Pratite nas

Sakupljanje uzoraka salive

Poštovani pacijenti,

Kako bi vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure pravilnog sakupljanja i čuvanja određenih vrsta uzoraka.

Naša uloga je da vam pomognemo u tome!

Sakupljanje uzoraka salive

Sakupljanje uzoraka salive 1
  1. 10-15 minuta pre uzorkovanja salive (pljuvačke) pacijent ne treba da uzima hranu i piće, niti da puši. U tom periodu kontaminanti nestaju iz usne dublje gutanjem.
  2. Sakupljanje salive se vrši u predhodno obeleženim epruvetama za uzorkovanje (salivetama), redom brojevima, kako se sakupljaju uzorci (1, 2 …).
  3. Kada je pacijent spreman da počne sa prikupljanjem salive, ispere usta vodom za piće i ispljune je. Ne treba kašljati jer uzorak posle kašljanja nije validan za rezultat.
  4. Pacijent popunjava salivetu sa pljuvačkom (do 2 mL). Ako se pojavi pena prilikom sakupljanja treba je razbiti lupkanjem dna epruvete.
  5. Uzorci koji imaju nedovoljno pljuvačke ne mogu da se analiziraju.
  6. Po završenom sakupljanju uzorka, saliveta se dobro zatvori i vrati u kesicu.
  7. Uzorke salive je potrebno zamrznuti ukoliko se ne donose odmah u laboratoriju.

Potrebno je popuniti sledeće:

Lični podaci:
Ime i Prezime: ______________________________
Datum rođenja: _____________________________
Upisati vreme uzorkovanja:
Uzorak 1. (06–09h) _______________
Uzorak 2. (11–12h) _______________
Uzorak 3. (14–16h) _______________
Uzorak 4. (23:30h– 00.30h) ________

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.