Pratite nas

Vreme koagulacije

Šifra HE98 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Vreme koagulacije je test kojim se meri vreme koje potrebno da se stvori koagulum usled aktivacije faktora koagulacije.

140din

Vađenje krvi

Šta je vreme koagulacije?

Vreme koagulacije je test kojim se meri vreme koje potrebno da se stvori koagulum usled aktivacije faktora koagulacije.

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati

Vreme koagulacije se koristi u nedostatku drugih testova da se na brz i jednostavan način isključe poremećaji hemostaze.
Vreme koagulacije je arhaična metoda koja se ranije koristila u cilju isključivanja poremećaja hemostaze i kao deo preoperativnog skrininga, zamenjena je testovima protrombinsko vreme i parcijalno trombinsko vreme.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: kap kapilarne krvi (uzeta iz prsta ili ušne resice)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.