Pratite nas

Protrombinsko vreme (INR)

Šifra CHSR10 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Protrombinsko vreme je test koji služi za procenu sposobnosti krvi da pravilno koaguliše, kao i da se prati antikoagulantna terapija antagonistima vitamina K.

290din

Vađenje krvi

Šta je Protrombinsko vreme?

Protrombinsko vreme je test koji služi za procenu sposobnosti krvi da pravilno koaguliše, kao i da se prati antikoagulantna terapija antagonistima vitamina K.

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

Protrombinsko vreme se koristi u dijagnostici i praćenju poremećaja hemostaze (nedostatak faktora koagulacije I, II, V, VII, X, kao i prisustvo inhibitora), u praćenju antikoagulantne terapije antagonistima vitamina K (farin, acenokumarol, varfarin, sintrom) kao i u proceni funkcije jetre.

Protrombinsko vreme se određuje osobama koje uzimaju antikoagulantnu terapiju, osobama koje imaju neobjašnjiva krvarenja, neobjašnjive tromboze i kao deo pripreme pred operacije ili druge invazivne procedure kada se radi zajedno sa parcijalnim trombinskim vremenom aPTT.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: citratna plazma (venska krv), za osobe koje su na terapiji može i kapilarna krv (proveriti da li poslovnica ima aparat)
Obrtno vreme: 1 dan

Za određivanje vrednosti protrombinskog vremena nije potrebna posebna priprema. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

Osobe koje uzimaju antikoagulantnu terapiju potrebno je da uzorkovanje krvi vrše pre uzimanja terapije, zato što ona utiče na rezultate testa.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.