Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.
Analiza krvi

Analiza krvi

Saznajte:

Zašto nam je važna analiza krvi?

Analiza krvi i krvne slike se radi jednom godišnje (ili na svakih 6 meseci po preporuci lekara), a u cilju prevencije našeg zdravlja.

Analizom krvi mogu se uočiti različiti metabolički i drugi poremećaji koji se dešavaju u organizmu. Svaki organ ima svoje specifične enzime, proteine ili druge organske molekule.

Kako krvni sistem prolazi kroz sve organe i na taj način ćelije dobijaju hranu, a izbacuju u cirkulaciju nepotrebne i škodljive produkte metabolizma, to će se svaka promena u organu/ima odraziti u cirkulaciji promenom koncentracije enzima, proteina, elektrolita i dr.

Biohemijske analize, kao i krvna slika, će vašem lekaru dati bolji uvid u vaše zdravstveno stanje (poput informacija o funkcionalnosti jetre ili bubrega, o stanju vaših krvnih sudova, o broju i obliku krvnih ćelija, o vrednosti hemoglobina itd.)

Kompletna krvna slika radi se radi procene opšteg zdravstvenog stanja, kao i radi otkrivanja anemija, hematoloških oboljenja, infekcija, procene uhranjenosti organizma ili procene izloženosti organizma toksičnim materijama i dr.

Analiza krvi
Analiza krvi

Biohemijske analize krvi

Glukoza

Glukoza se određuje osobama koje vrše rutinski medicinski pregled, osobama kod kojih postoji rizik od dobijanja dijabetesa ili nekog od poremećaja metabolizma ugljenih hidrata, trudnicama, kao i osobama obolelim od dijabetesa, kako bi se pratila efikasnost terapije.

Gvožđe

Gvožđe se korisiti kao pomoć u dijagnostici anemija ili opterećenja gvožđem (hemosideroza), kada se određuje zajedno sa ostalim markerima metabolizma gvožđa (hemoglobin, feritin, transferin, TIBC i UIBC)

Povišena vrednost bilirubina u krvi

Povećana koncentracija bilirubina kod odraslih osoba, najčešće se javlja kada je jetra napadnuta virusom hepatitisa A, B, C ili ako je došlo do začepljenja žučnih kanalića kamenom ili tumorom.

Povećan bilirubin javlja se u toku dugotrajnog posta, većih dugotrajnih fizičkih napora. Takođe povećan bilirubin nalazi se i kod Gilberovog sindroma, Dubin Jonesovog sindroma.

Povišeni trigliceridi u krvi

Povišeni trigliceridi udruženi sa povišenim holesterolom (posebno LDL-holesterolom) jesu rizik za ubrzanu aterosklerozu.

Naši krvni sudovi sa starenjem postaju aterosklerotični i zato bi bilo dobro da tokom života preveniramo i ne dodajemo faktore rizika (masna hrana: čvarci, slanina, svinjsko meso, iznutrice), koji ubrzavaju aterosklerozu.

Visok kreatinin i urea u krvi

Visoke koncentracije kreatinina i uree u krvi su najčešće posledice smanjenja bubrežne funkcije.

Smanjena bubrežna filtracija ukazuje na smanjenu bubrežnu funkciju koja može biti posledica različitih oboljenja bubrega (napr. glomerulonefritisa, renalne azotemije, hroničnog bubrežnog oboljenja), kao i prerenalne azotemije.

Enzimi u krvi

Enzimi su proteinske biomolekule koji se nalaze u svim ćelijama organizma.

Njihovo prisustvo u ćelijama zavisi od metaboličkih procesa koji se odvijaju u pojedinim tkivima i organima, jer su enzimi biokatalizatori različitih metabiličkih procesa u organizmu.

Da bi enzimi obavljali funkciju biokatalizatora potrebno je prisustvo mnogih vitamina i oligoelemenata koji čine kofaktore enzima.

Hematološke analize krvi

Kompletna krvna slika

Kompletna krvna slika je grupa testova kojima se određuje:

 • broj leukocita i leukocitarana formula
 • broj eritrocita
 • broja trombocita
 • koncentracija hemoglobina
 • hematokrit (predstavlja odnos krvnih ćelija prema krvnoj plazmi)
 • eritrocitni indeksi:MCV-prosečna veličina eritrocita, MCH-prosećna količina hemoglobina u eritrocitima, MCHC-prosečna koncentracija hemoglobina u eritrocitima

Eritrociti (crvena krvna zrnca – RBC – Red Blood Cells) su najzastupljenije ćelije krvi. Eritrociti transportuju kiseonik vezan za hemoglobin iz pluća do drugih tkiva.

