Call Centar:  011 36 22 888

office@beo-lab.rs

Pratite nas

Call Centar +381 11 36 22 888

Pratite nas

Priprema pre testiranja FibroTest-om ili FibroMax testom

Poštovani pacijenti,

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure pravilnog sakupljanja, čuvanja određenih vrsta uzoraka. Naša uloga je da Vam pomognemo u tome!

FibroTest /FobroMax zahteva uzimanje uzorka krvi natašte, dakle, pacijent ne sme konzumirati nikakvu hranu 6-8 sati pre testiranja.

Ukoliko se testiranje vrši ujutru , poželjno je da se posti sa početkom od 22 h prethodne večeri ( izuzetak su pacijenti sa dijabetesom koji su na terapiji insulinom).

Pacijent ne sme konzumirati nikakvu tečnost najmanje 6-8 sati pre ispitivanja (uključujući vodu, čaj ili kafu ).

Testiranje se mora odložiti u slučaju da postoji inflamacija, odnosno bilo koji tip infekcije (stomatološkia, urinarna, plućna, prehlada ili grip, …).

 Neki tretmani mogu uticati na rezultate testiranja FibroTest-om ili FibroMax testom

Iz tog razloga  pacijent treba da obavesti lekara ako koristi bilo koju terapiju (npr. hormonska terapija ili ribavirin).

Preporučuje se pacijentu da se ne testira tokom dugotrajne dijete ili posta. I u tom slučaju, trebalo bi da obavesti svog lekara.

Situacije koje takođe mogu uticati na rezultat FibroTesta ili FibroMaxa su i: akutna hemoliza, akutni hepatitis, ekstrahepatična holestaza, akutno zapaljenje, hronična hemoliza ili Gilbert-ov sindrom.

Doktor mora biti upoznat u vezi sa prisustvom bilo kojeg od navedenih oboljenja. Tumačenja rezultata vršiti u skladu sa tim ili će testiranje biti odloženo .

VAŽNO: Za decu  (uzrasta od 2-18 godina) je samo FibroTest validiran.

Pre testiranja, deca moraju ispoštovati istu proceduru pripreme pred testiranje kao i odrasli.