Call Centar:  011 36 22 888

office@beo-lab.rs

Pratite nas

Call Centar +381 11 36 22 888

Pratite nas

Protrombinsko vreme (INR)

Šifra CHSR10 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Protrombinsko vreme je test koji služi za procenu sposobnosti krvi da pravilno koaguliše, kao i da se prati antikoagulantna terapija antagonistima vitamina K.

290din

Vađenje krvi
Hematologija logo Beo-lab

Šta je Protrombinsko vreme?

Protrombinsko vreme je test koji služi za procenu sposobnosti krvi da pravilno koaguliše, kao i da se prati antikoagulantna terapija antagonistima vitamina K.

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

Protrombinsko vreme se koristi u dijagnostici i praćenju poremećaja hemostaze (nedostatak faktora koagulacije I, II, V, VII, X, kao i prisustvo inhibitora), u praćenju antikoagulantne terapije antagonistima vitamina K (farin, acenokumarol, varfarin, sintrom) kao i u proceni funkcije jetre.

Protrombinsko vreme se određuje osobama koje uzimaju antikoagulantnu terapiju, osobama koje imaju neobjašnjiva krvarenja, neobjašnjive tromboze i kao deo pripreme pred operacije ili druge invazivne procedure kada se radi zajedno sa parcijalnim trombinskim vremenom aPTT.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: citratna plazma (venska krv), za osobe koje su na terapiji može i kapilarna krv (proveriti da li poslovnica ima aparat)
Obrtno vreme: 1 dan

Za određivanje vrednosti protrombinskog vremena nije potrebna posebna priprema. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

Osobe koje uzimaju antikoagulantnu terapiju potrebno je da uzorkovanje krvi vrše pre uzimanja terapije, zato što ona utiče na rezultate testa.

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.

polno prenosive bolesti

POTREBAN VAM JE ANTIGEN TEST ZBOG PUTOVANJA?

Poručite ga putem e-laboratorije ili dođite direktno u laboratoriju koja vrši uzorkovanje!
Prilikom dolaska u laboratoriju, ponesite sa sobom popunjen ANTIGEN UPITNIK i ubrzajte proceduru uzorkovanja.
Rezultat brzog antigen testa (SARS-Cov-2 rapid test) u Beo-lab laboratorijama sadrži i QR code, koji vam omogućava da jednostavno u svakom trenutku imate brz pristup vašem rezultatu antigen testa i po potrebi ga pokažete nadležnoj osobi, prilikom prelaska granice tokom putovanja. 
Proverite lokacije u Beogradu  na kojima je dostupno uzorkovanje za antigen test.

YOU NEED AN ANTIGEN TEST FOR TRAVEL?

Order via e-labs or come directly to the laboratory!
Please, bring a completed ANTIGEN QUESTIONNAIRE with you and make faster the sampling procedure.

The result of the Antigen test (SARS-Cov-2 rapid test) in Beo-lab laboratories contains a QR code, which allows you to have quick access to your antigen test result at any time and show it to the responsible officer when crossing the border.
Check the locations in Belgrade where antigen testing is available.