Pratite nas

Panel za praćenje dijabetesa

Šifra PRF79 Kategorija

Kratak opis analize

Panel za praćenje dijabetesa – Pogledajte koje sve analize uključuje naš panel za uspešno praćenje dijabetesa: Glukoze, Urea, Kreatinin, HDL, LDL,i dr. analize

2,845din

Koliko redovno pratite nivo šećera u krvi? Da li dovoljno i na pravi način vodite računa o unosu ugljenih hidrata?Uz naš panel za praćenje dijabetesa, proverite sve parametre koji vam mogu dati uvid u tok i progresiju dijabetesa, kao i da li ste na odgovarajućoj terapiji.Panel za praćenje dijabetesa uključuje sledeće analize:
 • Glukoza
 • Hba1c
 • Urea
 • Kreatinin
 • Holesterol
 • Trigliceridi
 • HDL
 • LDL
 • Index asteoroskleroze
 • Faktor rizika
 • Fizičko-hemijski pregled urina sa sedimentom
 • Mikroalbumin – II jutarnji urin/ kreatinin

HBA1c

Pored glukoze, kojom se prati nivo šećera u krvi, jako je važno pratiti i parametar HbA1c (glikozilirani hemoglobin) jer:
 • Nivoi HbA1c u krvi odražavaju način na koji je dijabetes  kontrolisan.
 • Normalni raspon nivoa za hemoglobin A1c je manji od 6% (kod dobro kontrolisane bolesti).
 • Vrednosti HbA1c prate nivo glukoze u krvi tokom poslednjih šest do osam nedelja i ne odražavaju se na svakodnevne poraste i padove glukoze u krvi.
 • HbA1c se obično meri kako bi se utvrdilo kako funkcioniše plan lečenja dijabetesa tipa1 ili 2 (uključujući lekove, vežbe ili promene režima ishrane).
Ispitivanje HbA1c vrši se iz uzorka krvi. Zbog toga što na HbA1c ne utiču kratkotrajne fluktuacije koncentracije glukoze u krvi, uzorak krvi se može uzeti za testiranje na HbA1c bez obzira na to kada je osoba jela/pila.

Lipidni status

Pored praćenja statusa glukoze, kod ove hronične bolesti je značajno i određivanje lipidnog statusa jer rano otkrivanje i lečenje abnormalnosti lipida može umanjiti rizik od aterogenih kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih poremećaja kod pacijenata sa dijabetesom melitusom tipa2.
lipidni status panel analiza
Panel lipidni status
Dijabetička dislipidemija obuhvata triadu povišenih triglicerida, smanjenog lipoproteina visoke gustine (HDL) i višak malih, gustih lipoproteinskih čestica niske gustine (LDL). Poremećaji lipida su domintani u dijabetes melitusu jer otpornost ili nedostatak insulina utiču na ključne enzime i puteve u metabolizmu lipida.

Pregled urina, urea, kreatinin, mikroalbumina

Odnos mikroalbumina i kreatinina u urinu najčešće se koristi za skrining ljudi koji su izloženi većem riziku od bolesti bubrega. Između ostalog,  osobe sa dijabetesom kao i osobe sa visokim krvnim pritiskom se smatraju  kandidatima za ovu analizu.Prepoznavanje bolesti bubrega u ranoj fazi može pomoći u sprečavanju ozbiljnih komplikacija što je u slučaju hronične bolesti kao što je dijabetes vrlo značajno za držanje samog toka i progresije bolesti pod kontrolom. Saznaj više o dijabetesu. Preporučujemo vam da pročitate članak:
dijabetes dijagnostika , simptomi , prevencija
Dijabetes, simptomi, dijagnostika i prevencija  
 • CH41 – Glukoza
 • CH58 – Urea (BUN)
 • CH26 – Kreatinin
 • CH21 – Holesterol
 • CH22 – HDL
 • CH23 – LDL
 • CH57 – Trigliceridi
 • CHSR02 – Faktor rizika
 • CHSR03 – Indeks ateroskleroze
 • CH30 – HbA1c
 • UR001 – Fizičko-hemijski pregled urina
 • UR002 – Sediment urina
 • CH290 – Mikroalbumin-II jutarnji urin/kreatinin

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.