Pratite nas

Retikulociti

Šifra HE20 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Retikulociti se koriste u cilju procene sposobnosti kostne srži da proizvodi eritrocite, kao pomoć u utvrđivanju uzroka anemija, u praćenju odgovora kostne srži na: transplantacije, hemoterapiju, terapiju gvožđem, vitaminom B12 i folatima, kao i kod smanjene funkcije bubrega.

190din

Vađenje krvi

Šta su Retikulocit?

Retikulociti su nezreli eitrociti koji se nalaze u cirkulaciji. Retikulociti se moraju istovremeno određivati i interpretirati zajedno sa eritrocitima i drugim elementima krvne slike.

 

Zašto se određuju i kod koga se trebaju određivati

Retikulociti se koriste u cilju procene sposobnosti kostne srži da proizvodi eritrocite, kao pomoć u utvrđivanju uzroka anemija, u praćenju odgovora kostne srži na: transplantacije, hemoterapiju, terapiju gvožđem, vitaminom B12 i folatima, kao i kod smanjene funkcije bubrega.

Retikulociti se određuju osobama koje imaju nizak broj eritrocita (crvena krvna zrnca), nizak nivo hemoglobina i nizak hematokrit i/ili znakove anemija, da se proceni stanje kostne srži u različitim situacijama.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: puna venska krv (odrasli), puna kapilarna krv uzeta iz prsta (odrasli, deca) ili pete (novorođenčad).
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna, tako da se uzorak može uzeti u bilo koje doba dana.

Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

 

SAZNAJ VIŠE

Anemija – simptomi, uzroci i dijagnostika

 

 

 

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.