Pratite nas

PROTEIN C

Šifra HE35 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 7 dana
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Protein C je protein koji učestvuje u regulaciji procesa koagulacije krvi kao antikoagulans.koristi da se ispita nedostatak istog u dijagnostici poremećaja hemostaze koji za posledicu imaju stvaranje tromba, kad se određuje zajedno sa paramtrima stečenih trombofilija

2,570din

Vađenje krvi

 

Šta je protein C?

Protein C je protein koji učestvuje u regulaciji procesa koagulacije krvi kao antikoagulans.

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

Protein C se koristi da se ispita nedostatak istog u dijagnostici poremećaja hemostaze koji za posledicu imaju stvaranje tromba, kad se određuje zajedno sa paramtrima stečenih trombofilija (APCR, protein S, lupus antikoagulans, antitrombin, PAI, beta-2-glikoprotein antitela, antifosfolipidna antitela i antikardiolipinska antitela) i urođenih trombofilija (gentski skrining: MTHFR I i II, faktor V, faktor II, antirtrombin, PAI-1 i faktor XIII ).

Protein C se određuje osobama koje su imale tromboze, kao i kod njihovih srodnika.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: citratna plazma (venska krv)

Obrtno vreme: do 7 dana

NAPOMENE:

Osobe koje su imale trombozu moraju da prate uputstva svog lekara, pošto je potrebno da prođe neko vreme od nastanka tromboze pre nego što pristupe određivanju proteina C.

Osobe koje primaju antikoagulantnu terapiju takođe moraju da prate uputstva svog lekara pre nego što pristupe određivanju proteina C pošto je potrebno prekinuti terapiju na neko vreme.

Osobe koje nisu imale tromboze i/ili ne primaju antikoagulantnu terapiju nemaju posebnu pripremu.

Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.