Call Centar:  011 36 22 888

office@beo-lab.rs

Pratite nas

Call Centar +381 11 36 22 888

Pratite nas

Priprema pre testiranja FibroTest-om ili FibroMax testom

Poštovani pacijenti,

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani neophodno je da se adekvatno uputite u procedure pravilnog sakupljanja i čuvanja određenih vrsta uzoraka. Naša uloga je da vam u tome pomognemo.

FibroTest /FibroMax zahteva uzimanje uzorka krvi na prazan stomak. Pacijent ne sme konzumirati nikakvu hranu 6-8 sati pre testiranja.

Ukoliko se testiranje vrši ujutru, poželjno je da se ne uzima hrana nakon 22 h prethodne večeri (izuzetak su pacijenti sa dijabetesom koji su na terapiji insulinom).

Pacijent ne sme konzumirati nikakvu tečnost najmanje 6-8 sati pre ispitivanja (uključujući i vodu, čaj ili kafu ).

Testiranje se mora odložiti u slučaju da postoji inflamacija, odnosno bilo koji tip infekcije (stomatološka, urinarna, plućna, prehlada ili grip, …).

 Određene hronične terapije mogu uticati na rezultate testiranja FibroTest-om ili FibroMax testom

Iz tog razloga  pacijent treba da obavesti lekara ako koristi bilo koju vrstu dugotrajnije terapije (npr. hormonska terapija ili ribavirin).

Preporučuje se pacijentu da se ne testira tokom ili neposredno nakon dugotrajne dijete ili posta.

Situacije koje takođe mogu uticati na rezultat FibroTesta ili FibroMaxa su: akutna hemoliza, akutni hepatitis, ekstrahepatična holestaza, akutna zapaljenja, hronična hemoliza ili Gilbert-ov sindrom.

Doktor mora biti upoznat u vezi sa prisustvom bilo kojeg od gore navedenih stanja. Tumačenja rezultata se vrši u skladu sa trenutnom kliničkom slikom i simptomima ili će po preporuci lekara testiranje biti odloženo.

VAŽNO: Za decu  (uzrasta od 2-18 godina) jevalidan samo FibroTest.

Pre testiranja deca moraju ispoštovati istu proceduru pripreme kao i odrasli.

polno prenosive bolesti

POTREBAN VAM JE ANTIGEN TEST ZBOG PUTOVANJA?

Poručite ga putem e-laboratorije ili dođite direktno u laboratoriju koja vrši uzorkovanje!
Prilikom dolaska u laboratoriju, ponesite sa sobom popunjen ANTIGEN UPITNIK i ubrzajte proceduru uzorkovanja.
Rezultat brzog antigen testa (SARS-Cov-2 rapid test) u Beo-lab laboratorijama sadrži i QR code, koji vam omogućava da jednostavno u svakom trenutku imate brz pristup vašem rezultatu antigen testa i po potrebi ga pokažete nadležnoj osobi, prilikom prelaska granice tokom putovanja. 
Proverite lokacije u Beogradu  na kojima je dostupno uzorkovanje za antigen test.

YOU NEED AN ANTIGEN TEST FOR TRAVEL?

Order via e-labs or come directly to the laboratory!
Please, bring a completed ANTIGEN QUESTIONNAIRE with you and make faster the sampling procedure.

The result of the Antigen test (SARS-Cov-2 rapid test) in Beo-lab laboratories contains a QR code, which allows you to have quick access to your antigen test result at any time and show it to the responsible officer when crossing the border.
Check the locations in Belgrade where antigen testing is available.