Smanjen broj eritrocita je jedan od pokazatelja anemije, zajedno sa hematokritom, hemoglobinom i eritrocitnim indeksima. Povišene vrednosti se mogu javiti kod zdravih ljudi, ali i nekim drugim stanjima.

Hemoglobin (Hgb) je sastojak eritrocita, snabdeva kiseonikom sve ćelije u organizmu. Kod anemija je njegova koncentracija snižena.

Leukociti (bela krvna zrnca WBC – White Blood Cell) se stvaraju u koštanoj srži i imaju ulogu u zaštiti organizma od infekcija. Postoji 5 subpopulacija leukocita i svaka od njih ima posebnu funkciju.

Povećan broj leukocita se javlja u bakterijskim infekcijama, a snižen broj kod virusnih infekcija, hemioterapije i primene pojedinih lekova.

Hematokrit (Htc) – predstavlja postotak koncetracije eritrocita (crvenih krvnih zrnaca) u krvi.

Trombociti su krvne pločice (PLT – Platelet Blood Cells) koje imaju ulogu u zaustavljanju krvarenja i zgrušavanju (koagulaciji) krvi.

Smanjen broj trombocita u analizi krvi se sreće kod autoimunih i malignih oboljenja, tačkastih krvarenja, primene citostatika… Povećan broj trombocita vodi pojačanom zgrušavanju krvi i može uzrokovati stvaranje krvnog ugruška u kardiovaskularnom sistemu.

Krvna slika kod dece

Krvna slika kod dece se radi iz uzorka krvi koji se uzima iz jagodice prsta deteta ili pete novorođenčeta, obzirom da je za analizu dovoljna mala količina krvi.

U preventivne svrhe, prva krvna slika se radi sa šest meseci, a kasnije jednom godišnje pri svakom sistematskom pregledu.

Preporuka je da se preventivna krvna slika kod dece radi pre svake vakcinacije.

Iz uzorka krvi iz prsta kod dece se može uraditi i leukocitna formula i CRP.

CRP je vrlo značajan parametar akutnog upalnog procesa u organizmu i za razlikovanje bakterijskih od upalnih procesa.

Bakterijske infekcije prati povećan broj leukocita i povećana vrednost CRP-a, dok virusne infekcije prati manja vrednost leukocita i normalna, referentna vrednost CRP-a.

Nizak hemoglobin u krvi

Nizak hemoglobin ukazuje na anemiju. Međutim, da bi se odredio tip anemije, a time i primenila adekvatna terapija nije dovoljno imati samo rezultat hemoglobina.

Potrebno je odrediti takođe ukupan broj eritrocita, MCV, MCH i MCHC. Tek kada imamo i ove nalaze možemo da diferenciramo da li je u pitanju hipohromna, normohromna, anemija zbog nedostatka gvožđa, folata ili vitamina B12 (koje takođe treba odrediti).

Funkcija leukocita (WBC) u krvi

Leukociti (bela krvna zrnca) predstavljaju ćelijski deo imunološke odbrane organizma. Zato su određena patološka stanja, kao što su infekcije pojedinih organa i tkiva, praćena uvek porastom ukupnog broja leukocita (organizam na taj način brani od infekcije).

Sem u infekcijama, znatno povećanje leukocita javlja se u leukemiji (maligno oboljenje bele krvne loze).

Ukupan broj i leukocitarna formula

Broj leukocita može fiziološki da varira zavisno od doba života, fizičkog vežbanja, u trudnoći, stresu i dr.

Ukupan broj leukocita čini zbir svih oblika leukocita koji se razdvajaju u diferencijalnoj leukocitarnoj formuli koja se izdaje u apsolutnom broju i u procentu svake od 5 vrsta leukocita.

Ukoliko je ukupan broj viši od gornje referentne vrednosti to najčešće ukazuje na neku infekciju. Ako su tada povećani neutrofili (granulociti) u pitanju je bakterijska infekcija, a ako su povećani limfociti onda uzrok najčešće virusna infekcija.

Sedimentacija krvi

Sedimentacija krvi je brzina taloženja eritrocita izazvana silom zemljine teže u vremenskom periodu od ½ ili 1 sata.

