Pratite nas

Feritin (rezerva gvožđa)

Šifra CH86 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Feritin se određuje osobama za koje se sumnja da imaju anemiju (nizak hemoglobin i hematokrit) da se utvrdi tip anemije, kao i osobama koje imaju višak gvožđa u organizmu (hemosideroza), kao i u praćenju terapije navedenih poremećaja.

940din

Vađenje krvi

Šta je feritin?

Feritin je protein koji služi za skladištenje gvožđa u organizmu. Promene u njegovoj koncentraciji ukazuju na poremećaj u metabolizmu gvožđa.

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

Feritin se koristi kao pomoć u dijagnostici anemija (razlikovanju anamije usled nedostatka gvožđa od anemije hronične bolesti), kao pomoć u dijagnostici opterećenja gvožđem (hemosideroza) kada se određuje sa ostalim markerima metabolizma gvožđa (hemoglobin, feritin i gvožđe).

Feritin se određuje osobama za koje se sumnja da imaju anemiju (nizak hemoglobin i hematokrit) da se utvrdi tip anemije, kao i osobama koje imaju višak gvožđa u organizmu (hemosideroza), kao i u praćenju terapije navedenih poremećaja.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Uzimanje uzorka se vrši isključivo ujutru posle noćnog gladovanja.

U trenutku vađenja krvi je potrebno da osoba nije u skorije vreme imala oboljenje zapaljenske prirode (infekcija, povreda ili operacije).

 

SAZNAJ VIŠE

FERITIN – važan u dijagnostici anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.