Pratite nas

Gvožđe

Šifra CH52 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Gvožđe se korisiti kao pomoć u dijagnostici anemija ili opterećenja gvožđem (hemosideroza), kada se određuje zajedno sa ostalim markerima metabolizma gvožđa (hemoglobin, feritin, transferin, TIBC i UIBC).

155din

Vađenje krvi

Šta je gvožđe?

Gvožđe je esencijalni element koji u organizmu ima višestruke uloge, a jedna od najvažnijih je da ulazi u sastav hemoglobina koji je od suštinske važnosti za normalnu funkciju eritrocita.

Gvožđe nikada ne treba određivati pojedinačno, već zajedno sa ostalim markerima metabolizma gvožđa: feritin, hemoglobin, transferin (UIBC+TIBC za indirektnu procenu transferina)

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

Gvožđe se koristi kao pomoć u dijagnostici anemija ili opterećenja gvožđem (hemosideroza), kada se određuje zajedno sa ostalim markerima metabolizma gvožđa (hemoglobin, feritin, transferin, TIBC i UIBC).

Gvožđe se određuje osobama za koje se sumnja da imaju nedostatak gvožđa u organizmu (nizak hemoglobin i hematokrit) ili višak gvožđa u organizmu (hemosideroza).

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Uzimanje uzorka se vrši isključivo ujutru posle noćnog gladovanja.

 

SAZNAJ VIŠE

Anemija – simptomi, uzroci i dijagnostika

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.