Pratite nas

Laktat dehidrogenaza - LDH

Šifra CH43 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Laktat dehidrogenaza LDH se određuje osobama koje imaju akutno ili hronično stanje koje dovodi do oštećenja tkiva ili ćelija, osobama koje imaju nakupljanja tečnosti u određenim delovima tela da se postavi dijagnoza, kao i osobama obolelim od meningitisa da se pomogne u diferencijalnoj dijagnozi.

140din

Vađenje krvi

Šta je Laktat dehidrogenaza – LDH?

Laktat dehidrogenaza – LDH je enzim koji se nalazi u skoro svakoj ćeliji u organizmu, a najviše ga ima u ćelijama srca, jetre, mišića, pluća, bubrega i eritrocitima.

 

Zašto se određuje LDH i kod koga je treba određivati?

Laktat dehidrogenaza – LDH se koristi kao nespecifičan marker za dijagnostiku i praćenje hemoliznih anemija (uključujući i megaloblastnu anemiju), oboljenja jetre i bubrega.

Koristi se kod određenih tipova maligniteta u dijagnostičke i prognostičke svrhe, kao i za praćenje uspešnosti terapije, kao pomoć u diferencijalnoj dijagnozi nakupljanja tečnosti u određenim delovima tela, kada se istovremeno određuje iz krvi i druge telesne tečnosti (likvor, pleuralna ili peritonealna tečnost).

Laktat dehidrogenaza – LDH se određuje osobama koje imaju akutno ili hronično stanje koje dovodi do oštećenja tkiva ili ćelija (uključujući i maligna oboljenja), osobama koje imaju nakupljanja tečnosti u određenim delovima tela da se postavi dijagnoza, kao i osobama obolelim od meningitisa da se pomogne u diferencijalnoj dijagnozi.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv), likvor, pleuralna ili peritonealna tečnost.
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.