Priprema pre testiranja FibroTest-om ili FibroMax testom

Poštovani pacijenti,

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure pravilnog sakupljanja, čuvanja određenih vrsta uzoraka. Naša uloga je da Vam pomognemo u tome!

FibroTest /FobroMax zahteva uzimanje uzorka krvi natašte, dakle, pacijent ne sme konzumirati nikakvu hranu 6-8 sati pre testiranja.

Ukoliko se testiranje vrši ujutru , poželjno je da se posti sa početkom od 22 h prethodne večeri ( izuzetak su pacijenti sa dijabetesom koji su na terapiji insulinom).

Pacijent ne sme konzumirati nikakvu tečnost najmanje 6-8 sati pre ispitivanja (uključujući vodu, čaj ili kafu ).

Testiranje se mora odložiti u slučaju da postoji inflamacija, odnosno bilo koji tip infekcije (stomatološkia, urinarna, plućna, prehlada ili grip, …).

 Neki tretmani mogu uticati na rezultate testiranja FibroTest-om ili FibroMax testom

Iz tog razloga  pacijent treba da obavesti lekara ako koristi bilo koju terapiju (npr. hormonska terapija ili ribavirin).

Preporučuje se pacijentu da se ne testira tokom dugotrajne dijete ili posta. I u tom slučaju, trebalo bi da obavesti svog lekara.

Situacije koje takođe mogu uticati na rezultat FibroTesta ili FibroMaxa su i: akutna hemoliza, akutni hepatitis, ekstrahepatična holestaza, akutno zapaljenje, hronična hemoliza ili Gilbert-ov sindrom.

Doktor mora biti upoznat u vezi sa prisustvom bilo kojeg od navedenih oboljenja. Tumačenja rezultata vršiti u skladu sa tim ili će testiranje biti odloženo .

VAŽNO: Za decu  (uzrasta od 2-18 godina) je samo FibroTest validiran.

Pre testiranja, deca moraju ispoštovati istu proceduru pripreme pred testiranje kao i odrasli.

beolab-white-180

Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

Istorija razvoja Beo-lab laboratorija u tom smislu, nije izuzetak.

Vraćamo se unazad samo da bi videli koliko nas je fokus na srce Beo-Laba odveo napred.
Srce naše kompanije su pacijenti i njihove potrebe iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Beo-lab laboratorije, Medicover/Synevo , pripadajući logotip i sve povezane Beo-lab marke su registrovani zaštitni znakovi kompanije Beo-lab laboratorije. Sve oznake trećih strana - ® i ™ - vlasništvo su njihovih vlasnika. © 2000-2019 Beo-lab laboratorije. Sva prava zadržana