Pratite nas

VERAgene

Šifra GEN057 Kategorije ,

Kratak opis analize

VERAgene je najobuhvatniji neinvazivni prenatalni test. VERAgene test je jedini neinvazivni prenatalni test koji može istovremeno da omogući skrining za aneuploidije, mikrodelecije i monogenske bolesti.

96,000din 81,600din

Akcija!

Neinvanzivna prenatalna dijagnostika i neinvanzivni prenatalni testovi (skraćeno NIPT) se zasnivaju na činjenici da tokom trudnoće, DNK fetusa prolazi kroz posteljicu, ulazi u krvotok majke i cirkuliše zajedno sa DNK majke.

U Beo-lab laboratorijama dostupna su vam dva neinvanzivna prenatalna testa poslednje generacije: VERACITY i VERAgene.

 

VERAgene prenatalni test

VERAgene test je najobuhvatniji neinvazivni prenatalni test

VERAgene  jedini neinvazivni prenatalni test koji može istovremeno da omogući skrining za aneuploidije, mikrodelecije i monogenske bolesti.

Bolesti za koje VERAgene  test vrši skrining se ispoljavaju fenotipskim karakteristikama koje mogu imati značajan uticaj na kvalitet života.

Istovremenim otkrivanjem aneuploidija i mikrodelecija sa skriningom na monogenske bolesti, VERAgene test pruža sveobuhvatno rešenje za buduće roditelje.

Lekar ili laboratorijski tehničar prikuplja uzorke majke i oca. Uzorci se šalju u naše najsavremenije laboratorije radi analize.

laboratoriji se slobodnoćelijska fetalna DNK izdvaja iz krvi majke i analizira zajedno sa uzorkom očeve DNK našom sopstvenom, zaštićenom, analitičkom i bioinformatičkom tehnologijom nove generacije.

Rezultati se elektronski, putem posebnog zaštićenog portala, upućuju Vašem lekaru i Vama u roku od 10 radnih dana.

Spisak monogenskih bolesti koje detektuje VERAgene test.

 

veragene

Saznajte više o VERAgene neinvanzivnom prenatalnom testu.

 

NAPOMENA:

Sve pacijentkinje koji se odluče za neki od NIPT testova Beo-lab laboratorija,  genetičke konsultacije su besplatne.

 

Laboratorijske genetičke konsultacije

U Beo-Lab laboratoriji uz VERACITY test  VERAgene test neinvanzivne prenatalne testove, u mogućnosti ste da dobijete uslugu konsultacije laboratorijskog genetičara, pre i posle samog testiranja.

Kroz naše laboratorijske genetičke konsultacije za NIPT testove i kod prirpeme za VTO, bićete u mogućnosti da se adekvatno usmerite na analize koje su vam tražene, posavetujete se o onome što vas zanima u domenu genetičkog testiranja muškog i ženskog infertiliteta i završite ovaj veliki deo pripreme za VTO proceduru u najkraćem mogućem roku.

 

Najčešće postavljana pitanja vezana za VERAgene test

  • Šta je VERAgene prenatalni test?
  • Koje genetičke poremećaje VERAgene test može da otkrije?
  • Koje monogenske bolesti analizira Veragene test?
  • Zašto bi budući roditelji trebalo da razmotre VERAgene prenatalni test?

 

Šta je VERAgene prenatalni test?

VERAgene je jedini neinvazivni prenatalni test koji u isto vreme predstavlja skrining na aneuploidije, mikrodelecije i 100 monogenskih bolesti.

Bolesti koje analizira VERAgene se ispoljavaju određenim fenotipskim karakteristikama koje mogu imati značajan uticaj na kvalitet života.

Ove genetičke bolesti se ispoljavaju simptomima kao što su kongenitalne anomalije, razvojni poremećaji, gubitak sluha, slepilo, metabolički poremećaji itd.

 

Koje genetičke poremećaje VERAgene test može da otkrije ?

VERAgene test može da otkrije trizomije kao što su:  DaunovEdvardsov, Patau sindrom, aneuploidije polnih hromozoma, 4 mikrodeleciona sindroma ( DiDžordžov sindrom, sindrom delecije 1p36, Smit-Magenisov i Volf-Hiršhornov sindrom), kao i 100 mongenskih bolesti kao što su beta talasemija, cistična fibroza, Tej-Saksova bolest, Kanavanova bolest, srpasta anemija, familijarna mediteranska groznica, fenilketonurija itd.

Istovremenim skriningom aneuploidija i mikrodelecija sa skriningom na 50 monogenske bolesti VERAgene test pruža sveobuhvatnu sliku trudnoće uz korišćenje samo jednog testa.

 

Koje monogenske bolesti analizira VERAgene test?

VERAgene test analizira 2000 mutacija kako bi otkrio 100 autozomno recesivnih monogenskih poremećaja.

Pogledaj kompletan spisak monogenskih bolesti koje detektuje VERAgene test 

 

Zašto bi budući roditelji trebalo da razmotre VERAgene prenatalnoi test?

Za razliku od aneuploidija i mikrodelecija, kod monogenskih bolesti se rizik od njihovog pojavljivanja ne povećava sa starošću majke i za njih ne postoje biohemijski i ultrazvučni biomarkeri koji bi pomogli u ranom otkrivanju.

VERAgene test  može precizno da testira ova stanja i tako pomogne roditeljima da na osnovu validnih informacija donesu najbolju odluku o potencijalnom kliničkom tretmanu.

 

Imam još pitanja, kako mogu da dobijem dodatne informacije?

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas putem kontakt forme ili putem brojeva telefona call centra Beo-lab laboratorija 011/3622-888 i 011/309-66-63.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.