Call Centar:
Pratite nas
Call Centar +381 11 36 22 888

VERAgene

Šifra GEN057 Kategorije ,

Kratak opis analize

VERAgene je najobuhvatniji neinvazivni prenatalni test. VERAgene test je jedini neinvazivni prenatalni test koji može istovremeno da omogući skrining za aneuploidije, mikrodelecije i monogenske bolesti.

84,240.00din

Genetika NGS logo Beo-lab

 

Šta je VERAgene prenatalni test?

Neinvanzivna prenatalna dijagnostika i neinvanzivni prenatalni testovi (skraćeno NIPT) se zasnivaju na činjenici da tokom trudnoće, DNK fetusa prolazi kroz posteljicu, ulazi u krvotok majke i cirkuliše zajedno sa DNK majke. U Beo-lab laboratorijama dostupna su vam dva neinvanzivna prenatalna testa poslednje generacije: VERACITY i VERAgene.

VERAgene test je najobuhvatniji neinvazivni prenatalni test. Jedini neinvazivni prenatalni test koji može istovremeno da omogući skrining za aneuploidije, mikrodelecije i monogenske bolesti.

Bolesti za koje VERAgene test vrši skrining se ispoljavaju fenotipskim karakteristikama koje mogu imati značajan uticaj na kvalitet života. Istovremenim otkrivanjem aneuploidija i mikrodelecija sa skriningom na monogenske bolesti, VERAgene test je najbolji izbor za buduće roditelje.

 

Kako se radi VERAgene test?

Laboratorijski tehničar prikuplja uzorke majke i oca, uzorak krvi majke i uzorak bukalnog brisa biološkog oca. Uzorci se šalju u našu partnersku najsavremeniju genetičku laboratoriju radi analize.

laboratoriji se slobodnoćelijska fetalna DNK izdvaja iz krvi majke i analizira zajedno sa uzorkom očeve DNK našom sopstvenom, zaštićenom, analitičkom i bioinformatičkom tehnologijom nove generacije.

Rezultati se elektronski, putem posebnog zaštićenog portala, šalju u Beo-lab laboratoriju  u roku od 10 radnih dana.

Pogodnosti uz prenatalni test u Beo-lab laboratorijama

Ukoliko uradite prenatalni test u Beo-lab laboratorijama ostvarujete pravo na:

GRATIS panel analiza, osmišljen uz konsultaciju sa stručnim timom biohemičara, koji obuhvata:

 • Kompletna krvna slika,
 • Glukoza,
 • Gvožđe,
 • Urea,
 • Kreatinin,
 • Ukupni proteini,
 • TSH,
 • FT4,
 • Anti TPO At,
 • Feritin,
 • TIBC,
 • UIBC,
 • Vitamin B12,
 • Folati,
 • Fizičko hemijski pregled urina sa sedimentom,
 • Urinokultura.

 

Pored toga, budući roditelji imaju do 20% popusta na biohemijske i mikrobiološke analize tokom trajanja trudnoće.

Za sve pacijente koji se odluče da neki od NIPT testova VERACITY / VERAgene urade u Beo-lab laboratoriji, genetičke konsultacije su besplatne.

Laboratorijske genetičke konsultacije u Beo-lab laboratoriji

U Beo-Lab laboratoriji uz VERACITY test  VERAgene test neinvanzivne prenatalne testove, u mogućnosti ste da dobijete uslugu konsultacije laboratorijskog genetičara, pre i posle samog testiranja.

Kroz naše laboratorijske genetičke konsultacije za NIPT testove i kod pripreme za VTO, bićete u mogućnosti da se adekvatno usmerite na analize koje su vam tražene, posavetujete se o onome što vas zanima u domenu genetičkog testiranja muškog i ženskog infertiliteta i završite ovaj veliki deo pripreme za VTO proceduru u najkraćem mogućem roku.

SAZNAJ VIŠE

Pročitaj više o VERAgene neinvanzivnom prenatalnom testu. 

Pogledajte  spisak  svih  monogenskih bolesti koje detektuje VERAgene test.

 

veragene

Najčešće postavljana pitanja vezana za VERAgene test

 • Šta je VERAgene prenatalni test?
 • Koje genetičke poremećaje VERAgene test može da otkrije?
 • Koje monogenske bolesti analizira VERAgene test?
 • Zašto bi budući roditelji trebalo da razmotre VERAgene prenatalni test?

