Pratite nas

Anti X-a (HEPARIN)

Šifra HE68 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 2 dana
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Heparin Anti Xa je test kojim se određuje koncentracija heparina u krvi osoba koje heparin primaju kao antikoagulantnu terapiju.

1,610din

Vađenje krvi

Šta je Heparin Anti X?

Anti Xa je test kojim se određuje koncentracija heparina u krvi osoba koje heparin primaju kao antikoagulantnu terapiju.

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati

Heparin-Anti Xa se koristi kod praćenja antikoagulantne terapije niskomolekularnim i nefrakcionisanim heparinima.
Heparin-Anti Xa se određuje osobama koje su na antikoagulantnoj terapiji heparinom, bilo nefrakcionisanim bilo niskomolekularnim.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: citratna plazma (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan (nedeljom se ne radi)

Uzorak krvi se uzima iz vene 4 sata od poslednje terapije niskomolekularog heparina, odnosno 6 sati od poslednje doze nefrakcionisanog heparina.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.