Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

TIBC

Šifra CH75 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 radni dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Test ukupnog kapaciteta vezivanja gvožđa (TIBC) je test krvi koji vam govori koliko se transferina u  krvi vezuje za gvožđe. TIBC je mera za maksimalnu koncentraciju gvožđa koju transferin može da veže.

260.00din

Vađenje krvi
Biohemija logo Beo-lab

Šta je TIBC?

Ukupni sadržaj gvožđa u organizmu iznosi oko 3 do 3,5 g. Od ove količine oko 2,5 g se nalazi u eritrocitima ili njihovim prekursorima u kostnoj srži. Plazma sadrži samo oko 2,5 mg gvožđa. Gvožđe se transportuje kao Fe(III) vezano za plazma protein apotransferin. Apotransferin-Fe(III) kompleks se naziva transferin. Normalno je samo jedna trećina transferina zasicena Fe(III). Dodatna količina gvožđa koja se može vezati jeste nezasićeni (ili latentni) kapacitet vezivanja gvožđa (UIBC).

Zbir serumskog gvožđa i UIBC predstavlja ukupan kapacitet vezivanja gvožđa (TIBC). TIBC je mera za maksimalnu koncentraciju gvožđa koju transferin može da veže.

Serumski TIBC varira kod poremećaja metabolizma gvožđa. Kod anemije sa deficijencijom gvožđa TIBC se povećava, a zasićenje transferina se smanjuje za 15% ili više. Visok TIBC znači da imate nizak nivo gvožđa.

Nisko serumsko gvožđe povezano sa niskim TIBC karakteristično je za anemije tokom hroničnih bolesti, maligne tumore i infekcije.

Kada se radi određivanje TIBC?

TIBC testom, zajedno sa drugim testovima kojima se prati status gvožđa u organizmu, može da se proceni sposobnost tela da:

  • transportuje gvožđe u krvi
  • pomogne u dijagnostici nedostatka gvožđa ili preopterećenja gvožđem

UIBC i TIBC se koriste za indirektnu procenu transferina u dijagnostici anemija ili opterećenja gvožđem (hemosideroza), kada se određuje sa ostalim markerima metabolizma gvožđa (hemoglobin, gvožđe, feritin).

UIBC i TIBC se određuju osobama za koje se sumnja da imaju nedostatak gvožđa u organizmu (nizak hemoglobin i hematokrit) ili višak gvožđa u organizmu (hemosideroza).

Uzorkovanje

Uzorak je venska krv.

Priprema za analizu

Uzimanje uzorka se vrši isključivo ujutru, posle noćnog gladovanja.

Vreme izdavanja rezultata

Rezultat se izdaje na dnevnom nivou.

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.