Pratite nas

Urea (BUN)

Šifra CH58 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Urea (BUN) se koristi da se proceni stanje bubrega, kao pomoć u dijagnostici oboljenja bubrega, kao i da se prati efikasnost terapije kod oboljenja i oštećenja bubrega.

140din

Vađenje krvi

Šta je UREA?

Urea je mali molekul koji se konstantno stvara u jetri, a nastaje u procesu razlaganja proteina na aminokiseline. U toku razlaganja proteina stvaraju se aminokiseline i amonijak, koji se prevodi u manje štetni proizvod-ureu, koja se iz ogranizma izbacuje preko bubrega.

 

Zašto se određuje i kod koga se treba određivati?

Urea se koristi da se proceni stanje bubrega, kao pomoć u dijagnostici oboljenja bubrega, kao i da se prati efikasnost terapije kod oboljenja i oštećenja bubrega.

Urea se određuje osobama koje vrše rutinski medicinski pregled, osobama koje imaju znakove i simptome oboljenja bubrega ili stanja koja mogu biti pogoršana bubrežnom disfunkcijom, periodično se određuje osobama obolelim od bubrežnih oboljenja u cilju praćenja terapije i toka bolesti.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv), pojedinačna porcija urina ili 24h urin
Obrtno vreme: 1 dan
Uzimanje uzorka se vrši najčešće ujutru posle noćnog gladovanja.

Povezane analize ...

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.