Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.
anemija

Anemija – simptomi, uzroci i dijagnostika

Šta je anemija ?

Anemija ili malokrvnost je stanje kada organizam nema dovoljno zdravih crvenih krvnih ćelija (eritrocita) da prenesu kiseonik do svih tkiva.

Kod anemija, pored smanjenja eritrocita u krvi, smanjen je i hemoglobin kao i hematokrit ispod normalnih vrednosti.

Eritrociti se stvaraju u koštanoj srži, a glavna uloga u organizmu im je da prenose kiseonik do svih organa i tkiva. Hemoglobin je sastavni deo eritrocita.

Anemija – simptomi, uzroci i dijagnostika 1

Hemoglobin je protein koji ima ulogu da vezuje i prenosi kiseonik do udaljenih organa, od kojih su naročito važni mozak i srce.

Opšte je prihvaćena definicija Svetske zdravstvene organizacije, koja anemiju određuje kao vrednost hemoglobina:

 • za muškarce (Hb) < 138 g/L
 • za žene < 119 g/L

Prema trimestrima trudnoće, parametri za definiciju anemije su:

 • u prvom Hb < 110g/L
 • u drugom Hb < 105 g/L
 • u trećem Hb < 110g/L

Kod porodilja vrednost hemoglobina < 100 g/L ukazuje na anemiju.

Simptomi koji ukazuju na anemiju

Simptomi anemije su različiti i različitog su inteziteta. U početku anemija može biti blaga i da prolazi nezapaženo. Simptomi se pojačavaju kako je anemija uznapreduje i značajno narušavaju kvalitet života.

Najčešći simptomi anemije su:

 • Umor
 • Slabost
 • Bleda ili žućkasta koža
 • Nepravilni otkucaji srca
 • Vrtoglavica
 • Bol u grudima
 • Hladne ruke i noge
 • Glavobolja
 • Opadanje kose

Kod pacijenata sa anemijom, srce mora jače da pumpa da bi nadoknadilo nedostatak kiseonika u krvi, pa su prisutne tegobe u vidu ubrzanog ili nepravilnog rada srčanih mišića.

Tri najčešća uzročnika anemije

Anemija može biti privremena ili dugotrajna i može se kretati od blage do teške. Prema uzroku, anemije možemo svrstati u tri osnovne grupe:

1. Anemija uzrokovana gubitkom eritrocita odnosno hemoglobina, može  biti hronična (zbog pojačanih menstrualnih krvarenja, ili gubitaka krvi preko digestivnog trakta) i akutna (najčešće usled gubitka krvi – povreda, operacija).

2. Anemija kao posledica nedovoljne sinteze eritrocita i hemoglobina  može biti uzrokovana nedovoljnom proizvodnjom crvenih krvnih ćelija ili hemoglobina usled nedostatka gvožđa i vitamina B12 i/ili folne kiseline.

3 Anemija kao posledica hemolize,odnosno razaranjem eritrocita usled imunoloških ili drugih uzroka

Polazeći od uzročnika, izdvajaju se sledeće najčešće vrste anemije:

Sideropenična anemija – kako je prepoznati?

Poremećaj u metabolizmu, odnosno nedostatak gvožđa je najčešći uzrok anemije. Gotovo 30% svetske populacije ima manjak gvožđa.

Manjak gvožđa je obično posledica gubitka krvi i može se javiti u svim životnim dobima. Načešći je kod male dece (kod 40% predškolske dece), starijih osoba i mladih žena (30% kod žena u reproduktivnom periodu i 30% kod trudnica).

Kod muškarca i žena koje više nisu u generativnoj dobi je uzrok sideropenične anemije najčešće neprimetno krvarenje iz digestivnog trakta.

Anemija usled nedostatka gvožđa može se javiti i kada je smanjena ili otežana apsorpcija hranljivih materija u digestivnom traktu.

Sideropeničnu anemiju (SA) karakteriše apsolutni manjak gvožđa, dok je funkcionalni manjak gvožđa obeležje anemije pri hroničnoj ili upalnoj bolesti (AHB).

Apsolutni manjak gvožđa podrazumeva snižene vrednosti Fe, nizak feritin, sniženu saturaciju transferina i visoku vrednost  TIBC i transferina.

Pri anemiji uzrokovanoj manjkom gvožđa najosjetljiviji i najpouzdaniji test za detekciju nedostatka Fe i rezerva u telu je feritin.

Napšomena: treba imati u vidu da je feritin reaktant akutne faze zapaljenja, može imati normalnu ili povećanu vrednost kod zapaljinskih procesa, tada koncentracija feritina nije adekvatan pokazatelj rezervi gvožđa..

Vrednost feritina < 30 μg/L dijagnostički je pokazatelj apsolutnog nedostatka gvožđa.

Snižena vrednost gvožđa i povećana sinteza transferina koreliraju sa stepenom sideropenije.

Anemija hronične bolesti – drugi najčešći tip anemije

Anemija hronične bolesti je drugi najčešći tip anemije, više uzročna i često udružena sa sideropenijom zbog funkcionalnog manjka gvožđa.