Šta je VERAgene prenatalni test?

VERAgene je jedini neinvazivni prenatalni test koji u isto vreme predstavlja skrining na aneuploidije, mikrodelecije i 100 monogenskih bolesti.

Bolesti koje analizira VERAgene se ispoljavaju određenim fenotipskim karakteristikama koje mogu imati značajan uticaj na kvalitet života.

Ove genetičke bolesti se ispoljavaju simptomima kao što su kongenitalne anomalije, razvojni poremećaji, gubitak sluha, slepilo, metabolički poremećaji itd.

Koje genetičke poremećaje VERAgene test može da otkrije ?

VERAgene test može da otkrije trizomije kao što su:  DaunovEdvardsov, Patau sindrom, aneuploidije polnih hromozoma, 4 mikrodeleciona sindroma ( DiDžordžov sindrom, sindrom delecije 1p36, Smit-Magenisov i Volf-Hiršhornov sindrom), kao i 100 mongenskih bolesti kao što su beta talasemija, cistična fibroza, Tej-Saksova bolest, Kanavanova bolest, srpasta anemija, familijarna mediteranska groznica, fenilketonurija itd.

Istovremenim skriningom aneuploidija i mikrodelecija sa skriningom na 100 monogenske bolesti VERAgene test pruža sveobuhvatnu sliku trudnoće uz korišćenje samo jednog testa.

Koje monogenske bolesti analizira VERAgene test?

VERAgene test analizira 2000 mutacija kako bi otkrio 100 autozomno recesivnih monogenskih poremećaja.

Pogledaj kompletan spisak monogenskih bolesti koje detektuje VERAgene test 

Zašto bi budući roditelji trebalo da razmotre VERAgene prenatalni test?

Za razliku od aneuploidija i mikrodelecija, kod monogenskih bolesti se rizik od njihovog pojavljivanja ne povećava sa starošću majke i za njih ne postoje biohemijski i ultrazvučni biomarkeri koji bi pomogli u ranom otkrivanju.

VERAgene test  može precizno da testira ova stanja i tako pomogne roditeljima da na osnovu validnih informacija donesu najbolju odluku o potencijalnom kliničkom tretmanu.

Imam još pitanja, kako mogu da dobijem dodatne informacije?

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas putem kontakt forme ili putem brojeva telefona call centra Beo-lab laboratorija 011/3622-888 i 011/309-66-63.

Pozovite našeg laboratorijskog konsultanta za prenatalne testove mr ph Maju Rončević  na broj telefona: 📞062 883 1066.

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.

polno prenosive bolesti
POTREBAN VAM JE ANTIGEN TEST ZBOG PUTOVANJA?​

Poručite ga putem e-laboratorije ili dođite direktno u jednu od tri laboratorije u Beogradu u kojima se vrši uzorkovanje: Resavska 60, Ratka Mitrovića 148 i Pjarona de Mondezira 30/5.
Proverite radno vreme lokacija na kojima je dostupan brzi Antigen test na COVID-19.
Prilikom dolaska u laboratoriju, ponesite sa sobom popunjen ANTIGEN UPITNIK i ubrzajte proceduru uzorkovanja.
Rezultat brzog antigen testa (SARS-Cov-2 rapid test) u Beo-lab laboratorijama sadrži i QR code, koji vam omogućava da jednostavno u svakom trenutku imate brz pristup vašem rezultatu antigen testa i po potrebi ga pokažete nadležnoj osobi, prilikom prelaska granice tokom putovanja. 

YOU NEED AN ANTIGEN TEST FOR TRAVEL?

Order via E-labs or come directly to one of the three Beo-lab laboratories in Belgrade where the antigen test is available: Resavska 60, Ratka Mitrovića 148, and Pjarona de Mondezira 30/5.
Check the working hour of locations in Belgrade where COVID-19 antigen testing is available.
Please, bring a completed ANTIGEN QUESTIONNAIRE with you and make faster the sampling procedure.

The result of the Antigen test (SARS-Cov-2 rapid test) in Beo-lab laboratories contains a QR code, which allows you to have quick access to your antigen test result at any time and show it to the responsible officer when crossing the border.