Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.
Dobrodošli u svet funkcionalne medicine!

Preuzmite kontrolu nad svojim zdravljem, vodite zdraviji život - iznutra ka spolja!

Indentifikacija osnovnog uzroka bolesti!

Kabinet za Funkcionalnu medicinu dr Milka Popović, koristi sveobuhvatan, personalizovan pristup pacijentu u dijagnostici uzoraka hroničnih bolesti i stanja, sa fokusom na funkcionalnu ishranu i individualnu suplementaciju u tretiranju istih.
Kabinet za funkcionalnu medicinu 1

Šta je funkcionalna medicina?

Funkcionalna medicina je inovativan, personalizovan pristup pacijentu u zdravstvenom zbrinjavanju.

Fokusiran na pojedinaca kao celinu, posmatra osobu koja ima određenu bolest ili stanje sa ciljem da otkrije sve disfunkcije koje su prouzrokovale neki zdravstveni problem, pronađe poreklo simptoma i osnovnih uzroka.

Naglašava kako značaj obnavljanja zdravlja, tako i prevenciju bolesti i promociju zdravog života, koji posmatra kao pozitivnu vitalnost i ravnoteža unutar organizma.

Fokus funkcionalne medicine

Kabinet za funkcionalnu medicinu 2

Konvencionalni VS Funkcionalni pristup medicinskog zbrinjavanja

Konvencionalni pristup

Konvencionalna medicina je uglavnom fokusirana na bolest koju ima pacijent, dijagnostikovanje bolesti, nakon čega sledi propisivanje leka za lečenje bolesti ili za upravljanje povezanim simptomima.

Ona ima svoje prednosti, posebno u oblasti urgentne medicine i hirurgije i tu je nezamenljiva.

Ovo je neophodan model medicinskog zbrinjavanja u akutnim situacijama, ali za razvojne i hronične zdravstvene probleme nije se pokazao kao dovoljan.

Inovativni pristup

Funkcionalna medicina se fokusira na pacijenta koji ima određenu bolest, na identifikaciju i adresiranje osnovnog uzroka bolesti, pri tome obraća celoj osobi, a ne samo izolovanom skupu simptoma i tegoba.

Poštujući pri tome biohemijsku individualnost svakog pojedinca istražuje interakcije između genetskih, ekoloških i životnih faktora.

Neke od brojnih oblasti koje daju svoj doprinos funkcionalnoj medicini su:
genetika, toksikologija životne sredine, nutricionizam, endokrinologija, gastroenterologija, psihologija i imunologija, herbalna medicina.

7 Glavnih principa koji karakterišu FM

Zašto funkcionalna medicina?

Zato što Funkcionalna medicina, za razliku od konvencionalne medicine koja deli telo na specijalnosti, zna da su svi sistemi ljudskog organizma povezani, a odnose među sistemima organa istražuje.

Ako imate problema sa crevima, idite kod gastroenterologija, ako imate problema sa kožom idite kod dermatologa.

Međutim, veoma često, npr. veliki problemi sa kožom su zapravo ukorenjeni u crevima, a problemi u crevima mogu biti posledica intolerancije na hranu, nedostatka nekih enzima, propusnih creva i dr.

Gledanje šire slike, razumevanje kako različiti biološki sistemi funkcionišu i kako su međusobno povezani, omogućava nam da efikasno identifikujemo i delujemo na uzroke problema, umesto da samo upravljamo simptomima.

Brojne studije su pokazale da pristup funkcionalne medicine dovodi do dubokih i dugotrajnijih rezultata po zdravlje pacijenta sa hroničnim bolestima.

Kabinet za funkcionalnu medicinu 3
Kabinet za funkcionalnu medicinu 4

Povratite svoje zdravlje!

Zakažite konsultacije u prostorijama našeg kabineta ili on-line

Odgovori koji će vam pomoći da unapredite zdravlje

Primena funkcionalne medicine u kliničkoj praksi obuhvata korišćenje određenih metoda mapiranja koje pomažu praktičarima da detaljno istraže pacijentovu medicinsku istoriju i organizuju simptome u osnovne uzroke bolesti.

Ovo se postiže kroz alate koji omogućavaju strukturiranje informacija o pacijentu kako bi se bolje razumeli osnovni procesi koji dovode do bolesti.

Nezamenljivo sredstvo u identifikaciji disfukcionalnosti u organizmu koje remete zdravlje, kao i osnovih uzroka bolesti, su laboratorijsko-dijagnostički testovi, rutinski, ali i napredni testovi iz segmenta specijalne laboratorijske dijagnostike među kojima su:

Analize iz kategorije funkcionalne medicine i specijalne laboratorijske diijagnostike

Kabinet za funkcionalnu medicinu Beo-lab laboratorije

Kabinet za Funkcionalnu medicinu Beo-lab laboratorija vodi dr Milka Popović.

Kabinet  se nalazi na adresi centralne Beo-lab laboratorije, u ulici Resavska 58-60, u Beogradu.

