Call Centar: +381 11 3622888
Patologija

Patologija – put do precizne dijagnoze

Patologija se bavi proučavanjem bolesti tj. promenama na ćelijskom nivou na tkivima i organima, nastalim kao posledice bolesti.

Šta je histologija?

Histologija je nauka koja se bavi proučavanje građe i strukture normalnih tkiva i obavezan je deo medicinskog obrazovanja. „Čovek mora razumeti normalno da bi mogao da prepozna abnormalno” je uobičajena fraza koju čuju studenti medicine. Histologija je proučavanje anatomije, strukture i uloge tkiva koja učestvuju u izgradnji organa. Takođe se naziva i mikroskopska anatomija, za razliku od makroskopske anatomije koja uključuje strukture koje se mogu posmatrati golim okom.

Šta je patologija?

Za razliku od histologije, patologija se bavi proučavanjem bolesti i promenama na ćelijama, tkivima i organima nastalim tokom bolesti. Patologija uključuje makroskopsku i mikroskopsku analizu tkiva kao i imunološke, genetske i molekularne analize za utvrđivanje prisustva bolesti. Patolog igra ključnu ulogu u dijagnostikovanju bolesti i često blisko sarađuje sa hirurzima, radiolozima i onkolozima.  Patologija dotiče sve aspekte savremene medicine i igra ključnu ulogu u dijagnostici i praćenju većine bolesti.

Beo-lab laboratorija za patohistologiju

Beo-lab-laboratorija-za-patohistologiju

Šta je patohistološka laboratorija?

Patohistološka laboratorija je laboratorija u kojoj se sprovodi obrada i testiranje uzoraka tkiva. Podrazumeva složenu organizaciju i timski rad svih zaposlenih. Obuhvata sektore za anatomsku patologiju, citologiju, imunohistohemiju.

Koja je delatnost patohistološke laboratorije?

Cilj patohistološkog pregleda tkiva je da se da tačna, specifična i dovoljno sveobuhvatna dijagnoza bolesti koja će omogućiti lekaru da razvije optimalan plan lečenja.

Vrste uzoraka koje se obrađuju u patohistološkoj laboratoriji:

 • Operativni materijal podrazumeva cele organe ili njihove delove, koji se uklanjaju tokom hiruških operacija.
 • Biopsija podrazumeva mali uzorak tkiva i služi u dijagnostičke svrhe. Biopsije mogu biti endoskopske, iglene ili ekcizione.
 • Tečnosti i brisevi za citološku dijagnostiku.

Patohistološki uzorci se mogu takođe svrstati u dve velike grupe, trajni preparati koji se obrađuju u formalinu i nakon toga analiziraju i sveži preparati tokom same operacije. (extempore dijagnostika).

Ko su članovi tima patohistološke laboratorije?

Osoblje patohistološke laboratorije je raznoliko.

 • Na čelu je patolog, lekar sa specijalnom obukom (specijalizacijom) za dijagnostiku bolesti. Mnogi patolozi se najčešće bave nekom užom granom patologije i tako postaju stručnjaci u toj oblasti. Oni pažljivo ispituju tkivo pod mikroskopom, tražeći promene koje bi mogle da objasne šta uzrokuje bolest pacijenta.
 • Patolozi usko sarađuju sa histološkim laborantima, koji su uključeni u ceo proces obrade uzoraka u laboratoriji.
 • Citolog je patolog sa subspecijalizacijom iz citologije, stručnjak za proučavanje i dijagnostiku bolesti na ćelijskom nivou, najčešće iz tečnosti i briseva.
 • Citoskriner je citološki laborant koji je uključen u obradu citoloških uzoraka i screening citoloških preparata.

Sa ponosom ističemo da posedujemo jednu od najsavremenijih laboratorija za patohistološku dijagnostiku u regionu.

U Beo-lab laboratoriji svake godine se pregleda oko 3000 [2]  patohistoloških slajdova.

