Call Centar:  011 36 22 888

office@beo-lab.rs

Pratite nas

Call Centar +381 11 36 22 888

Pratite nas

Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom

Šifra HE07 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Kompletna krvna slika (krvna slika sa leukocitarnom formulom) koristi se u cilju utvrđivanja opšteg zdravstvenog stanja, za skrining, dijagnozu i praćenje niza oboljenja koja utiču na pojedine ili sve elemente krvne slike, kao što su infekcije, zapaljenska stanje, anemije, poremećaji koagulacije i maligna obolenja.

300din

Vađenje krvi
Hematologija logo Beo-lab

Šta je Kompletna krvna slika – KKS?

Kompletna krvna slika je grupa testova kojim se određuje:

  • broj leukocita i leukocitarana formula
  • broj eritrocita
  • broja trombocita
  • koncentracija hemoglobina
  • hematokrit (predstavlja odnos krvnih ćelija prema krvnoj plazmi)
  • eritrocitni indeksi:MCV-prosečna veličina eritrocita, MCH-prosećna količina hemoglobina u eritrocitima, MCHC-prosečna koncentracija hemoglobina u eritrocitima

 

Šta je leukocitarna formula?

Leukocitarna formula predstavlja prikaz ukupnog i procentualnog broja pet glavnih tipova leukocita: neutrofila (neutrofilni granulociti), limfocita, monocita, eozinofila (eozinofilni granulociti) i bazofila (bazofilni granulociti) i uvek se prikazuje sa ukupnim brojem leukocita.

 

Kada se preporučuje analiza Kompletna krvna slika (sa leukocitarnom formulom)?

Kompletna krvna slika  koristi se u cilju utvrđivanja opšteg zdravstvenog stanja, za skrining, dijagnozu i praćenje niza oboljenja koja utiču na pojedine ili sve elemente krvne slike, kao što su infekcije, zapaljenska stanja, anemije, poremećaji koagulacije i maligna oboljenja.

Kompletna krvna slika (sa leukocitarnom formulom) se određuje osobama koje vrše rutinski medicinski pregled, osobama koje imaju znakove i simptome oboljenja koja utiču na elemente krvne slike, osobama koje primaju terapiju za koju se zna da utiče na parametre krvne slike (hemoterapija ili radioterapija) i kao deo pripreme pred operacije ili druge invazivne procedure.

Leukocitarna formula i ukupni leukociti su sastavni deo kompletne krvne slike i ciljano se koriste u dijagnostici i praćenju terapije kod infekcija, zapaljenjskih stanja, oboljenja koja pogađaju imunološki sistem.

Eritrociti, hemoglobin, hematokrit i eritrocitni indexi su sastavni deo kompletne krvne slike i ciljano se koriste u dijagnostici i praćenju terapije oboljenja ili stanja koja utiču na eritrocite (anemije ili policitemije) da se proceni ozbiljnost ovih stanja i prati odgovor na terapiju.

Trombociti (krvne pločice) su sastavni deo kompletne krvne slike i ciljano se koriste u dijagnostici i praćenju terapije oboljenja ili stanja koja utiču na trombocite (poremećaji krvarenja, bolesti koštane srži ili drugi oboljenja).

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: puna venska krv (odrasli), puna kapilarna krv uzeta iz prsta (odrasli, deca) ili pete (novorođenčad).
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna, tako da se uzorak može uzeti u bilo koje doba dana.

Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

 

SAZNAJ VIŠE 

 

Saznajte sve o analizi krvi, tumačenju rezultata, pripremi za vađenje krvi i referentnim vrednostima

Analiza krvi

 

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.

polno prenosive bolesti

POTREBAN VAM JE ANTIGEN TEST ZBOG PUTOVANJA?

Poručite ga putem e-laboratorije ili dođite direktno u laboratoriju koja vrši uzorkovanje!
Prilikom dolaska u laboratoriju, ponesite sa sobom popunjen ANTIGEN UPITNIK i ubrzajte proceduru uzorkovanja.
Rezultat brzog antigen testa (SARS-Cov-2 rapid test) u Beo-lab laboratorijama sadrži i QR code, koji vam omogućava da jednostavno u svakom trenutku imate brz pristup vašem rezultatu antigen testa i po potrebi ga pokažete nadležnoj osobi, prilikom prelaska granice tokom putovanja. 
Proverite lokacije u Beogradu  na kojima je dostupno uzorkovanje za antigen test.

YOU NEED AN ANTIGEN TEST FOR TRAVEL?

Order via e-labs or come directly to the laboratory!
Please, bring a completed ANTIGEN QUESTIONNAIRE with you and make faster the sampling procedure.

The result of the Antigen test (SARS-Cov-2 rapid test) in Beo-lab laboratories contains a QR code, which allows you to have quick access to your antigen test result at any time and show it to the responsible officer when crossing the border.
Check the locations in Belgrade where antigen testing is available.