Call Centar:  011 36 22 888

office@beo-lab.rs

Pratite nas

Call Centar +381 11 36 22 888

Pratite nas

Sakupljanje uzoraka salive

Poštovani pacijenti,

Kako bi vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure pravilnog sakupljanja i čuvanja određenih vrsta uzoraka.

Naša uloga je da vam pomognemo u tome!

Sakupljanje uzoraka salive

Sakupljanje uzoraka salive 1
  1. 10-15 minuta pre uzorkovanja salive (pljuvačke) pacijent ne treba da uzima hranu i piće, niti da puši. U tom periodu kontaminanti nestaju iz usne dublje gutanjem.
  2. Sakupljanje salive se vrši u predhodno obeleženim epruvetama za uzorkovanje (salivetama), redom brojevima, kako se sakupljaju uzorci (1, 2 …).
  3. Kada je pacijent spreman da počne sa prikupljanjem salive, ispere usta vodom za piće i ispljune je. Ne treba kašljati jer uzorak posle kašljanja nije validan za rezultat.
  4. Pacijent popunjava salivetu sa pljuvačkom (do 2 mL). Ako se pojavi pena prilikom sakupljanja treba je razbiti lupkanjem dna epruvete.
  5. Uzorci koji imaju nedovoljno pljuvačke ne mogu da se analiziraju.
  6. Po završenom sakupljanju uzorka, saliveta se dobro zatvori i vrati u kesicu.
  7. Uzorke salive je potrebno zamrznuti ukoliko se ne donose odmah u laboratoriju.

Potrebno je popuniti sledeće:

Lični podaci:
Ime i Prezime: ______________________________
Datum rođenja: _____________________________
Upisati vreme uzorkovanja:
Uzorak 1. (06–09h) _______________
Uzorak 2. (11–12h) _______________
Uzorak 3. (14–16h) _______________
Uzorak 4. (23:30h– 00.30h) ________

polno prenosive bolesti

POTREBAN VAM JE ANTIGEN TEST ZBOG PUTOVANJA?

Poručite ga putem e-laboratorije ili dođite direktno u laboratoriju koja vrši uzorkovanje!
Prilikom dolaska u laboratoriju, ponesite sa sobom popunjen ANTIGEN UPITNIK i ubrzajte proceduru uzorkovanja.
Rezultat brzog antigen testa (SARS-Cov-2 rapid test) u Beo-lab laboratorijama sadrži i QR code, koji vam omogućava da jednostavno u svakom trenutku imate brz pristup vašem rezultatu antigen testa i po potrebi ga pokažete nadležnoj osobi, prilikom prelaska granice tokom putovanja. 
Proverite lokacije u Beogradu  na kojima je dostupno uzorkovanje za antigen test.

YOU NEED AN ANTIGEN TEST FOR TRAVEL?

Order via e-labs or come directly to the laboratory!
Please, bring a completed ANTIGEN QUESTIONNAIRE with you and make faster the sampling procedure.

The result of the Antigen test (SARS-Cov-2 rapid test) in Beo-lab laboratories contains a QR code, which allows you to have quick access to your antigen test result at any time and show it to the responsible officer when crossing the border.
Check the locations in Belgrade where antigen testing is available.