Pratite nas

Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom

Šifra HE07 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Kompletna krvna slika (krvna slika sa leukocitarnom formulom) koristi se u cilju utvrđivanja opšteg zdravstvenog stanja, za skrining, dijagnozu i praćenje niza oboljenja koja utiču na pojedine ili sve elemente krvne slike, kao što su infekcije, zapaljenska stanje, anemije, poremećaji koagulacije i maligna obolenja.

300din

Vađenje krvi

Šta je Kompletna krvna slika?

Kompletna krvna slika je grupa testova kojim se određuje:

  • broj leukocita i leukocitarana formula
  • broj eritrocita
  • broja trombocita
  • koncentracija hemoglobina
  • hematokrit (predstavlja odnos krvnih ćelija prema krvnoj plazmi)
  • eritrocitni indeksi:MCV-prosečna veličina eritrocita, MCH-prosećna količina hemoglobina u eritrocitima, MCHC-prosečna koncentracija hemoglobina u eritrocitima

 

Šta je leukocitarna formula?

Leukocitarna formula predstavlja prikaz ukupnog i procentualnog broja pet glavnih tipova leukocita: neutrofila (neutrofilni granulociti), limfocita, monocita, eozinofila (eozinofilni granulociti) i bazofila (bazofilni granulociti) i uvek se prikazuje sa ukupnim brojem leukocita.

 

Kada se preporučuje analiza Kompletna krvna slika (sa leukocitarnom formulom)?

Kompletna krvna slika  koristi se u cilju utvrđivanja opšteg zdravstvenog stanja, za skrining, dijagnozu i praćenje niza oboljenja koja utiču na pojedine ili sve elemente krvne slike, kao što su infekcije, zapaljenska stanja, anemije, poremećaji koagulacije i maligna oboljenja.

Kompletna krvna slika (sa leukocitarnom formulom) se određuje osobama koje vrše rutinski medicinski pregled, osobama koje imaju znakove i simptome oboljenja koja utiču na elemente krvne slike, osobama koje primaju terapiju za koju se zna da utiče na parametre krvne slike (hemoterapija ili radioterapija) i kao deo pripreme pred operacije ili druge invazivne procedure.

Leukocitarna formula i ukupni leukociti su sastavni deo kompletne krvne slike i ciljano se koriste u dijagnostici i praćenju terapije kod infekcija, zapaljenjskih stanja, oboljenja koja pogađaju imunološki sistem.

Eritrociti, hemoglobin, hematokrit i eritrocitni indexi su sastavni deo kompletne krvne slike i ciljano se koriste u dijagnostici i praćenju terapije oboljenja ili stanja koja utiču na eritrocite (anemije ili policitemije) da se proceni ozbiljnost ovih stanja i prati odgovor na terapiju.

Trombociti (krvne pločice) su sastavni deo kompletne krvne slike i ciljano se koriste u dijagnostici i praćenju terapije oboljenja ili stanja koja utiču na trombocite (poremećaji krvarenja, bolesti koštane srži ili drugi oboljenja).

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: puna venska krv (odrasli), puna kapilarna krv uzeta iz prsta (odrasli, deca) ili pete (novorođenčad).
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna, tako da se uzorak može uzeti u bilo koje doba dana.

Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

 

SAZNAJ VIŠE 

 

Saznajte sve o analizi krvi, tumačenju rezultata, pripremi za vađenje krvi i referentnim vrednostima

Analiza krvi

 

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.