Call Centar:  011 36 22 888

office@beo-lab.rs

Pratite nas

Call Centar +381 11 36 22 888

Pratite nas

O nama

Pogledajte za koje oblasti je specijalizovana Beo-Lab laboratorija i zašto je vredno da nam poverite vaše zdravlje

O nama 1

Biohemija

O nama 5

Beo-Lab laboratorija je vodeći pružalac usluga laboratorijske dijagnostike u Srbiji, koji nudi više od 1.700 rutinskih i naprednih testova iz svih oblasti kliničke patologije, uključujući patohistologiju i genetiku. Beo-Lab se takođe ponosi liderskom pozicijom na polju funkcionalne medicine, pružajući širok spektar laboratorijskih testova iz ove oblasti.

Od početka pandemija COVID-19, Beo-Lab je uveo automatizovane i antigenske testove visoke preciznosti na SARS-Cov-2 virus. 

Na kraju 2020. godine Beo-Lab laboratorija je poslovala preko nacionalne mreže na 35 lokacija, obavljajući preko 2.1 miliona testova.

 

Najsavremenija tehnologija, iskusni stručnjaci

Beo-lab laboratorije raspolažu ispitnom opremom najsavremenije tehnologije i zapošljavaju iskusne i profesionalne stručnjake koji za fokus u procesu rada imaju postizanje preciznih i pouzdanih rezultata u domenu laboratorijske dijagnostike.

Najsavremenija tehnologija, iskusni stručnjaci

Kvalitet i efikasnost su naši osnovni postulati, oni jesu i uvek će biti ključ našeg uspeha i čine nas pouzdanim i kompetentnim partnerom  lekarima, medicinskim osoblju, bolnicama, ordinacijama, osiguravajućim društvima, firmama kao i pojedincima.

O nama 6
O nama 7

Najsavremenija tehnologija

Beo-lab laboratorije - iskusni profesionalci

Iskusni profesionalci

Beo-Lab kvalitet

Kvalitet i efikasnost

Beo-lab profesionalni odnos

Profesionalan odnos

Beo-Lab sertifikati

Sertifikovana laboratorija

Beo-lab vrhunska nega

Vrhunska usluga

Beo-lab laboratorije

Ljubazan i profesionalan odnos prema korisnicima

Saradnju sa korisnicima karakterišu bliski profesionalni odnosi, aktivna komunikacija i mogućnost stručnih konsultacija iz bilo koje oblasti laboratorijske prakse. 
 
Beo-lab laboratorije za svoj osnovni cilj imaju dobrobit pacijenata, što se primarno manifestuje kroz pouzdanost ispitivanja koje obavljamo, brzinu izdavanja rezultata, prijatan ambijent u kojem pacijenti borave, kao i ljubaznost u pristupu svakom korisniku.

Vrhunska zdravstvena usluga

Dežurne Beo-lab laboratorije rade tokom cele nedelje, vikendom i praznicima, a Patronažna služba na poziv dolaze na naznačenu adresu i vrše prikupljanje uzoraka ili dostavu rezultata. 
 
Korisnici zdravstvenih usluga mogu biti sigurni da će u Beo-lab laboratorijama dobiti precizno utvrđene i blagovremene rezultate laboratorijskih analiza, tumačenje rezultata, kao i stručni savet o izboru ciljanih analiza.
 

Akreditovana i sertifikovana laboratorija SRPS EN ISO 15189:2014, ISO 9001:2015

Beo-lab laboratorije teže najvišem nivou kvaliteta svojih usluga kao i zadovoljenju svih propisanih standarda za obavljanje laboratorijske delatnosti, pa treba istaći da je biohemijska laboratorija prva privatna laboratorija u našoj zemlji koja je akreditovana po evropskom standardu ISO 15189.
 
Biohemijska, mikrobiološka, patohistološka i genetička laboratorija su akreditovane prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 15189:2014, i sertifikovane prema zahtevima standarda ISO 9001:2015. Stalno poboljšanje kvaliteta je trajni cilj Beo-lab laboratorija.

Integrisani laboratorijski informacioni sistem Silab

Integrisani laboratorijski informacioni sistem (LIS) koji upravlja laboratorijskom opremom i kontroliše procese od uzorkovanja do izdavanja rezultata primenjuje se u Beo-lab laboratorijama od osnivanja, što predstavlja jednu od komparativnih prednosti u odnosu na ostale zdravstvene ustanove. 

Kao odgovor na razvoj novih informacionih tehnologija, kao i stalno unapređenje kvaliteta usluga, u Beo-lab laboratorijama je implementiran najsavremeniji laboratorijski informacioni sistem – LIS Silab. Silab je instaliran kao primarni LIS u više stotina laboratorija širom Evrope, jer pored veće brzine, omogućava i kompletnu automatizaciju laboratorijskih procesa, pri čemu je mogućnost ljudske greške svedena na minimum.

Automatizacijom su obuhvaćeni svi procesi, od prijema do arhiviranja uzoraka, kao i upravljanje dokumentacijom i podacima u bazi podataka. Pored instalacije novog, najsavremenijeg server sistema, obezbeđeno je i njegovo besprekidno napajanje električnom energijom, kao i backup i restore baze podataka, sa ciljem da se omogući nesmetano funkcionisanje sistema i u vanrednim situacijama. 

Neke od naprednih funkcija LIS Silab omogućavaju zaštićen, udaljeni pristup verifikovanim laboratorijskim rezultatima (portal WebRezultati). Na ovaj način je dodatno skraćeno vreme izdavanja laboratorijskih rezultata, a korisnicima laboratorijskih usluga omogućena dostupnost i lakša pretraga arhivskih rezultata.
 
O nama 8
polno prenosive bolesti

POTREBAN VAM JE ANTIGEN TEST ZBOG PUTOVANJA?

Poručite ga putem e-laboratorije ili dođite direktno u laboratoriju koja vrši uzorkovanje!
Prilikom dolaska u laboratoriju, ponesite sa sobom popunjen ANTIGEN UPITNIK i ubrzajte proceduru uzorkovanja.
Rezultat brzog antigen testa (SARS-Cov-2 rapid test) u Beo-lab laboratorijama sadrži i QR code, koji vam omogućava da jednostavno u svakom trenutku imate brz pristup vašem rezultatu antigen testa i po potrebi ga pokažete nadležnoj osobi, prilikom prelaska granice tokom putovanja. 
Proverite lokacije u Beogradu  na kojima je dostupno uzorkovanje za antigen test.

YOU NEED AN ANTIGEN TEST FOR TRAVEL?

Order via e-labs or come directly to the laboratory!
Please, bring a completed ANTIGEN QUESTIONNAIRE with you and make faster the sampling procedure.

The result of the Antigen test (SARS-Cov-2 rapid test) in Beo-lab laboratories contains a QR code, which allows you to have quick access to your antigen test result at any time and show it to the responsible officer when crossing the border.
Check the locations in Belgrade where antigen testing is available.