Funkcionalna medicina

Ko je dr Milka Popović ?

Dr Popović je od 2004. godine sertifikovani praktičar funkcionalne medicine u kliničkoj praksi. Visoko je kvalifikovani stručnjak – doktor medicinske biohemije, nutritivni terapeut, poseduje sertifikat Instituta za funkcionalnu medicinu u Floridi, Tampa (SAD) za primenu FM u kliničkoj praksi.  

Sticala je znanje i iskustvo kako kroz formalno obrazovanje, koje je stekla u Londonu i Engleskoj, tako i kroz dodatne obuke i vođeno mentorstvo.  

Dr Popović se fokusirala u svom radu na pomoć pacijentima koji imaju sledeća stanja:

AUTOIMUNE – HRONIČNE BOLESTI

Hašimoto, Reumatoidni artritis (RA), Multipla skleroza (MS), Lupus, Kronova bolest, Ulcerozni kolitis, Celijakija, Dijabetes i dr.

PERIMENOPAUZA I MENOPAUZAMA

Naglašene tegobe perimenopauze i menopauze kod žene i muškarci, koji značajnu utiču na njihov kvalitet života, među kojima su: Problemi sa koncentracijom, gubitak koštanje mase, promenljivo raspoloženje, smanjen libido, nesanica, noćno znojenje, promena u teksturi kose i dr. Često je uzrok ovih stanja u prisutnim disfunkcionalnostima i poremećenom balansu organizma.

PROBLEM SA ZAČEĆEM

Priprema parova pre ostvarivanja trudnoće kroz optimizaciju nutritivnog statusa i hormonskog balansa, podrška pred VTO, traženje uzorka izostanka ostvarivanja trudnoće kod nepoznatog uzroka i dr.

HORMONSKI DISBALANS

Štitna žlezda, polni hormoni, naglašene tegobe perimenopauze i menopauze kod žena i muškaraca, sindrom poličističnih jajnika, insulinsku rezistencija.

DETOKSIFIKACIJA

Toksičnost metala i teških metala, hemikalija.

PREVENCIJA

Individualizovani program ishrane i suplementacije dizajniran samo za vas radi otklanjanja eventualnih disfunkcija u organizmu, bez prisutne patologije, radi  povećanje energije i opšte vitalnosti u cilju prevencije bolesti i podržavanja zdravlja.

Šta Vas očekuje – tok konsultacije?

Tokom zakazane posete Kabinetu za Funkcionalnu medicinu, popunićemo detaljan inicijalni upitnik o istoriju bolesti. Informacije koje dajete prilikom konsultovanja obuhvataju period od rođenja do sada i postavljaju osnovu za našu pretragu o osnovnim uzrocima vašeg trenutnog zdravstvenog stanja i/ili hronične bolesti koju imate.

Upitnik obuhvata pitanja o vašem: 

Načinu/stilu života: Uključujući informacije o vašoj ishrani, nivo aktivnosti, poslu kojim se bavite, izloženosti stresu i kako spavate i dr.

Genetici: Uključujući vašu porodičnu anamnezu fizičkih i mentalnih stanja;

Okruženju: Uključujući vašu izloženost toksinima i alergenima.

Tokom konsultacija imate kontakt jedan na jedan sa dr Popović. Vaša prva poseta traje oko 1h, po potrebi i duže.

Ovo nam daje dovoljno vremena da:

  • Popunimo upitnik;
  • Pregledamo vašu medicinsku dokumentaciju;
  • Identifikujte zdravstvene ciljeve;
  • Popričamo o laboratorijskim testovima, i zašto su oni važni, posebno o ukoliko je potrebno da izvršite specijalizovane laboratorijske testove;
  • Upoznaćemo vas i sa našom filozofijom funkcionalne ishrane – upotrebe hrane i personalizovane suplementacije kao terapije prve linije.

Najčešća pitanja i odgovori

Da li su pored ličnih dostupne online i konsultacije?

Da, za sve one pacijente koji nisu u mogućnosti da dođu lično, dostupne su i online  konsultacije putem TEAMS aplikacije ili telefonskog poziva na WhatsApp-u, Viber, na srpskom ili engleskom jeziku.

Termin konsultacija zakazujete slanjem mail-a na funkcionalnamedicina@beo-lab.rs ili pozivanjem broja +381 11 3622 888. 

Nakon što dobijete potvrdu datuma i termina konsultacije kod dr Milke Popović, plaćanje konsultacija je omogućeno kroz online E-laboratoriju.

Putem E-laboratorije možete platiti konsultacije platnim karticama isto kao i sve ostale laboratorijske analize koje vam budu bile potrebne. Ukoliko se odlučite za online konsultacije plaćanje konsultacije je moguće i na osnovu poslatog predračuna, kako bi izvršili uplatu direktno na žiro-račun. 

Napomena: pre plaćanja potrebno je da dobijete od našeg tima potvrdu datuma i termina konsultacije kod dr Milke Popović.

