Pratite nas

Trigliceridi

Šifra CH57 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Trigliceridi se određuju osobama koje vrše rutinski medicinski pregled, periodično osobama sa povećanim rizikom od razvoja srčanih oboljenja, kao i osobama koje uzimaju terapiju za snižavanje lipida.

150din

Vađenje krvi

Šta su Trigliceridi?

Trigliceridi su vrsta masti koja predstavlja izvor energije za organizam. Trigliceridi se unose ishranom i posle resorpcije u digestivnom traktu trigliceridi se koriste kao gorivo, dok se višak taloži u adipoznom tkivu. Visoka koncentracija triglicerida u krvi je povezana sa povećanim rizikom od razvoja srčanih oboljenja.

 

Zašto se određuju i kod koga se trebaju određivati?

Trigliceridi se koristi za procenu rizika od razvoja srčanih oboljenja i u cilju procene uspešnosti terapije za snižavanje lipida.

Trigliceridi se određuju osobama koje vrše rutinski medicinski pregled (kada se određuje ceo lipidni status: ukupni holesterol, HDL-holesterol, LDL-holesterol i trigliceridi), periodično se određuje osobama sa povećanim rizikom od razvoja srčanih oboljenja (kada se određuje ceo lipidni status, hs-CRP, fibrinogen, homocistein, Apo-A, Apo-B i LPa), kao i osobama koje uzimaju terapiju za snižavanje lipida (uključujući i osobe koje su promenile stil života).

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Uzimanje uzorka se vrši najčešće ujutru posle noćnog gladovanja od 9-12 sati. Alkohol se ne sme uzimati u prethodna 24 sata. Ponekad se uzorak uzima i u drugo vreme prema uputstvima lekara.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.