U inflamaciji sa porastom koncentracije fibrinogena i drugih proteina akutne faze dolazi do bržeg taloženja eritrocita pa se dobija povećana sedimentacija eritrocita. Izrazito povećana sedimentacija od 50 do 100 može se dobiti i u malignim oboljenjima.

Sedimentacija eritrocita se koristi kao pomoć u utvrđivanju prisustva zapaljenskog procesa u stanjima kao što su infekcije, tumori ili autoimune bolesti, kao pomoć u dijagnostici i praćenju niza specifičnih stanja (temporalni arteritis, sistemski vaskulitis, reumatska polimialgija ili reumatoidni artritis).

Biohemijska analiza krvi i hematološka analiza krvi – priprema

Većina biohemijskih analiza krvi kao i hematoloških analiza krvi, zahteva uzorkovanje u jutranjim časovima, nakon noćnog gladovanja od 8-12h.

Određene analize krvi, kao što su npr. stresni hormoni, zahtevaju i mirovanje pacijenata, a postoje i analize koje se rade u tačno određenim vremenskim periodima (ACTH se na primer radi isključivo u periodu od 7-10h ujutru).

Takođe, jako je bitno napomenuti laboratorijskim radnicima na prijemu o fiziološkim i / ili patološkim stanjima u kojima se organizam nalazi.

Na primer, trudnice imaju drugačije vrednosti parametara, nego osobe koje nisu u drugom stanju.

Za dobijanje tačnih rezultata analize krvi jako je bitna obaveštenost pacijenata o pravilima ponašanja i pripremi pre i tokom uzorkovanja krvi. Zato je važno da pročitate uputstvo “ Priprema za uzimanje uzorka krvi“ koje smo pripremili za vas:

Analiza krvi 1

Priprema pacijenta za uzimanje uzorka krvi

O svim nedoumicama i informacijama vezanim za uzorkovanje i analize možete se informisati u Beo-lab laboratorijama, a sve sa ciljem dobijanja tačnih rezultata.

Definicija referentnih vrednosti krvi, krvne slike i ostalih biohemijskih parametara

Referentne vrednosti (raniji termin normalne vrednosti) krvne slike i biohemijskih analiza su unapred određeni rasponi koncentracija svakog parametra posebno i to zavisno od pola i uzrasta pacijenta kao i od korišćenih reagenasa i aparata na kojima se rade te analize.

Svaka laboratorija je obavezna da naznači referentne vrednosti u zavisnosti od reagenasa i aparata koje koristi.

Kako se tumače rezultati laboratorijske analize krvne slike i biohemije?

Eritrociti RBC

Smanjenje broja eritrocita, crvenih krvnih zrnaca, kao i prosečnog sadržaja hemoglobina koji je ‘nosilac’ kiseonika u krvi, upozorava na postojanje nekog oblika anemije. U slučaju da nalaz pokazuje povišene vrednosti eritrocita, treba posumnjati na relativnu policitemiju (npr. dehidrataciju).

Eritociti referentne vrednosti:

 • Muškarci: 4.50 – 5.80 x 10^12/L
 • Žene: 3.80 – 5.10 x 10^12/L

Leukociti WBC

Povišen broj leukocita najčešće ukazuje na neki inflamatorni, upalni proces u organizmu, mada se može javiti i kod leukemije, trovanja, opekotina. Snižene vrednosti, odnosno leukopenije, najčešće se javljaju kod virusnih oboljenja, hemoterapije ili korišćenja nekih lekova.

Leukociti referentne vrednosti:

 • Odrasli: 4.0 – 10.0 x 10^09/L
 • Deca: ( 2-7 god.) 5.0 – 13.0 x 10^09/L

Trombociti PLT

Povišen nivo se javlja u sklopu trombocitoze koja je povezana sa zapaljenjima, smanjenom funkcijom slezine ili nedostatkom slezine, krvarenjem, davanjem nekih lekova, nefrotskog sindroma.

Trombociti referentne vrednosti

 • 140.0- 450.0 x 10^09/L

Hemoglobin HGB

Reč je o proteinu iz eritrocita koji vezuje kiseonik i prenosi ga do tkiva. Snižen nivo hemoglobina ukazuje na anemiju ili krvarenje.

Hemoglobin referentna vrednost:

 • Muškarci: 130.0 – 180.0 g/L
 • Žene: 119.0 – 157.0 g/L

Sedimentacija eritrocita

Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. Ako se krv koja sadrži antikoagulans pusti da stoji u uspravno postavljenoj pipeti, eritrociti će postupno početi da se talože na dno.

