Poštovani pacijenti,

Kako bi vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure pravilnog sakupljanja i čuvanja određenih vrsta uzoraka.

Naša uloga je da vam pomognemo u tome!

Sakupljanje uzoraka salive

Sakupljanje uzoraka salive2

1

10-15 minuta pre uzorkovanja salive (pljuvačke) pacijent ne treba da uzima hranu i piće, niti da puši. U tom periodu kontaminanti nestaju iz usne dublje gutanjem.

2

Sakupljanje salive se vrši u predhodno obeleženim epruvetama za uzorkovanje (salivetama), redom brojevima, kako se sakupljaju uzorci (1, 2 …).

3

Kada je pacijent spreman da počne sa prikupljanjem salive, ispere usta vodom za piće i ispljune je. Ne treba kašljati jer uzorak posle kašljanja nije validan za rezultat.

4

Pacijent popunjava salivetu sa pljuvačkom (do 2 mL). Ako se pojavi pena prilikom sakupljanja treba je razbiti lupkanjem dna epruvete.

5

Uzorci koji imaju nedovoljno pljuvačke ne mogu da se analiziraju.

6

Po završenom sakupljanju uzorka, saliveta se dobro zatvori i vrati u kesicu.

7

Uzorke salive je potrebno zamrznuti ukoliko se ne donose odmah u laboratoriju.

Potrebno je popuniti sledeće:

beolab_logo_new_color_header-150

Lični podaci:

Ime i Prezime: ______________________________

Datum rođenja: _____________________________

Upisati vreme uzorkovanja:

Uzorak 1. (06–09h) _______________

Uzorak 2. (11–12h) _______________

Uzorak 3. (14–16h) _______________

Uzorak 4. (23:30h– 00.30h) ________

Za više informacija i zakazivanje konsultacija, pozovite Beo-Lab laboratorije call centar na broj +381 11 36 22 888 ili nas kontaktirajte putem Kontakt forme