Call Centar:  011 36 22 888

office@beo-lab.rs

Pratite nas

Call Centar +381 11 36 22 888

Pratite nas

PROTEIN C

Šifra HE35 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 7 dana
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Protein C je protein koji učestvuje u regulaciji procesa koagulacije krvi kao antikoagulans.koristi da se ispita nedostatak istog u dijagnostici poremećaja hemostaze koji za posledicu imaju stvaranje tromba, kad se određuje zajedno sa paramtrima stečenih trombofilija

2,570din

Vađenje krvi
Hematologija logo Beo-lab

 

Šta je protein C?

Protein C je protein koji učestvuje u regulaciji procesa koagulacije krvi kao antikoagulans.

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

Protein C se koristi da se ispita nedostatak istog u dijagnostici poremećaja hemostaze koji za posledicu imaju stvaranje tromba, kad se određuje zajedno sa paramtrima stečenih trombofilija (APCR, protein S, lupus antikoagulans, antitrombin, PAI, beta-2-glikoprotein antitela, antifosfolipidna antitela i antikardiolipinska antitela) i urođenih trombofilija (gentski skrining: MTHFR I i II, faktor V, faktor II, antirtrombin, PAI-1 i faktor XIII ).

Protein C se određuje osobama koje su imale tromboze, kao i kod njihovih srodnika.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: citratna plazma (venska krv)

Obrtno vreme: do 7 dana

NAPOMENE:

Osobe koje su imale trombozu moraju da prate uputstva svog lekara, pošto je potrebno da prođe neko vreme od nastanka tromboze pre nego što pristupe određivanju proteina C.

Osobe koje primaju antikoagulantnu terapiju takođe moraju da prate uputstva svog lekara pre nego što pristupe određivanju proteina C pošto je potrebno prekinuti terapiju na neko vreme.

Osobe koje nisu imale tromboze i/ili ne primaju antikoagulantnu terapiju nemaju posebnu pripremu.

Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.

polno prenosive bolesti

POTREBAN VAM JE ANTIGEN TEST ZBOG PUTOVANJA?

Poručite ga putem e-laboratorije ili dođite direktno u laboratoriju koja vrši uzorkovanje!
Prilikom dolaska u laboratoriju, ponesite sa sobom popunjen ANTIGEN UPITNIK i ubrzajte proceduru uzorkovanja.
Rezultat brzog antigen testa (SARS-Cov-2 rapid test) u Beo-lab laboratorijama sadrži i QR code, koji vam omogućava da jednostavno u svakom trenutku imate brz pristup vašem rezultatu antigen testa i po potrebi ga pokažete nadležnoj osobi, prilikom prelaska granice tokom putovanja. 
Proverite lokacije u Beogradu  na kojima je dostupno uzorkovanje za antigen test.

YOU NEED AN ANTIGEN TEST FOR TRAVEL?

Order via e-labs or come directly to the laboratory!
Please, bring a completed ANTIGEN QUESTIONNAIRE with you and make faster the sampling procedure.

The result of the Antigen test (SARS-Cov-2 rapid test) in Beo-lab laboratories contains a QR code, which allows you to have quick access to your antigen test result at any time and show it to the responsible officer when crossing the border.
Check the locations in Belgrade where antigen testing is available.