Pratite nas

aPTT - Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme

Šifra HE18 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

aPTT – Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme je test koji služi za procenu sposobnosti krvi da pravilno koaguliše.

300din

Vađenje krvi

Šta je aPTT – Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme?

aPTT – Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme je test koji služi za procenu sposobnosti krvi da pravilno koaguliše.

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

aPTT – Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme se koristi u dijagnostici i praćenju poremećaja hemostaze (nedostatak faktora koagulacije VIII, IX, XI, XII i prisustvo inhibitora koagulacije), za praćenje terapije nefrakcionisanim heparinom i kao deo skrininga pred operacije ili druge invazivne procedure.

aPTT – Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme se određuje osobama koje imaju neobjašnjiva krvarenja, neobjašnjive tromboze, osobama koje su na terapiji nefrakcionisanim heparinom, kod žena koje su imale višestruke pobačaje i kao deo pripreme pred operacije ili druge invazivne procedure kada se radi zajedno sa protrombinskim vremenom.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: citratna plazma (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.