Pratite nas

Vreme koagulacije

ŠifraHE98Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Vreme koagulacije je test kojim se meri vreme koje potrebno da se stvori koagulum usled aktivacije faktora koagulacije.

140din

Vađenje krvi

Šta je vreme koagulacije?

Vreme koagulacije je test kojim se meri vreme koje potrebno da se stvori koagulum usled aktivacije faktora koagulacije.

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati

Vreme koagulacije se koristi u nedostatku drugih testova da se na brz i jednostavan način isključe poremećaji hemostaze.
Vreme koagulacije je arhaična metoda koja se ranije koristila u cilju isključivanja poremećaja hemostaze i kao deo preoperativnog skrininga, zamenjena je testovima protrombinsko vreme i parcijalno trombinsko vreme.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: kap kapilarne krvi (uzeta iz prsta ili ušne resice)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna.

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.