Pratite nas

AST (SGOT) - enzim jetre

Šifra CH04 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

AST (SGOT) – Aspartat aminotransferaza (enzim jetre) se koristi za dijagnostiku i praćenje bolesti jetre, naročito da se prati oštećenje ćelija jetre (hepatocita).

140din

Vađenje krvi

Šta je AST- Aspartat aminotransferaza?

AST- Aspartat aminotransferaza je enzim koji se nalazi u ćelijama više organa, a najviše u ćelijama srca i jetre, dok je nešto manje zastupljen u ćeljama bubrega i mišića.

 

Zašto se određuje i kod koga je treba određivati AST?

Aspartat aminotransferaza (AST) se koristi za dijagnostiku i praćenje bolesti jetre, naročito da se prati oštećenje ćelija jetre (hepatocita).

AST se određuje osobama koje vrše rutinski medicinski pregled, osobama koje imaju znakove i simptome oštećenja jetre (uključujući i virusne hepatitise) kada se određuje zajedno sa ostalim markerima oštećenja jetre (ALT-om, ALP-om, gama-GT-om, ukupnim I direktnim bilirubinom).

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.