Pratite nas

Direktni Bilirubin

Šifra CH12 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Direktni bilirubin se određuje osobama koje imaju znakove i simptome oštećenja jetre, opstrukcije žučnih kanala, osobama koje imaju metaboličke poremećaje povezane sa jetrom, osobama koje imaju znakove i simptome hemoliznih anemija kao i kod novorođenčadi.

135din

Vađenje krvi

Šta je Direktni Bilirubin?

Bilirubin je žuti pigment koji nastaje normalnim razlaganjem hema, dela hemoglobina koji je zadužen za vezivanje kiseonika i koji se nalazi u eritrocitima. Bilirubin se dalje obrađuje u jetri kako bi se mogao izbaciti iz organizma.

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

Direktni bilirubin se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju oboljenja jetre i hemoliznih anemija, kao i za praćenje žutice kod novorođenčadi.

Direktni bilirubin se određuje osobama koje imaju znakove i simptome oštećenja jetre, opstrukcije žučnih kanala, osobama koje imaju metaboličke poremećaje povezane sa jetrom, osobama koje imaju znakove i simptome hemoliznih anemija kao i kod novorođenčadi.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv) za odrasle, serum ili plazma (kapilarna krv) uzeta iz prsta ili pete za novorođenčad ili decu
Obrtno vreme: 1 dan

Uzimanje uzorka se vrši najčešće ujutru posle noćnog gladovanja.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.