Pratite nas

ALT (SGPT) - enzim jetre

Šifra CH03 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

ALT (SGPT) – Alanin aminotransferaza (enzim jetre) se koristi za dijagnostiku i praćenje bolesti jetre, naročito da se prati oštećenje ćelija jetre (hepatocita).

140din

Vađenje krvi

Šta je ALT – Alanin aminotransferaza?

ALT- Alanin aminotransferaza je enzim koji se nalazi u ćelijama više organa, a najviše u ćelijama jetre i bubrega, dok je nešto manje zastupljen u ćelijama srca i mišića.

 

Zašto se određuje ALT i kod koga je treba određivati?

Alanin aminotransferaza (ALT) se koristi za dijagnostiku i praćenje bolesti jetre, naročito da se prati oštećenje ćelija jetre (hepatocita).

ALT se određuje osobama koje vrše rutinski medicinski pregled, osobama koje imaju znakove i simptome oštećenja jetre (uključujući i virusne hepatitise) kada se određuje sa ostalim markerima oštećenja jetre (AST-om, ALP-om, gama-GT-om, ukupnim i direktnim bilirubinom).

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.