Call Centar:  011 36 22 888

office@beo-lab.rs

Pratite nas

Call Centar +381 11 36 22 888

Pratite nas

Stručne konsultacije sa dr Milkom Popović

Šifra PUSR27 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 25 dana

Kratak opis analize

Dr Popović pruža stručne konsultacije na bazi znanja funkcionalne medicine, fokusirana na traženje uzroka hroničnih bolesti i tegoba prisutnih stanja kroz individualni pristup pacijentu.

7,000din

Funkcionalna medicina logo Beo-lab

Stručne konsultacije u kabinetu za funkcionalnu medicinu

Funkcionalna medicina je nova grana medicine usmerena ka individulanom pristupu u lečenju svakog pacijenta, fokusirajući se na pronalaženje osnovnog uzroka bolesti i tegoba prisutnih stanja.

Funkcionalna medicina posmatra osobu kao celinu, uzimajući u obzir sve aspekte njenog stila života. Na taj način, zdravlje se posmatra kao vitalnost i postojanje ravnoteže između svih unutrašnjih i spoljašnjih faktora, kao i uticaja sredine, a ne samo kao odsustvo bolesti.

U kabinetu za funkcionalnu medicinu  Beo-lab laboratorije pored stručne konsultace na raspolaganju vam je veliki broj dijagnostičkih testova, koji povezuju funkcionalni pristup pacijentu kako sa osnovnom tako i sa specijalnom laboratorijskom dijagnostikom.

Ko je dr Milka Popović?

Dr Popović se više od 15 godina bavi pružanjem usluge stručne konsultacije kroz individualni pristup pacijentu, a na osnovu:

  • procene zdravstvenog stanja pacijenta;
  • informacija dobijenih od pacijenta o tegobama i učestalostima pojave određenih simptoma;
  • anamneze i istorije bolesti;
  • dobijenih rezultata laboratorijsko-dijagnostičkih testova namenjenih svakom pojedincu ponaosob,

Kome su namenjene Stručne konsultacije sa dr Milkom Popović?

Pacijenti dr Milke Popović su osobe koje brinu o svom zdravlju i koji žele da održavaju dobro zdravlje, primenjujući naučna otkrića i znanja iz oblasti funkcionalne medicine u preventivne svrhe.

Takođe, doktorka Milka Popović pomaže i osobama sa hroničnim bolestima (dijabetesom, raznim autoimunim oboljenjima, digestivnim problemima), sportistima i deci sa poremećajima autističnog spektra, koji žele da unaprede svoje trenutno zdravstveno stanje i kvalitet života.

Bez obzira koji je razlog vašeg dolaska, dr Milka Popović će vam pomoći kroz davanje smernica kada je ishrana i suplementacija u pitanju, kroz individualni pristup, a sve sa ciljem da unapredite sveukupno fizičko i mentalno zdavlje.

Šta dobijate kroz obavljenu stručnu konsultaciju?

Funkcionalni pristup pacijentu podrazumeva sagledavanje svakog pojedinca kao jedinstvene individue. Zato je naša preporuka da, pre nego što se odlučite da uradite bilo koji test iz oblasti specijalne laboratorijske dijagnostike, dođete na stručne konsultacije kod dr Milke Popović.

Dr Milka Popović će moći nakon konsultacija da vam preporuči testove na osnovu vaših realnih potreba radi sveobuhvatnog sagledavanja stanja vašeg organizma, jer će doktorka proći sa vama kroz sve prisutne simptome, tegobe, učestalost i pojavu istih koji verovatno, u velikoj meri, utiču na kvalitet vašeg svakodnevnog života.

Šta je sve uključeno u cenu stručne konsultacije?

Konsultacije traju sat vremena nakon kojih dobijate:

  • Preporuku za testove i analize koje bi trebalo da uradite, a na osnovu vaših realnih potreba (osnovna i/ili specijalna laboratorijska dijagnostika);
  • Tumačenje dobijenih rezultata laboratorijskih nalaza;
  • Personalizovan plan i program ishrane na osnovu dobijenih rezulata;
  •  Preporuku za fizičku aktivnost koja je za vas najbolja;
  •  Po potrebi, program personalizovane suplementacije;

Kako mogu da zakažem konsultacije kod dr Popović?

Kabinet za Funkcionalnu medicinu dr Milke Popović se nalazi na adresi centralne Beo-lab laboratorije, u ulici Resavska 58-60, u Beogradu.

Uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju u našoj zemlji, imate mogućnost izbora online konsultacije putem telefonskog poziva na WhatsApp-u, Viberu ili putem Skype-a, na srpskom ili engleskom jeziku.

Termin konsultacija zakažite slanjem mail-a na funkcionalnamedicina@beo-lab.rs ili pozivanjem broja +381 62246139. 

Nakon što dobijete potvrdu datuma i termina konsultacije kod dr Milke Popović, plaćanje konsultacija je omogućeno kroz online E-laboratoriju, putem koje možete poručiti i platiti i sve ostale laboratorijske analize koje vam budu bile potrebne.

Ukoliko se odlučite za online konsultacije sa dr Milkom Popović, plaćanje konsultacije  je moguće platnom karticom putem E-laboratorije ili  na osnovu poslatog predračuna kako bi izvršili uplatu direktno na žiro račun.

 

SAZNAJ VIŠE

Značaj Funkcionalne medicine kod hroničnih bolesti

 

Značaj funkcionalne medicine kod poremećaja autističnog spektra

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.

polno prenosive bolesti

POTREBAN VAM JE ANTIGEN TEST ZBOG PUTOVANJA?

Poručite ga putem e-laboratorije ili dođite direktno u laboratoriju koja vrši uzorkovanje!
Prilikom dolaska u laboratoriju, ponesite sa sobom popunjen ANTIGEN UPITNIK i ubrzajte proceduru uzorkovanja.
Rezultat brzog antigen testa (SARS-Cov-2 rapid test) u Beo-lab laboratorijama sadrži i QR code, koji vam omogućava da jednostavno u svakom trenutku imate brz pristup vašem rezultatu antigen testa i po potrebi ga pokažete nadležnoj osobi, prilikom prelaska granice tokom putovanja. 
Proverite lokacije u Beogradu  na kojima je dostupno uzorkovanje za antigen test.

YOU NEED AN ANTIGEN TEST FOR TRAVEL?

Order via e-labs or come directly to the laboratory!
Please, bring a completed ANTIGEN QUESTIONNAIRE with you and make faster the sampling procedure.

The result of the Antigen test (SARS-Cov-2 rapid test) in Beo-lab laboratories contains a QR code, which allows you to have quick access to your antigen test result at any time and show it to the responsible officer when crossing the border.
Check the locations in Belgrade where antigen testing is available.