Smatralo se da nastaje u sklopu hroničnih bolesti, većinom infekcija, upalnih ili malignih bolesti.

Klinička slika odgovara osnovnoj bolesti (infekcija, upala, rak).

Funkcionalni manjak gvožđa je obeležje anemije pri hroničnoj ili upalnoj bolesti.

Funkcionalni manjak gvožđa  javlja se zbog neadekvatnog dopremanja gvožđa u kostanu srž uprkos dostupnim rezervama, kod bolesnika s hroničnom ili upalnom bolesti (npr. autoimune bolesti poput reumatoidnog artritisa, Kronova bolest, bubrežne bolesti, srčano popuštanje, rak).

Kod pacijenata sa hroničnom bolesti bubrega zbog nedostatka hormona eritropoetina (koji se stvara u zdravom tkivu bubrega) anemija je česta pojava.

Megaloblastna anemija

Megaloblastne anemije najčešće nastaju kao posledica nedostatka vitamina B12 i/ili folata (folne kiseline).

Može javiti prilikom: smanjenog unošenja folne kiseline ili vitamina B12 (alkoholizam, narkomanija, dijeta), povećane potrošnje (trudnoća, hronična hemolizna anemija, u fazi ubrzanog rasta kod dece, male apsorpcije (nedovoljno stvaranje unutrašnjeg faktora, tropski i netropski spru, bolest tankog creva) i dejstva pojedinih lekova (metotreksat).

Drugi uzročnici  ove vrste anemije leže u lekovima (citostatici ili imunosupresivi) koji ometaju sintezu DNK, u retkim metaboličkim bolestima (npr. nasljedna orotička acidurija).

Manjak vitamina B12 može uzrokovati neurološke probleme (promenjen mentalni status poput periferne neuropatije, gubitak pamćenja).

Manjak folata izaziva i dijareju, a mnogi takvi bolesnici izgledaju ispijeno, posebno pri gubitku mase frontalnih mišića.

Dijagnoza se postavlja na osnovu rezultata krvne slike i razmaza, koji pokazuje makrocitozu (MCV >95 fl/E), sa velikim, ovalnim eritrocitima (makro – ovalocite) i retikulocitopeniju (niski retikulociti). RDW je visok.

U ranoj fazi javlja se  hipersegmentiranje granulocita, a kasnije i neutropenija. U težim oblicima postoji trombocitopenija, a trombociti  imaju čudan oblik i veličinu.

Perniciozna anemija – najčešći oblik megaloblasne anemije

Najčešći oblik megaloblasne anemije je perniciozna anemija koja nastaje kao posledica nedostatka vitamina B12 ili smanjena apsorcija vitamina B12.

U krvnom razmazu vide se veliki erirociti, đzinovski trombociti, snižen nivo vitamina B12, povećane vrednosti serumskog gvožđa (sem kada nisu prisutne komplikacije sa deficitom gvožđa), povećana vrednost LDH (enzim laktat dehidrogenaza) i povećanom vrednosti indirektnog bilirubina.

Kod većine pacijenata sa pernicioznom anemijom preporučuje se određivanje antiparijentalna antitela  i antitela na Intrinsic faktor (unutrašnji faktor).

Sideroblastna anemija –  posledica nedovoljnog iskorištavanja gvožđa

Sideroblastne anemije su posledica nedovoljnog iskorištavanja gvožđa i ako je prisutno u dovoljnoj količini

Sideroblasna anemija mogu biti nasledne i stečene. Stečene se dele na primarne i sekundare prirode (izazvane lekovima, alkoholom ili drugim bolestima).

Nasledna sideroblastna anemija nastaje usled abnormalnosti određenih gena koji kontrolišu stvaranje hemoglobina.

Stečene primarne anemije obično predstavljaju deo mijelodisplastičnog sindroma. Sekundarne mogu biti prouzrokovane lekovima (npr. cikloserin, izonijazid, hloramfenikol, pirazinamid), odnosno toksinima (uključujući etanol i olovo).

Ako je u pitanju sideroblastna anemijia nepoznatog uzroka, treba odrediti olovo (Pb) u krvi. Kod sekundarnog tipa anemije isključenje toksina ili leka (osobito alkohola) može dovesti i do ozdravljenja.

Ovu vrstu anemije prati smanjena vrednost retikulocita, a povišen nivo gvožđa, feritina i saturacija transferina u krvi.

Laboratorijske analize za dijagnostiku anemije

Za dijagnozu i utvrđivanje pravog tipa tj. uzročnika anemije, pored ispoljenih simptoma veoma je važna i laboratorijka dijagnostika.

Anemija – simptomi, uzroci i dijagnostika 2

Važne laboratorijske analize za dijagnozu anemije su: kompletna krvna slika, Gvožđe, UIBC, TIBC, Feritin, Transferin,Vitamin B12 i Folna kiselina.

Nisko serumsko gvožđe je znak Sideropenijske anemije ali i niza drugih hroničnih bolesti.