Brzina kojom se ove ćelije talože je osetljiva na indeks reakcije tela na povredu ili bolest, kao što je leukocitoza ili groznica.

Normalna brzina sedimentacije ne isključuje mogućnost postojanja bolesti, ali ubrzana sedimentacija je indikator za dalja ispitivanja.

Sedimentacija eritrocita referentne vrednosti:

 • Muškarci: 0.0 – 10.0 mm/h
 • Žene: 0.0 – 20.0 mm/h

Glukoza

Krvna slika može u velikoj meri da pomogne u otkrivanju dijabetesa, na šta ukazuje visok nivo glukoze u krvi.

 • Normalne vrednosti: 3,9-6,1 mmol/l

Gvožđe

Koncentraciju gvožđa u serumu određuje nekoliko faktora uključujući apsorpciju iz creva, deponovanje u crevima, jetri, slezini i kostnoj srži, gubljenje hemoglobina i sinteza novog hemoglobina.

Povišeno je kod višestrukih transfuzija, prekomernog davanja preparata gvožđa, povećanog i ubrzanog razaranja crvenih krvnih zrnaca, hemohromatoze i virusne upale jetre.

Referentne vrednosti:

 • Muškarci: 6,5 – 29,5 umol/l
 • Žene: 5,5 – 28,5 umol/l

Minerali

Niske vrednosti pojedinih minerala i oligoelemenata u nalazima krvi ukazuju da ih ne unosimo dovoljno putem hrane. Tako se kao posledica gladovanja, jednolične ishrane ili pothranjenosti može javiti nedostatak magnezijuma, kalijuma, gvožđa, natrijuma ili kalcijuma, koji su važni za normalno funkcionisanje organizma.

Natrijum, recimo, reguliše raspodelu vode u organizmu, kalijum utiče na funkciju nerava i mišića (srca), gvožđe koje se nalazi u hemoglobinu služi za prenošenje kiseonika do svih ćelija u organizmu.

LDL – holesterol

Povišene vrednosti lošeg holesterola (LDL) ukazuju na ishranu bogatu mastima i veći rizik od kardiovaskularnih bolesti, posebno ateroskleroze.

Ukoliko nalazi pokažu veći nivo LDL holesterola, treba dalje ispitati i da li postoje neka hronična oštećenja jetre ili bubrega ili poremećaj u radu štitaste žlezde.

Niže vrednosti u najvećem broju slučajeva upućuju na pothranjenost, na naslednu lipoproteinsku deficijenciju, cirozu jetre, virusnu upalu jetre ili hipertirozu, povećanu aktivnost štitne žležde.

Poželjne vrednosti: do 3,30 mmol/l.

HDL- holesterol

Što su više vrednosti HDL holesterola, to je bolje, jer ovaj holesterol „čisti“ krvne sudove i štiti od kardiovaskularnih bolesti. I minimalno smanjenje upućuje na povećani rizik od ateroskleroze, odnosno taloženja masnoća na unutrašnjim zidovima krvnih sudova, što dovodi do njihovog začepljenja i bolesti kao što su infarkt srca i moždani udar.

Poželjne vrednosti HDL-a: veće od 1.55 mmol/l

Poželjne vrednost ukupnog holesterola: do 5,18 mmol/l

Trigliceridi

Povećan unos masnoća i stres odraziće se i na trigliceride u krvi, te će se u nalazu pokazati kao povišeni.

S obzirom na to da se masnoća iz hrane apsorbuje u ćelijama sluzokože creva, odakle ulazi u limfne sudove i deponuje se u jetri, viši trigliceridi mogu da ukažu i na oštećenje funkcije ovog važnog organa.

 • Poželjne vrednosti: do 1,70 mmol/l.

Cene svih analiza krvi možete proveriti u našoj E-laboratoriji.

Ukoliko Vam se sviđa članak podelite ga sa prijateljima.

Facebook
LinkedIn
Podeli na mrežama:
Facebook
LinkedIn

Najnovije objave

Preventivni paneli

Beo-lab tim odgovara na vaša pitanja

Poruči analize onlajn i ostvari popust od 10%

Samo u Beo-lab laboratorijama laboratorijske analize možete poručiti onlajn.

 • Prednost pri dolasku u laboratoriju
 • Obavite konsultacije pri izboru analiza
 • Kupite testove svojim članovima porodice