Call Centar: +381 11 3622888

VERAgene – NIPT, NGS

Šifra GEN057 Kategorije ,

Kratak opis analize

VERAgene je najobuhvatniji neinvazivni prenatalni test. VERAgene test je jedini neinvazivni prenatalni test koji može istovremeno da omogući skrining za aneuploidije, mikrodelecije i monogenske bolesti.

53,000.00din

Genetika NGS logo Beo-lab

Šta je VERAgene prenatalni test?

Neinvanzivna prenatalna dijagnostika i neinvanzivni prenatalni testovi (skraćeno NIPT) se zasnivaju na činjenici da tokom trudnoće, DNK fetusa prolazi kroz posteljicu, ulazi u krvotok majke i cirkuliše zajedno sa DNK majke. U Beo-lab laboratorijama dostupna su vam dva neinvanzivna prenatalna testa poslednje generacije: VERACITY i VERAgene.

VERAgene test je najobuhvatniji neinvazivni prenatalni test. Jedini neinvazivni prenatalni test koji može istovremeno da omogući skrining za aneuploidije, mikrodelecije i monogenske bolesti.

Bolesti za koje VERAgene test vrši skrining se ispoljavaju fenotipskim karakteristikama koje mogu imati značajan uticaj na kvalitet života. Istovremenim otkrivanjem aneuploidija i mikrodelecija sa skriningom na monogenske bolesti, VERAgene test je najbolji izbor za buduće roditelje.

Kako se radi VERAgene test?

Laboratorijski tehničar prikuplja uzorke majke i oca, uzorak krvi majke i uzorak bukalnog brisa biološkog oca. Uzorci se šalju u našu partnersku najsavremeniju genetičku laboratoriju radi analize.

laboratoriji se slobodnoćelijska fetalna DNK izdvaja iz krvi majke i analizira zajedno sa uzorkom očeve DNK našom sopstvenom, zaštićenom, analitičkom i bioinformatičkom tehnologijom nove generacije.

Rezultati se elektronski, putem posebnog zaštićenog portala, šalju u Beo-lab laboratoriju  u roku od 10 radnih dana.

Pogodnosti uz prenatalni test u Beo-lab laboratorijama

Ukoliko uradite prenatalni test u Beo-lab laboratorijama ostvarujete pravo na:

GRATIS panel analiza, osmišljen uz konsultaciju sa stručnim timom biohemičara, koji obuhvata:

 • Kompletna krvna slika,
 • Glukoza,
 • Gvožđe,
 • Urea,
 • Kreatinin,
 • Ukupni proteini,
 • TSH,
 • FT4,
 • Anti TPO At,
 • Feritin,
 • TIBC,
 • UIBC,
 • Vitamin B12,
 • Folati,
 • Fizičko hemijski pregled urina sa sedimentom,
 • Urinokultura.

Pored toga, budući roditelji imaju do 20% popusta na biohemijske i mikrobiološke analize tokom trajanja trudnoće.

 

SAZNAJ VIŠE

Pročitaj više o VERAgene neinvanzivnom prenatalnom testu. 

Pogledajte  spisak  svih  monogenskih bolesti koje detektuje VERAgene test.

Najčešće postavljana pitanja vezana za VERAgene test

 • Šta je VERAgene prenatalni test?
 • Koje genetičke poremećaje VERAgene test može da otkrije?
 • Koje monogenske bolesti analizira VERAgene test?
 • Zašto bi budući roditelji trebalo da razmotre VERAgene prenatalni test?

Šta je VERAgene prenatalni test?

VERAgene je jedini neinvazivni prenatalni test koji u isto vreme predstavlja skrining na aneuploidije, mikrodelecije i 100 monogenskih bolesti.

Bolesti koje analizira VERAgene se ispoljavaju određenim fenotipskim karakteristikama koje mogu imati značajan uticaj na kvalitet života.

Ove genetičke bolesti se ispoljavaju simptomima kao što su kongenitalne anomalije, razvojni poremećaji, gubitak sluha, slepilo, metabolički poremećaji itd.

Koje genetičke poremećaje VERAgene test može da otkrije ?

VERAgene test može da otkrije trizomije kao što su:  DaunovEdvardsov, Patau sindrom, aneuploidije polnih hromozoma, 4 mikrodeleciona sindroma ( DiDžordžov sindrom, sindrom delecije 1p36, Smit-Magenisov i Volf-Hiršhornov sindrom), kao i 100 mongenskih bolesti kao što su beta talasemija, cistična fibroza, Tej-Saksova bolest, Kanavanova bolest, srpasta anemija, familijarna mediteranska groznica, fenilketonurija itd.

Istovremenim skriningom aneuploidija i mikrodelecija sa skriningom na 100 monogenske bolesti VERAgene test pruža sveobuhvatnu sliku trudnoće uz korišćenje samo jednog testa.

Koje monogenske bolesti analizira VERAgene test?

VERAgene test analizira 2000 mutacija kako bi otkrio 100 autozomno recesivnih monogenskih poremećaja.

Pogledaj kompletan spisak monogenskih bolesti koje detektuje VERAgene test 

Zašto bi budući roditelji trebalo da razmotre VERAgene prenatalni test?

Za razliku od aneuploidija i mikrodelecija, kod monogenskih bolesti se rizik od njihovog pojavljivanja ne povećava sa starošću majke i za njih ne postoje biohemijski i ultrazvučni biomarkeri koji bi pomogli u ranom otkrivanju.

VERAgene test  može precizno da testira ova stanja i tako pomogne roditeljima da na osnovu validnih informacija donesu najbolju odluku o potencijalnom kliničkom tretmanu.

Imam još pitanja, kako mogu da dobijem dodatne informacije?

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas putem kontakt forme ili putem brojeva telefona call centra Beo-lab laboratorija 011/3622-888 i 011/309-66-63.

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.