Pratite nas

Funkcionalna medicina

Šta je funkcionalna medicina?

Funkcionalna medicina se bavi osnovnim uzrocima bolesti, koristeći sistemski orijentisan pristup i angažujući pacijenta i lekara u terapijskom partnerstvu. To je evolucija u medicinskoj praksi koja se efikasno bavi zdravstvenim potrebama 21. veka.

 

Funkcionalna medicina je usredsređena na pacijenta, a ne na bolest.

 

Preusmeravanjem tradicionalnog fokusa medicinske prakse usmerene na bolest, ka pristupu koji je usredsređen na pacijenta, funkcionalna medicina se obraća celoj osobi, a ne samo izolovanom skupu simptoma.

Praktičari funkcionalne medicine provode vreme sa svojim pacijentima, slušajući njihove istorije i gledajući interakcije između genetskih, ekoloških i životnih faktora koji mogu uticati na dugoročno zdravlje i složene hronične bolesti.

Na ovaj način, funkcionalna medicina podržava jedinstveni izraz zdravlja i vitalnosti za svakog pojedinca. Praktičar funkcionalne medicine traži osnovni uzrok bolesti ili simptoma umesto da obezbedi lekove za svaki simptom ili bolest.

Funkcionalna medicina

Fokus funkcionalne medicine

Disfunkcije su rezultat dugogodišnjih interakcija između okoline u kojoj živimo, stila života i naše genetske predispozicije.

Svaki pacijent je unikatan, kompleksan, sa isprepletenim skupom uticaja na njegovu unutrašnju funkcionalnost, koji postavljaju osnovu za razvoj bolesti ili održavanje dobrog zdravlja.

Savremena medicina deli telo na specijalnosti, nasuprot tome, funkcionalna medicina zna da su svi sistemi povezani, a odnosi među sistemima organa se istražuju.

Neke od brojnih oblasti koje daju svoj doprinos funkcionalnoj medicini su: genetika, herbalna medicina, nutricionizam, toksikologija životne sredine, endokrinologija, gastroenterologija, psihologija i imunologija

7 Glavnih principa koji karakterišu FM

Funkcionalna medicina

Pročitajte o značaju Funcionalne medicine u oblastima:

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.