Kvalitet patohistološke laboratorije se ogleda u aparaturi poslednje generacije, za pripremu i obradu uzetih uzoraka tkiva, što omogućava preciznu dijagnostiku.

Pored savremene opreme i korišćenja originalnih reagenasa poznatih svetskih proizvođača, podjedanko je važan i tim stručnjaka – patologa. Sa zadovoljstvom ističemo da se u našem timu patologa nalaze vrhunski stručnjaci iz oblasti patohistološke dijagnostike.

Ljudski faktor je nezamenljiv kako u pripremi tkiva, tako i u patološkoj dijagnostici.

Naši patolozi su stručnjaci sa zavidnim iskustvom (priznati kako u zemlji tako i u inostranstvu) iz oblasti patologije kojom se bave. Trenutno imamo ostvarenu saradnju sa 21 angažovanih patologa na čelu sa dr Vesnom Čemerikić, načelnicom Beo-lab patohistološke laboratorije.

Većina naših patologa su specijalizovani za određene oblasti patologije.

Priprema uzoraka za patohistološku analizu

Dobijanje adekvatnog uzorka i pravilno rukovanje njime su ključne komponente i preduslov za tačnu patološku dijagnozu.

 • Adekvatnost količine uzorka kod biopsija (cilj biopsije tkiva je da se dobije dijagnostičko tkivo uz istovremeno minimiziranje morbiditeta).
 • Svaki uzorak mora biti adekvatno spakovan u medicinski predodređenu posudu koja je makar dva puta veća od samog uzorka.
 • Uzorak za trajnu obradu se stavlja u formalin (koji?) u odnosu 1:20 (druge tečnosti nisu adekvatne i dovode do oštećenja tkiva).
 • Pravilno i adekvatno obeležavanje posude sa uzorkom (neophodni podaci: ime i prezime pacijenta, datum rođenja i vrsta tkiva sa lokalizacijom sa koje je uzorak uzet).
 • Propratna dokumntacija: popunjena patohistološka uputnica sa izveštajem lekara

Ovako pripremljen uzorak je adekvatan i spreman za transport.      

Priprema-uzoraka-za-patohistološku-analizu

Kako se operativni uzorci tkiva/biopsije dopremaju do naše laboratorije?

Beo-lab patohistološkoj laboratoriji se vrši obrada uzoraka iz mnogobrojnih privatnih ordinacija i bolnica, a njihov transport organizuje patronažna služba Beo-lab laboratorija. Naša patronažna služba je dostupna 7 dana u nedelji, i u svakom trenutku je spremna da obezbedi transport uzoraka sa zahtevane adrese, u centralnu laboratoriju koja se nalazi na adresi Resavska 58-60.

Uzorak u laboratoriju može doneti i lično pacijent, ukoliko želi pouzdanu I kvalitetnu obradu uzorka tkiva, preciznu dijagnozu, reviziju patohistološkog nalaza ( drugo mišljenje ) ili dopunske analize svojih osnovnih nalaza.

U tom slučaju, pacijent preuzima svoje uzorke na revers ( iz ustanove koja je radila primarnu patološku dijagnostiku) i dostavlja u Beo-lab centranu laboratoriju.

Nakon završene dijagnostike uzorci se vraćaju pacijentu a on ih vraća u ustanovu iz koje su preuzeti.

Uzorci koji su obrađeni u našoj laboratoriji se arhiviraju po zakonskim propisama Republike Srbije i dostupni su pacijentima ako žele neke dodatne analize van naše ustanove.

Koliko dana traje patohistološka analiza uzorka?

Patohistološka analiza endoskopskih, iglenih i manjih ekcizionih biopsija sa finalnim patološkim izveštajem dostupni su u roku od 24-48h .

Rezultati biopsije kostne srži dostupni su u roku od 48h.

U slučaju potrebe za dodatnim analizama (imunohistohemija, ISH, FISH, citogenetika), obrada i analiza traju do 7 radnih dana.