Ukoliko niste u mogućnosti da dođete na zakazan termin, potrebno je da ga otkažete dva dana ranije. U dogovoru sa Vama zakazaćemo Vam novi termin konsultacija.

Za vreme prve konsultacije, na bazi prikupljenih informacija iz inicijalnog upitnika, istaknutih tegoba, njihove učestalosti pojavljivanja i /ili ozbiljnosti stanja, dr Milka Popović prepoznaće potrebu za dodatnim laboratorijskim analizama, takođe, po potrebi, dobićete preporuku i za analize iz kategorije funkcionalne medicine – oblast specijalizovane laboratorijske dijagnostike. 

Ukoliko vam tokom konsultacija budu predložene određene laboratorijsko-dijagnostičke analize, dr Popović će vama objasniti zašto su one važne u vašem konkretnom slučaju, koje informacije možete da očekujete da dobije iz tih analiza, i kakav je njihov značaj za dalji predloženi terapijski tok.

Na vama je zatim da odlučite da li ih želite ili ne.

Nakon prikupljenih podataka tokom kosultacija, pristizanja rezultata laboratorijskih analiza i drugih pregleda koje ste eventualno obavili kod lekara specijaliste (po potrebi), dobićete smernice za dalji tretman. 

Smernice uključuju predlog daljih ispitivanja (ukoliko je to potrebno), predlog  personalizovane ishrane, personalizovani plan suplementacije dijetetskim suplementima (ukoliko se ukaže potreba). 

Interpretacija rezultata analiza, predloženi plan ishrane i suplementacije se dodatno ne naplaćuju, već su uključeni u cenu prvih konsultacija.  

Prvi naredni kontrolni pregled je najčešće nakon 3 meseca, ili po potrebi i ranije. Ovaj kontrolni pregled se naplaćuje.

Pristup funkcionalne medicine je za svakoga, kako preventivne radi, tako i radi tretiranja hroničnih stanja, traženja uzroka koji su doveli do disfunkcionalnosti u organizmu i vraćanja organizma u balans.

Na konsultaciji se popunjava detaljan inicijalni upitnik, koji pokriva period od detinjstva pa do sadašnjeg trenutka, pa i prenatalni period.

Informacije koje pružite tom prilikom su izuzetno važne i postavljaju temelje za našu preciznu istragu osnovnih mogućih uzroka vašeg stanja. Opširni upitnik istorije bolesti obuhvatiće pitanja i iz oblasti:

  • Životnog stila: Uključujući vašu ishranu, nivo aktivnosti, radne aktivnosti, hobiji, potencijalni faktori stresa.
  • Genetike: porodična istorija fizičkih i mentalnih stanja
  • Životne sredine: Izloženost toksinima, alergenima i dr.

Na konsultacijama ćete dobiti smernice šta vam je od analiza potrebno da uradite. Nakon obavljenog testiranja i dobijenih rezultata, uključujući i zdravstveno stanje, ćete dobiti zaista personalizovani program ishrane i po potrebi predlog personalizovane suplementacije, koji je potreban za optimizaciju organizma, poboljšanje zdavstvenog stanja, jačanje imuniteta, da bi mogli da  rešimo bilo koji hronični zdravstvni sistem.

Kabinet za funkcionalnu medicinu kao deo renomirane laboratorije na našim prostorima  Beo-lab laboratorije u mogućnosti je da vam ponudi veliki broj dijagnostičkih testova, koji povezuju funkcionalni pristup pacijentu kako sa osnovnom tako i sa specijalnom laboratorijskom dijagnostikom.

 Na bazi anamneze pacijenta, istaknutih simptoma, njihove učestalosti pojavljivanja i /ili ozbiljnosti,  dr Milka Popović prepoznaće potrebu za specijalizovanim laboratorijskim analizama za svakog pojedinačnog pacijenta, objasniti im kako se izvode, njihov značaj i koristi koje imaju kao dijagnostički alat i osnova za dalji tretman.

Funkcionalna medicina i dr Milka Popović tretiraju i ontološke pacijente. Pri tome predloženi tretman delovanja zavisi i od fazi lečenja u kojoj se nalazi pacijent.

Tokom prve faze lečenja, primanja hemoterapije, možemo vam pomoći oko odabirao ishrane, plane personalizovane ishrane. U ovoj fazi je važno da pokušamo da identifikujemo sve disfunkcionalnosti u organizmu, uzroke koji su dovele do ispoljavanja bolesti, kao osnovu za dalji tretman delovanja.

Ako postoji genetska predispozicija, važno je i nju da identifikujemo, ali i sve one činioce koji su doprineli genetskoj ekspresiji bolesti, kao osnovu za dalje preporuke i tretmane koji će dovesti do vrcanja organizma u balans i ozdravljenja. 

Što se tiče suplementacije, naša preporuka je da se to ostavi za neku kasniju fazu, za period nakon hemoterapije. Lični stručni stav dr Milke Popović je da tokom primanja hemoterapije ne treba uzimati nikakvu suplementaciju.

Edukativni članci iz segmenta FM