, simptomima i laboratorijsko-dijagnostičkim uslugama kako pacijentima, tako i zdravstvenim radnicima. Naš sadržaj je napisan od strane medicinskih profesionalaca sa stručnošću u svojim oblastima.

Jasnoća i čitljivost: Verujemo u prezentovanje informacija na jasan i lako razumljiv način za naše korisnike. Naš sadržaj je napisan jednostavnim jezikom i izbegava upotrebu složenih medicinskih i previše stručnih izraza kada god je to moguće.

Izvori i reference: Oslanjamo se na pouzdane izvore za sav naš sadržaj, uključujući naučne studije, medicinske časopise i stručno mišljenje. Svi izvori i reference korišćeni u našem sadržaju jasno su citirani.

Proces kreiranja sadržaja

Na sajtu  https://www.beo-lab.rs/  posvećeni smo tome da vam pružimo pouzdan i informativan sadržaj koji pomaže da donesete informisane odluke o svom zdravlju.

Evo kako kreiramo naš sadržaj:

Biramo temu: Počinjemo tako što biramo temu za koju mislimo da će biti interesantna i relevantna za naše čitaoce. Ovo može biti zasnovano na najnovijim vestima iz zdravstva, popularnim zdravstvenim temama ili uobičajenim pitanjima i zabrinutostima koje pacijenti ili zdravstveni radnici imaju u nekom trenutku.

Istražujemo temu: Nakon što smo odabrali temu, naš urednički tim vrši temeljno istraživanje kako bi prikupio informacije iz verodostojnih izvora kao što su medicinski časopisi, akademski radovi, vladine zdravstvene agencije, profesionalne medicinske organizacije, veb stranice sa vestima o zdravlju i publikacije koje rade medicinski stručnjaci, smernice kliničke prakse koje su razvila medicinska društva ili profesionalne organizacije, onlajn medicinske baze podataka koje pružaju pristup recenziranim istraživačkim člancima. Želimo da budemo sigurni da pružamo najažurnije i najtačnije moguće informacije i da poštuje naše uređivačke standarde.

Pravimo strukturu teksta: Na osnovu našeg istraživanja, kreiramo strukturu sadržaja koji želimo da kreiramo. Ovo nam pomaže da organizujemo svoje misli i na taj način učinimo da naš članak bude logično strukturiran.

Pišemo sadržaj: Koristeći strukturu teksta, urednički tim piše članak jasno i sažeto , izbegavajući previše stručni žargon kada god je to moguće.

Pregled i uređivanje: Nakon što završimo pisanje prve verzije teksta, pregledavamo i uređujemo naš rad, proveravajući gramatičke greške, greške u kucanju i probleme sa formatiranjem, osiguravajući da je sadržaj činjenično tačan I oslobođen svih osnova konflikta interesa.

Dobijamo odobrenje: Pre objavljivanja našeg sadržaja, dobijamo interno odobrenje od strane relevantnih osoba za sadržaj koji objavljujemo kako bismo  osigurali da su informacije koje iznosimo tačne i ažurne.

Objava i promocija: Kada budemo zadovoljni sadržajem i strukturom našeg napisanog članka, objavljujemo ga na našem blogu i promovišemo ga putem društvenih mreža, i drugih marketinških aktivnosti.

Urednički pregled i ispravke

Da bismo osigurali tačnost i pouzdanost našeg sadržaja, pre nego što objavimo bilo koji sadržaj na našoj veb stranici, on prolazi kroz detaljan proces pregleda od strane relevantnih osoba. Ovo uključuje proveru svih predstavljenih informacija, uključujući statistiku, medicinsku terminologiju i dostupnost laboratorijskih testova, u odnosu na verodostojne i pouzdane izvore.

Ako se tokom procesa pregleda otkriju greške, radimo na korekciji i ažuriranju sadržaja, osiguravajući da je u skladu sa našim uredničkim standardima. Ovaj proces pregleda ne samo da obezbeđuje kvalitet našeg sadržaja, već nam takođe pomaže da izgradimo poverenje i kredibilitet sa našim čitaocima.

Razumemo da se zdravstvena industrija stalno razvija, sa novim istraživanjima i otkrićima. Zato redovno ažuriramo naš sadržaj kako bi odražavao najnovija otkrića i preporuke našeg stručnog tima. Posvećeni smo tome da našim čitaocima pružimo tačne i pouzdane informacije i ponosni smo što poštujemo naše uređivačke standarde.