Patohistološka analiza operativnog materijala izdaje se u roku od 7 radnih dana.

Citološka analiza je gotova istog dana, u roku od 24h.

Ex tempore obrada i dijagnostika u roku od 30 minuta.

Koje su sve analize dostupne u Beo-lab laboratoriji za patohistologiju?

Pored osnovne, rutinske obrade tkiva i bojenja preparata hematoksilinom i eozinom (H&E), u našoj laboratoriji primenjujemo sve metode savremene patohistološke i citološke dijagnostike: histohemija, imunohistohemija, in situ hibridizacija (ISH), fluorescentna in situ hibridizacija (FISH), citogenetske analize i PCR.

Paleta dopunskih analiza koje se mogu uraditi je široka. Dopunske analize se vrše ukoliko se osnovnom obradom tkiva ne može doći do dovoljno informacija za postavljanje precizne dijagnoze. U tom slučaju, pacijent se kontaktira i obaveštava o broju potrebnih analiza, i nakon pristanka se nastavlja sa dijagnostikom.

Molekularne analize imaju višestruku svrhu: precizno postavljanje dijagnoze, prognostički značaj za samu bolest, i najbitnije, određuju dalji tok terapije pacijenta uz mogućnost novih terapeutskih pristupa.

Takođe, Beo-lab laboratorija nudi i uslugu Ex tempore dijagnostike, gde se uzorak tkiva obrađuje dok je operacija još u toku. Analiza tkiva u roku od 30 minuta od prijema omogućava informcije koje su važne za dalji tok same operacije.

Koje su sve analize dostupne u Beo-lab laboratoriji za patohistologiju

Značaj patohistološkog nalaza za pacijenta

Patohistološka analiza je gledanje tkiva pod mikroskopom i evaluiranje od strane specijaliste patologije. Patolog postavlja dijagnozu i daje finalni izveštaj. Patološki izveštaj je važan deo medicinske dokumentacije i medicinske nege pacijenta.

Patohistološka dijagnoza je krajnja, definitivna dijagnoza. Iz tog razloga je od izuzetne važnosti da bude precizna, jer određuje dalji tok lečenja pacijenta i prognozu bolesti.

Konzilijarni pristup-patolozi dostupni u celom svetu

Beo-lab laboratorija raspolaže najnovijom generacijom digitalnog skenera koja omogućava jednostavno skeniranje histoloških preparata obrađenih uzoraka tkiva. Tako skenirani preparati se prosleđuju ( kroz posebnu aplikaciju) direktno patologu na dijagnostiku.

To znači da patolog ne mora u svakom trenutku biti fizički prisutan u našoj centralnoj laboratoriji da bi postavio dijagnozu.

Ovo omogućava jednostavno globalno uvezivanje patologa Synevo/ Medicover grupacije, a i po potrebi traženje konsultantskog mišljenja kolega patologa u svetu.

Skener je svetski standard prestižnih laboratorijskih i medicinskih institucija, i mi sa ponosom ističemo da pratimo svetske dijagnostičke trendove.

Tu smo za vas da vam damo odgovor na sva pitanja vezana za laboratorijsko dijagnostičke usluge koje pružamo.

Pročitajte više o našoj patohistološkoj laboratoriji,

Ukoliko vam trebaju konkretnije informacije, popunite našu Kontakt formu i  postavite nam pitanje, a mi ćemo vam odgovoriti na isto.

Broj telefona našeg call centra je +381113622888

Ukoliko Vam se sviđa članak podelite ga sa prijateljima.

Facebook
LinkedIn

Podeli na mrežama:

Facebook
LinkedIn

Najnovije objave

Preventivni paneli

Pošaljite poruku

Poruči analize onlajn

Samo u Beo-lab laboratorijama laboratorijske analize možete poručiti onlajn.

 • Prednost pri dolasku u laboratoriju
 • Obavite konsultacije pri izboru analiza
 • Kupite testove svojim članovima porodice