Pratite nas

APCR (rezistencija na aktivirani protein C)

Šifra HE39 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 7 dana
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

APCR (rezistencija na aktivisani protein C) se koristi kao pomoć u dijagnostici poremećaja tromboza, a kod osoba ženskog pola u cilju otkrivanja uzroka višestrukih pobačaja i komplikacija u trudnoći.

2,020din

Vađenje krvi

Šta je APCR (rezistencija na aktivirani protein C)?

APCR (rezistencija na aktivisani protein C) je test kojim se procenjuje sposobnost aktiviranog proteina C da učastvuje u regulaciji procesa koagulacije krvi kao antikoagulans.

 

Zašto se određuje i kod koga se treba određivati?

APCR (rezistencija na aktivisani protein C) se koristi kao pomoć u dijagnostici poremećaja tromboza, a kod osoba ženskog pola u cilju otkrivanja uzroka višestrukih pobačaja i komplikacija u trudnoći. U obe situacije određuje se sa ostalim parametrima stečenih trombofilija ( protein C, protein S, lupus antikoagulans, antitrombin, PAI, beta-2-glikoprotein antitela, antifosfolipidna antitela i antikardiolipinska antitela).

APCR (rezistencija na aktivisani protein C) se određuje osobama koji su imale jednu ili višestruku trombozu, osobama koje imaju porodičnu istoriju dubokih venskih tromboza kao i osobama ženskog pola žena koje su imale višestruke pobačaje i/ili komplikacije u trudnoći.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: citratna plazma (venska krv)
Obrtno vreme: do 7 dana

 

NAPOMENE:

Osobe koje su imale trombozu moraju da prate uputstva svog lekara, pošto je potrebno da prođe neko vreme od nastanka trmboze pre nego pristupe određivanju APCR.

Osobe koje primaju antikoagulantnu terapiju takođe moraju da prate uputstva svog lekara pre nego što pristupe određivanju APCR pošto je potrebno prekinuti terapiju na neko vreme.

Osobe koje nisu imale tromboze i/ili ne primaju antikoagulantnu terapiju nemaju posebnu pripremu.

 

Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

 

SAZNAJ VIŠE

Zašto je važna dijagnoza trombofilije kod planiranja potomstva?

 

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.