Call Centar: +381 11 3622888

Šta je funkcionalna medicina?

Funkcionalna medicina je nova grana medicine, usmerena na individulani pristup u lečenju svakog pacijenta.

Fokusirajući se na pacijenta, funkcionalna medicina teži pronalaženju osnovnog uzroka bolesti i tegoba prisutnih stanja.

Preusmeravanjem tradicionalnog fokusa medicinske prakse (usmerene na bolest), ka pacijentu, funkcionalna medicina se obraća celoj osobi, a ne samo izolovanom skupu simptoma.

Praktičar funkcionalne medicine provodi vreme sa svojim pacijentima, sluša njihove istorije i prati interakcije između genetskih, ekoloških i životnih faktora, koji mogu uticati na dugoročno zdravlje i složene hronične bolesti.

Funkcionalna medicina logo Beo-lab

 

Na taj način, zdravlje se posmatra kao vitalnost i postojanje ravnoteže između svih unutrašnjih i spoljašnjih faktora, kao i uticaja sredine, a ne samo kao odsustvo bolesti

Fokus funkcionalne medicine

Funkcionalna medicina

Disfunkcije su rezultat dugogodišnjih interakcija između okoline u kojoj živimo, stila života i naše genetske predispozicije.

Svaki pacijent je jedinstven, kompleksan, sa isprepletenim skupom uticaja na njegovu unutrašnju funkcionalnost, koji postavljaju osnovu za razvoj bolesti ili održavanje dobrog zdravlja.

Savremena medicina deli telo na specijalnosti, nasuprot tome, funkcionalna medicina zna da su svi sistemi  ljudskog organizma povezani, a odnose među sistemima organa istražuje..

Neke od brojnih oblasti koje daju svoj doprinos funkcionalnoj medicini su: genetika, herbalna medicina, nutricionizam, toksikologija životne sredine, endokrinologija, gastroenterologija, psihologija i imunologija.

7 Glavnih principa koji karakterišu FM

Kabinet za funkcionalnu medicinu Beo-lab laboratorija

Kabinet za Funkcionalnu medicinu Beo-lab laboratorija vodi dr Milka Popović.

Kabinet  se nalazi na adresi centralne Beo-lab laboratorije, u ulici Resavska 58-60, u Beogradu.

Funkcionalna medicina

Ko je dr Milka Popović ?

Dr Popović se više od 15 godina bavi pružanjem usluge stručne konsultacije, kroz individualni pristup pacijentu, zasnovane na principima funkcionalne medicine.

 

Dr med. biohemije Milka Popović – biografija

Kabinet za funkcionalnu medicinu 1

Medicinsku biohemiju je diplomirala na Kraljevskom koledžu u Londonu (King’s College London) na Unuverzitetu u Londonu 1997. godine.

Doktorske studije je završila na (School of Pharmacy, UCL) Univerzitetu u Londonu 2001. godine kao najmlađi doktor medicinskih nauka.

Za vreme doktorskih studija radila je kao asistent na istom Univerzitetu, na predmetu farmakologija.

Nakon doktorskih studija nastavila da se bavi naučnim istraživanjem u oblasti niozomalnih i lipozomalnih DNK vakcina (radila je na vakcini protiv hepatitisa B).

Radeći za farmaceutsku kompaniju Lipoxen LTD u Londonu, objavila je više stručnih radova učestvovala u inovaciji nove generacije vakcina.

Sertifikat za primenu funkcionalne medicine u kliničkoj praksi je stekla u Tampi, Floridi 2004. godine nakon čega se našla na svetskoj listi Instituta za Funkcionalnu Medicinu SAD.

Post diplomske studije iz nutricionalne terapije (Nutritional Therapy) je završila 2007 godine na Univerzitetu Midlseks u Engleskoj.

 

Pogledajte video prezentaciju biografije dr Milke Popović.

Oblasti na koje se u svojoj dosadašnjoj praksi fokusirala su:

Zakažite konsultacije kod dr Milke Popović

Uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju u našoj zemlji, imate mogućnost izbora online konsultacije putem telefonskog poziva na WhatsApp-u, Viberu ili putem Skype-a, na srpskom ili engleskom jeziku.

Termin konsultacija zakažite slanjem mail-a na funkcionalnamedicina@beo-lab.rs ili pozivanjem broja +381 62246139. 

Nakon što dobijete potvrdu datuma i termina konsultacije kod dr Milke Popović, plaćanje konsultacija je omogućeno kroz online E-laboratoriju.

Putem E-laboratorije koje možete poručiti i platiti i sve ostale laboratorijske analize koje vam budu bile potrebne.

Ukoliko se odlučite za online konsultacije sa dr Milkom Popović, plaćanje konsultacije  je moguće platnom karticom putem E-laboratorije ili  na osnovu poslatog predračuna, kako bi izvršili uplatu direktno na žiro račun. 

 

Šta da očekujete – tok konsultcije?

