Pratite nas

TIBC (ukupni kapacitet vezivanja gvožđa)

Šifra CH75 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

TIBC (ukupni kapacitet vezivanja gvožđa)

155din

Vađenje krvi

Šta je TIBC?

UIBC (slobodni kapacitet vezivanja gvožđa) i TIBC (ukupni kapacitet vezivanja gvožđa) su testovi koji se određuju u cilju procene metabolizma gvožđa u organizmu.

UIBC i TIBC nikada ne treba određivati pojedinačno, već zajedno sa ostalim markerima metabolizma gvožđa (hemoglobin, gvožđe, feritin).

Zašto se određuju i kod koga se trebaju određivati?

UIBC i TIBC se koriste za indirketnu procenu transferina u dijagnostici anemija ili opterećenja gvožđem (hemosideroza), kada se određuje sa ostalim markerima metabolizma gvožđa (hemoglobin, gvožđe, feritin).
UIBC i TIBC se određuju osobama za koje se sumnja da imaju nedostatak gvožđa u organizmu (nizak hemoglobin i hematokrit) ili višak gvožđa u organizmu (hemosideroza).

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan
Uzimanje uzorka se vrši isključivo ujutru posle noćnog gladovanja.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.