Patologija – put do precizne dijagnoze

Patologija se bavi proučavanjem bolesti tj. promenama na ćelijskom nivou na tkivima i organima, nastalim kao posledica bolesti.

Patološka laboratorija Beo-lab laboratorija

 Sa ponosom ističemo da posedujemo jednu od najsavremenijih laboratorija za patohistološku dijagnostiku u regionu.

Kvalitet patohistološke laboratorije se ogleda u aparaturi poslednje generacije, za pripremu i obradu uzetih uzoraka tkiva, što omogućava preciznu dijagnostiku.

Pored savremene opreme i korišćenja originalnih reagenasa poznatih svetskih proizvođača, podjedanko je važan i tim stručnjaka – patologa. Sa zadovoljstvom ističemo da se u našem timu patologa nalaze vrhunski stručnjaci iz oblasti patohistološke dijagnostike.

Ljudski faktor je nezamenljiv kako u pripremi tkiva, tako i u patološkoj dijagnostici.

 Naši patolozi su stručnjaci sa zavidnim iskustvom ( priznati kako u zemlji tako i u inostranstvu ) iz segmenata patologije koje pokrivaju. Trenutno imamo angažovano 21 patologa na čelu sa dr Vesnom Čemerikić, načelnicom patohistološke laboratorije.

Većina naših patologa su strogo specijalizovani za određene oblasti patologije.

Šta to znači za vas kao pacijente?

Za naše pacijente to znači dobijanje pouzdane, precizne i brze patohistološke dijagnostike.

Patohistološka dijagnoza je krajnja, definitivna dijagnoza. Iz tog razloga je od izuzetne važnosti da bude precizna, jer određuje dalji tok lečenje pacijenta.

patologija

U našoj laboratoriji primenjujemo sve metode savremene patohistološke i citološke dijagnostike: histohemija, imunohistohemija, in situ hibridizacija (ISH), fluorescentna in situ hibridizacija (FISH), citogenetske analize, PCR.

Osnovna histološka analiza uzorka tkiva (H&E preparat) endoskopskih i incizionih biopsija je gotova za 24-48h, a operativnih uzoraka tkiva i biopsije kostne srži, za 48h.

U slučaju dodatnih analiza (imunohistohemija, ISH, FISH, citogenetika) obrada i analiza traju nešto duže, a ne više od 7 dana.

Paleta dopunskih analiza koje možemo da uradimo je široka. Dopunske analize se vrše ukoliko se osnovnom obradom tkiva ne može doći do dovoljno informacija za postavljanje precizne dijagnoze.

Beo-lab patohistološka laboratorija pruža veliki broj imunohistohemijskih analiza (preko 300), kao i veliki broj molekularnih analiza (PCR i FISH). Uz to radimo brojne panele antitela bitne za terapiju tumora: panel za karcinom dojke, mikrosatelitsku nestabilnost, Her-2, EGFR, PD-L-1.

Molekularne analize imaju višestruku svrhu: precizno postavljanje dijagnoze, prognostički značaj za samu bolest, i najbitnije, određuju dalji tok terapije pacijenta uz mogućnost novih terapeutskih pristupa.

Ex tempore. Nudimo i ex tempore  analizu uzorka tkiva, koja se obavlja u toku same operacije.

Ex tempore analiza omogućava da se u kratkom roku od samo 30 minuta od prijema uzrka tkiva dobije informacija da li je benigna ili maligna promena u pitanju, a to odredjuje dalji tok same operacije.

Kako operativni uzorci tkiva/biopsije dolaze do naše laboratorije ?

 U Beo-lab patohistološkoj laboratoriji se vrši obrada uzoraka iz mnogobrojnih privatnih ordinacija i bolnica, a njihov transport organizuje patronažna služba Beo-lab laboratorija. Naša patronažna služba je dostupna 7 dana u nedelji, i u svakom trenutku je spremna da obezbedi transport uzoraka sa zahtevane adrese, u centralnu laboratoriju

Uzorak u laboratoriju može doneti i lično pacijent, ukoliko želi pouzdanu I kvalitetnu obradu uzorka tkiva, preciznu dijagnozu, reviziju patohistološkog nalaza ( drugo mišljenje ) ili dopunske analize svojih osnovnih nalaza. Uzorci koji su obrađeni u našoj laboratoriji se arhiviraju po zakonskim propisama Republike Srbije i dostupni su pacijentima ako žele neke dodatne analize van naše ustanove.

U tom slučaju, pacijent preuzima svoje urozke na revers ( iz ustanove koja je radila primarnu patološku dijagnostiku) i dostavlja nam u našu centranu laboratoriju.

Nakon završene dijagnostike uzorci se vraćaju pacijentu a on ih vraća u ustanovu iz koje su preuzeti.

Uzorci koji su obrađeni u našoj laboratoriji se arhiviraju po zakonskim propisama Republike Srbije i dostupni su pacijentima ako žele neke dodatne analize van naše ustanove.

Patolozi dostupni gde god da se nalaze u svetu.

Beo-lab laboratorija raspolaže najnovijom generacijom digitalnog skenera koja omogućava jednostavno skeniranje histoloških preparata obrađenih uzoraka tkiva. Tako skenirani preparati se prosleđuju ( kroz posebnu aplikaciju) direktno patologu na dijagnostiku.

To znači da patolog ne mora u svakom trenutku biti fizički prisutan u našoj centralnoj laboratoriji da bi postavio dijagnozu.

Ovo omogućava jednostavno globalno uvezivanje patologa Synevo/ Medicover grupacije, a i po potrebi traženje konsultantskog mišljenja kolega patologa u svetu.

Skener je svetski standard prestižnih laboratorijskih i medicinskih institucija, i mi sa ponosom ističemo da pratimo svetske dijagnostičke trendove.

Tu smo za vas da vam damo odgovor na sva pitanja vezana za laboratorijsko dijagnostičke usluge koje pružamo.

Pročitajte više o našoj patohistološkoj laboratoriji,

Ukoliko vam trebaju konkretnije informacije, popunite našu Kontakt formu i  postavite nam pitanje, a mi ćemo vam odgovoriti na isto.

Datum objave 18.10.2018

Ukoliko vam se sviđa članak, podelite ga sa prijateljima.

Prethodni članak

beolab-white-180

Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

Istorija razvoja Beo-lab laboratorija u tom smislu, nije izuzetak.

Vraćamo se unazad samo da bi videli koliko nas je fokus na srce Beo-Laba odveo napred.
Srce naše kompanije su pacijenti i njihove potrebe iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Beo-lab laboratorije, Medicover/Synevo , pripadajući logotip i sve povezane Beo-lab marke su registrovani zaštitni znakovi kompanije Beo-lab laboratorije. Sve oznake trećih strana - ® i ™ - vlasništvo su njihovih vlasnika. © 2000-2019 Beo-lab laboratorije. Sva prava zadržana