Pratite nas

patohistologija

Patohistologija

Ako ste zainteresovani za patohistološke analize, molimo vas, pozovite naš Call centar za detaljnije informacije. Trenutno nismo u mogućnosti da ponudimo ove analize u okviru e-laboratorije.

Laboratorija za patohistologiju

Laboratorija za patohistološku i citološku dijagnostiku, obrađuje i analizira različite uzorke tkiva i parafinskih blokova (kalupe) koji su prethodno obrađeni u drugim ustanovama.

Radimo sve metode savremene patohistološke i citološke dijagnostike: histohemiju, imunohistohemiju, in situ hibridizaciju (ISH), fluorescentnu in situ hibridizaciju (FISH) i citogenetske analize.

Posedujemo najsavremeniju opremu za automatizovanu obradu tkivnih uzoraka i koristimo originalne reagense najpoznatijih svetskih, sertifikovanih proizvođača. Sve sa ciljem da pacijentima obezbedimo pouzdane i tačne patohistološke nalaze i preciznu dijagnozu.

Brzo do precizne dijagnoze

Zahvaljujući automatizovanoj obradi tkiva, osnovna histološka analiza uzorka (H&E preparat) endoskopskih i incizionih biopsija je gotova za 24-48h, a operativnih materijala i biopsije kostne srži za 48h.

U slučaju dodatnih analiza (imunohistohemija, ISH, FISH, citogenetika) obrada i analiza traju nešto duže, najviše do 7 dana.

Citološka analiza je gotova istog dana. Savremen aparat za ex tempore analizu u toku operacije omogućava da nalaz bude gotov u roku od 30 minuta po prijemu materijala.

Naša patronažna služba je spremna da u bilo kom trenutku tokom dana uzmu uzorke i dostavi rezultate na zahtevanu adresu. Ekipe patronažne službe ujedno obezbeđuju i transport uzoraka u centralnu jedinicu pod neophodnim propisanim uslovima.

Patohistologija 1

Jedina smo patohistološka laboratorija u zemlji koja ima digitalni skener koji nam omugućava brze konsultacije sa patolozima iz naše zemlje i celog sveta.

U patohistološkoj laboratoriji Beo-lab radimo sledeće analize:

Citološke analize

Citološki se analiziraju brisevi različitih organa, ispljuvak, materijal dobijen punkcijom sadržaja cista različitih organa, pleuralne, perikardijalne i peritonealne duplje, likvor, iscedak iz dojke i drugih organa, mokraća kao i perkutane iglene biopsije (FNAB).

Analiza podrazumeva utvrđivanje ćelijskog sastava i detekciju malignih ćelia.

Cervikalni brisevi se boje Papanicolau metodom. Radimo tipizaciju HPV virusa PCR metodom uz određivanje nisko i visokorizičnih grupa. Pored toga imamo mogućnost  savremene “liquid base” (citologije u tečnom medijumu) sa istovremenom tipizacijom HPV virusa u istom uzorku.

Ove analize se rade i na histološkim presecima biopsija grlića materice. Kod HPV pozitivnih nalaza se određuje p16 kao parametar visokog rizika za nastanak karcinoma grlića materice.

Patohistološke analize

Standardna patohistologija obuhvata obradu i morfološku analizu tkivnih uzoraka dobijenih različitim invazivnim metodama kao i ex tempore dijagnostiku u toku operativnog zahvata.

Pored toga rade se i konsultativne morfološke anlize na donetim parafinskim blokovima, predhodno obrađenim u drugim ustanovama.

Koristi se standardno hematokslilin/eozin bojenje kao i dodatna histohemijska bojenja prema potrebi da bi se postavila dijagnoza.

U strogo indikovanim slučajevima, poštujući standarde savremene patologije rade se dopunske imunohistohemijske analize (panel od preko 300 različitih antitela) kao i ISH, FISH, PCR i citogenetske analize.

Radimo savremene analize koje su bitne za savremenu terapiju tumora: panel za karcinom dojke, panel za neuroednokrine tumore, mikrosatelitsku nestabilnost, nalizu stausa HER-2, EGFR i PD-L1.

Patohistologija 2

Kao poseban segment rada patohistološke laboratorije izdvajamo:

 • Precizno utvrđivanje vrste i tipa tumora.
 • Određivanje histogenetskog porekla tumora.
 • Preciznu klasifikaciju hematoloških bolesti (leukemija i limfoma) prema najnovijim principima Svetske zdravstvene organizacije primenom IH i FISH.
 • Određivanje hormonskog profila neuroendokrinih tumora.
 • Receptorski status (Estrogen i Progesteron receptor) kod karcinoma dojke i drugih tumora kada se to zahteva.
 • HER-2 status (imunohistohemija i FISH anliza) kod karcinoma dojke i želuca, imunohistohemijski u svim slučjevima, a FISH analizom po potrebi.
 • Indeks proliferacije, metastatski potencijal i parametri rezistencije na terapiju se određuju po potrebi odgovarajućim imunohistohemijskim ispitivanjima.
 • Procena rizika kancerske progresije kod nekih premalignih stanja (displazija) upotrebom ancilarnih markera (Ki-67, p53, p16, PTEN i dr.).
 • Određivanje rizičnih hereditarnih genetskih sindroma.
 • Razgraničavanje ranih ili lokalno uznapredovalih od lokalno metastatskih karcinoma (detekciji mikrometastaza) u regionalnim limfnim čvorovima.
 • Određivanje minimalne rezidualne bolesti (u kostnoj srži i sl.)
 • Određivanje prognostičkih faktora i terapijske predikcije kod klasičnih hemoterapeutskih agenasa prediktivnim biomarkerima kao što su TS (timidilat sintaza), PDH (piruvat dehidrogenaza), VEGF, EGFR; kod ciljanih terapijskih molekularnih inhibitora kao što su HER-2 status (IHH i FISH score system) za karcinom dojke, želuca i kardije.
 • Metoda In situ hibridizacija kojom se detektuje  prisustvo Epstein-Barr virusne (EBV) infekcije.
 • Detekcija virusnih ili bakterijskih agenasa u tkivu (H.pylori, EBV, CMV, HHV8 i dr.).
 • FISH analize genskih aranžmana u karcinomu pluća: ALK, ROS 1
 • FISH analize neophodne za preciznu dijagnostiku limfoma.
 • FISH analizu prognoznih parametara za hroničnu limfocitnu leukemiju i multipli mijelom.
 • PCR analize genskih mutacija: EGFR, N-RAS, K-RAS, BRAF, JAK 2 V617F, MYD88 L265P .

Preporučujemo da pročitate naš tekst na blogu „ Patologija put do precizne dijagnoze“

Ukoliko Vam se sviđa članak podelite ga sa prijateljima.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Podeli na mrežama:

Najnovije objave

Preventivni paneli

Osnovni preventivni panel analiza
Osnovni preventivni panel analiza

2,785din

Preventivni ginekološki panel
Preventivni ginekološki panel

2,340din

Genitalni bris
Ženski panel (prošireni)
Ženski panel (prošireni)

7,660din

Genitalni bris
TORCH preventivni panel
TORCH preventivni panel

5,950din

Panel analiza za štitnu žlezdu
Panel analiza za štitnu žlezdu

2,090din

Pošaljite poruku

Poruči analize onlajn

Samo u Beo-lab laboratorijama laboratorijske analize možete poručiti onlajn.

 • Prednost pri dolasku u laboratoriju
 • Obavite konsultacije pri izboru analiza
 • Kupite testove svojim članovima porodice

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.