Pratite nas

Trombinsko vreme

Šifra HE17 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Trombinsko vreme se korisiti u dijagnostici poremećaja hemostaze (produžena krvarenja i prekomerne koagulacije), naročito da se proceni funkcija fibrinogena i da se isključi kontaminacija heparinom.

290din

Vađenje krvi

 

Šta je Trombinsko vreme?

Trombinsko vreme je test koji služi za procenu funkcije fibrinogena.

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

Trombinsko vreme se korisiti u dijagnostici poremećaja hemostaze (produžena krvarenja i prekomerne koagulacije), naročito da se proceni funkcija fibrinogena i da se isključi kontaminacija heparinom.

Trombinsko vreme se određuje osobama koje imaju neobjašnjiva krvarenja, neobjašnjive tromboze, osobama koje imaju produženo protrombinsko i/ili parcijalno trombinsko vreme, naročito kada se sumnja na snižen nivo i/ili funkciju fibrinogena, kao i kada se sumnja na kontaminaciju heparinom.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: citratna plazma (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.