Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

O nama

Pogledajte za koje oblasti je specijalizovana Beo-Lab laboratorija i zašto je vredno da nam poverite vaše zdravlje

O nama 5

Beo-Lab laboratorija je vodeći pružalac usluga i centar laboratorijske dijagnostike u Srbiji, koji nudi više od 1.700 rutinskih i naprednih testova iz oblasti biohemije i mikrobiologije, kao i iz oblasti kliničke patologije, uključujući patohistologiju i genetiku. Beo-Lab se takođe ponosi liderskom pozicijom na polju funkcionalne medicine, pružajući širok spektar specifičnih laboratorijskih testova iz ove oblasti.

Na kraju 2023. godine Beo-Lab laboratorija je poslovala preko nacionalne mreže na 39 lokacija (koja sada u 2024. broji 40 lokacija), obavljajući preko 3 miliona testova.

Najsavremenija tehnologija, iskusni stručnjaci

Beo-lab laboratorije raspolažu ispitnom opremom najsavremenije tehnologije i zapošljavaju iskusne i profesionalne stručnjake koji za fokus u procesu rada imaju postizanje preciznih i pouzdanih rezultata u domenu laboratorijske dijagnostike.

Najsavremenija tehnologija, iskusni stručnjaci

Kvalitet i efikasnost su naši osnovni postulati, oni jesu i uvek će biti ključ našeg uspeha i čine nas pouzdanim i kompetentnim partnerom  lekarima, medicinskim osoblju, bolnicama, ordinacijama, osiguravajućim društvima, firmama kao i pojedincima.

O nama 6
O nama 7

Najsavremenija tehnologija

Beo-lab laboratorije - iskusni profesionalci

Iskusni profesionalci

Beo-Lab kvalitet

Kvalitet i efikasnost

Beo-lab profesionalni odnos

Profesionalan odnos

Beo-Lab sertifikati

Sertifikovana laboratorija

Beo-lab vrhunska nega

Vrhunska usluga

Beo-lab posao

Ljubazan i profesionalan odnos prema korisnicima

Saradnju sa korisnicima karakterišu bliski profesionalni odnosi, aktivna komunikacija i mogućnost stručnih konsultacija iz bilo koje oblasti laboratorijske prakse. 
 
Beo-lab laboratorije za svoj osnovni cilj imaju dobrobit pacijenata, što se primarno manifestuje kroz pouzdanost ispitivanja koje obavljamo, brzinu izdavanja rezultata, prijatan ambijent u kojem pacijenti borave, kao i ljubaznost u pristupu svakom korisniku.

Vrhunska zdravstvena usluga

Dežurne Beo-lab laboratorije rade tokom cele nedelje, vikendom i praznicima, a Patronažna služba na poziv dolaze na naznačenu adresu i vrše prikupljanje uzoraka ili dostavu rezultata. 
 
Korisnici zdravstvenih usluga mogu biti sigurni da će u Beo-lab laboratorijama dobiti pouzdane i precizne rezultate laboratorijskih analiza, tumačenje rezultata, kao i stručni savet o izboru ciljanih analiza.
i

Akreditovana i sertifikovana laboratorija SRPS EN ISO 15189:2014, ISO 9001:2015

Beo-lab laboratorije teže najvišem nivou kvaliteta svojih usluga kao i zadovoljenju svih propisanih standarda za obavljanje laboratorijske delatnosti, pa treba istaći da je biohemijska laboratorija prva privatna laboratorija u našoj zemlji koja je akreditovana po evropskom standardu ISO 15189.

Biohemijska, mikrobiološka, patohistološka i genetička laboratorija su akreditovane prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 15189:2014, i sertifikovane prema zahtevima standarda ISO 9001:2015. Stalno poboljšanje kvaliteta je trajni cilj Beo-lab laboratorija.

Integrisani laboratorijski informacioni sistem Silab

Integrisani laboratorijski informacioni sistem (LIS) koji upravlja laboratorijskom opremom i kontroliše procese rada, od momenta uzorkovanja pa do izdavanja rezultata, primenjuje se u Beo-lab laboratorijama od osnivanja, što predstavlja jednu od komparativnih prednosti u odnosu na ostale zdravstvene ustanove.

Kao odgovor na razvoj novih informacionih tehnologija, kao i stalno unapređenje kvaliteta usluga, u Beo-lab laboratorijama je implementiran najsavremeniji laboratorijski informacioni sistem – LIS Silab. Silab je instaliran kao primarni LIS u više stotina laboratorija širom Evrope, jer pored veće brzine, omogućava i kompletnu automatizaciju laboratorijskih procesa, pri čemu je mogućnost ljudske greške svedena na minimum.

Automatizacijom su obuhvaćeni svi procesi, od prijema do arhiviranja uzoraka, kao i upravljanje dokumentacijom i podacima u bazi podataka. Pored instalacije novog, najsavremenijeg server sistema, obezbeđeno je i njegovo besprekidno napajanje električnom energijom, kao i backup i restore baze podataka, sa ciljem da se omogući nesmetano funkcionisanje sistema i u vanrednim situacijama.

Neke od naprednih funkcija LIS Silab omogućavaju zaštićen, udaljeni pristup verifikovanim laboratorijskim rezultatima (portal WebRezultati). Na ovaj način je dodatno skraćeno vreme izdavanja laboratorijskih rezultata, a korisnicima laboratorijskih usluga omogućena dostupnost i lakša pretraga arhivskih rezultata.