Sa druge strane, povišeni nivoi gvožđa nalaze se u hemolitičkim stanjima. Nivo serumskog gvožđa se dnevno menja nebrojano puta i to vrlo značajno (zavisi od stanja organizme,od uzimanja hrane…)

Osobe koje uzimaju peroralne suplemente gvožđa mogu imati dobre vrednosti gvožđa u krvi uprkos stvarnom manjku.

Zato samo određivanje nivao gvožđa ne daje pravu sliku, već pravilna dijagnostika uključuje ceo panel navedenih analiza.

Kako bi rezultati laboratorijskih testova bili pouzdani i tačni, bitna je pravilna priprema pacijenta pre uzorkovanja.  Pročitajte Uputstvo za pripremu pacijenta za uzimanje uzorka krvi i pravilno se pripremite.

Cene dostupnih analiza  u Beo-lab laboratorijama i vreme izdavanja rezultata

 • Kompletna krvna slika – cena testa je 290 rsd,
 • Gvožđe –  cena testa je 155 rsd,
 • TIBC  cena testa je 155 rsd,
 • UIBC  cena testa je 155 rsd,
 • Feritin cena testa je 930 rsd ,
 • Transferin cena testa je 690 rsd,
 • Vitamin B12 cena testa je 1000 rsd,
 • Folati cena testa je 1000 rsd,

Rezultate svih navedenih analiza dobijate istog dana, samo nekoliko sati nakon uzorkovanja, na vaš mail ili putem aplikacije web rezultati ili ih lično preuzimate.

Pored gore navedenih analiza u Beo-lab laboratorijama su vam dostupne i dodatne analize posebno bitne kod utvrđivanja uzroka i vrste anemje:

 • Retikulociti – cena testa je 190 rsd, rezultat je gotov nekoliko sati nakon uzorkovanja;
 • Saturacija transferina cena testa je 850 rsd, rezultat je gotov nekoliko sati nakon uzorkovanja;
 • Eritropoetin cena testa je 1700  rsd, na rezultat se čeka do 24 časa;
 • Antitela na Intrinsic faktor (unutrašnji faktor) – cena testa je 1350 rsd, na rezultat se čeka do 15 radnih dana;
 • Antiparijetalna antitela – cena testa je 1050 rsd, na rezultat se čeka do 48h;
 • Okultno krvarenje (FOB test) – cena testa je 600 rsd, rezultat je gotov nekoliko sati nakon donošenja uzorka.

Konsultujte se sa svojim lekarom, koji obim analiza je potrebna u vašem konkretnom slučaju.

Anemija – simptomi, uzroci i dijagnostika 3

Ukoliko vas interesuje još neka od  analiza, potražite je jednostavno u našem online cenovniku.

Za dodatna pitanja i više objašnjenja o navedenim analizama budite slobodni da nas kontaktirate pozivanjem našeg call centra na broj +381 11 36 22 888 ili nam pišite putem kontakt forme.

Testovi za dijagnozu anemije su vam dostupni u svim Beo-lab laboratorijama širom Srbije.

Blagovremenom dijagnozom moguće je preduprediti ozbiljnije komplikacije

Blaži oblik anemije, čiji je uzrok nedostatak gvožđa, obično nije  praćena ozbiljnim komplikacija, ali, ukoliko se ne leči i zapusti se, može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Potrebno je obratiti se lekaru ako sumnjate da imate anemiju, koja može biti i znak upozorenja i za neke druge ozbiljnije bolesti.

Za sintezu hemoglobina i crvenih krvnih zrnaca, osim gvožđa organizmu su potrebni i vitamin B12, folna kiselina i druge hranjive supstance iz hrane. Zato je raznovrsna ishrana koja uključuje i crvena mesa, bogata vitaminima i oligoelementima preduslov za sprečavanje anemije.

Cilj lečenja anemije uzrokovne manjkom gvožđa

Cilj lečenja anemije uzrokovane manjkom gvožđa je normalizacija krvne slike (Hb, MCV, MCH) i serumskog gvožđa, ali još je važnije popuniti rezerve gvožđa, odnosno feritin.

Uz korekciju ishrane u lečenju anemije se koriste i preparati ( suplementi) gvožđa. Imajte na umu da je iskustvo pokazalo da se anemija leči bar  3-6 meseci, uz doslednost.

Obavezan je nadzor primenjene terapije od strane vašeg izabranog lekara!

Visoke koncentacije gvožđa uzrokovane dugotrajnim uzimanjem suplemenata velikih doza, mogu imati toksičan efekat  na organizam i dovesti do oštećenja jetre.

Ukoliko Vam se sviđa članak podelite ga sa prijateljima.

Facebook
LinkedIn
Podeli na mrežama:
Facebook
LinkedIn

Najnovije objave

Preventivni paneli

Beo-lab tim odgovara na vaša pitanja

Poruči analize onlajn i ostvari popust od 10%

Samo u Beo-lab laboratorijama laboratorijske analize možete poručiti onlajn.

 • Prednost pri dolasku u laboratoriju
 • Obavite konsultacije pri izboru analiza
 • Kupite testove svojim članovima porodice