Na konsultaciji se popunjava detaljan upitnik o istoriji bolesti. Informacije koje pružite postavljaju temelje za našu preciznu istragu osnovnih mogućih uzroka vašeg stanja. Opširni upitnik istorije bolesti obuhvatiće pitanja iz oblasti:

  • Životnog stila: Uključujući vašu ishranu, nivo aktivnosti, radne aktivnosti, hobiji, potencijalni faktori stresa.
  • Genetike: porodična istorija fizičkih I mentalnih stanja
  • Životne sredine: Izloženost toksinima, alergenima

 

Za vreme prve konsultacije, a na osnovu kompletne anamneze, dobićete preporuku za laboratorijske analize i po potrebi analize iz kategorije funkcionalne medicine – oblast specijalizovane laboratorijske dijagnostike. 

 

Funkcionalna medicina konsultacije

Nakon prikupljenih podataka anamneze i laboratorijskih nalaza i drugih pregleda koje ste obavili kod lekara specijaliste, dobićete smernice za dalji tretman. 

Smernice uključuju predlog daljih ispitivanja (ukoliko je to potrebno), primer ishrane, personalizovani plan suplementacije dijetetskim suplementima (ukoliko se ukaže potreba). 

 

Analize iz kategorije funkcionalne medicine i specijalne laboratorijske dijagnostike

U kabinetu za funkcionalnu medicinu  Beo-lab laboratorije pored stručne konsultace na raspolaganju vam je veliki broj dijagnostičkih testova, koji povezuju funkcionalni pristup pacijentu kako sa osnovnom tako i sa specijalnom laboratorijskom dijagnostikom.

 

Na bazi anamneze pacijenta, istaknutih simptoma, njihove učestalosti pojavljivanja i /ili ozbiljnosi,  dr Milka Popović prepoznaće potrebu za specijalizovanim laboratorijskim analizama za svakog pojedinačnog pacijenta.

Sve testove iz oblasti funkcionalne medicine sada možete poručiti i platiti online putem E-laboratorije.

Time skraćujete vreme zadržavanja u laboratoriji priikom uzorkovanja, što je izuzetno važno u uslovima trenutne epidemiološke situacije. 

Pročitajte o značaju Funcionalne medicine u oblastima:

Anti Aging medicine

Kabinet za funkcionalnu medicinu 2

Uzroci starenja

Anti aging medicina adresira:

Kabinet za funkcionalnu medicinu 3

Uloga laboratorijska dijagnostike u anti age medicini

Laboratorijska dijagnostika postaje standard u anti aging medicini. Sve je više laboratorija u svetu koje nude specijalizovane testove, protokole i savete u ovoj oblasti medicine.

Živa bića hronološki stare, međutim sa biološkog aspekta, brzina starenja je individualna i razlikuje se dijametralno.

Obeležaji procesa starenja kao što su gubitak mišićnog tonusa, oslabljena cirkulacija, pad imunološkog sistema i smanjena zglobna fleksibilnost se kod jednih ljudi pojavljuje ranije nego kod drugih.

Kabinet za funkcionalnu medicinu 4

Laboratorijska dijagnostika ima veoma važno mesto u razumevanju procesa i stadijuma starosti. Ne postoji jedan parametar koji može da odredi biološku starost čoveka.

Pored rutinskih analiza koje su svakako deo anti aging tretmana, od velike važnosti su specijalizovani testovi iz kategorije funkcionalne medicine koji mogu preciznije oslikati funkcionisanje celog organizma.

Kategorije ispitivanja

Značaj Funcionalne medicine u oblasti Sportske medicine

Naša misija je da poboljšamo vaše celokupno psiho-fizičko zdravlje, sportske  performanse i ubrzamo oporavak detaljnim ispitivanjima, upravljanjem životnim stilom, naukom o ishrani i prirodnim terapijama. 

Funkcionalna medicina će vam pomoći da:

  • Identifikujte i uklonite osetljivost na hranu koja stvara upalu i troši energiju.
  • Uravnotežite svoje hormone kako bi vaše telo efikasno funkcionisalo.
  • Optimizujte metabolizam štitne žlezde.
  • Proverite detaljno vaše kardiovaskularno zdravlje.
  • Uverite se da metabolizam šećera, insulina i ugljenih hidrata pravilno funkcioniše.
  • Saznate da li funkcionišete sa neoptimalnim nivoom hranljivih sastojaka.
  • Otkrijte koji hranljivi sastojci vam nedostaju i koja količina vam je potrebna da ih nadoknadite

Kako vam možemo pomoći?

Funkcionalna medicina se bavi biohemijskom individualnošću svake osobe, koristeći određena laboratorijska ispitivanja,  kako bi otkrila neravnoteže u određenim sistemima ili telu u celini.

Radimo sa sportistima koji su posvećeni unapređenju svog zdravlja i podizanju sportskih performansi na viši nivo, fokusirajući se na vašu biohemijsku i fiziološku individualnost.

Primenom principa funkcionalne medicine možemo doći do srža vaših zdravstvenih problema koji se reflektuju i na vaše sportske performanse. Identifikovaćemo prepreke i uzroke problema koji ograničavaju bolji učinak i ukloniti ih.

Možemo vam pomoći da pređete na sledeći nivo performansi. 

Šta je naš zajednički cilj?

ISKUSITE BOLJE PERFOMANSE

OSTANITE ZDRAVI I JAKI