Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.
Vantelesna oplodnja

Vantelesna oplodnja i laboratorijska dijagnostika

Vantelesna oplodnja (VTO) i laboratorijska dijagnostika su ključni elementi procesa asistirane reprodukcije koji pomažu parovima koji se suočavaju s poteškoćama da se ostvare u ulozi roditelja prirodnim putem. Laboratorijska dijagnostika ima ključnu ulogu u svakom koraku procesa vantelesne oplodnje, omogućavajući precizno praćenje razvoja embriona i povećavajući šanse za uspeh postupka.

Kroz ovu intrigrantnu temu, kao i povezanost postupka vantelesne oplodnje sa laboratorijskom dijagnstikom, provešće vas mr ph medicinske biohemije Jana Vukadin.

Šta je vantelesna oplodnja?

Vantelesna oplodnja (in vitro fertilizacija, IVF) je medicinska procedura koja se koristi kako bi pomogla parovima, koji imaju problema sa prirodnim začećem, da se ostvare u ulozi roditelja. Ovaj proces podrazumeva uzimanje jajnih ćelija iz jajnika žene i njihovu oplodnju partnerovom spermom u laboratorijskim uslovima (van tela). Nakon što dođe do oplodnje i formiranja embriona, jedan ili više embriona se vraćaju nazad u matericu radi implantacije i potencijalnog razvoja trudnoće.

Ova tehnika se obično koristi kada druge metode lečenja ne daju rezultate ili kada postoje određeni medicinski razlozi zbog kojih par ne može začeti prirodno.

Postupak vantelesne oplodnje obuhvata nekoliko koraka uključujući:

 • stimulaciju jajnika kako bi se proizvelo više jajnih ćelija
 • prikupljanje (aspiraciju) jajnih ćelija
 • oplodnju jajnih ćelija spermom u kontrolisanim, laboratorijskim uslovima
 • kultivaciju embriona
 • transfer embriona u matericu

Uspešnost IVF postupka zavisi od mnogih faktora, a neki parovi prolaze kroz više pokušaja pre nego što se postupak konačno završi uspešnom trudnoćom.

Značaj laboratorijske dijagnostike za proceduru vantelesne oplodnje

Laboratorijske analize i dijagnostički testovi su važan deo ove slagalice, jer na osnovu rezultata tih parametara, medicinski tim za VTO pristupa svim fazama samog procesa.

Parovi koji se podvrgavaju jednom ili više ciklusa vantelesne oplodnje rade veliki broj laboratorijskih testova, a sve sa ciljem da se proceni njihova moć reprodukcije, kao i da se odredi kada je najbolji momenat za asistiranu oplodnju. U zavisnosti od opšteg zdravlja žene, kao i njenog partnera, pristupa se selekciji analiza koje će im biti neophodne tokom ovog putovanja.

Parovi koji se odluče da se podvrgnu VTO proceduri u Srbiji, posebno oni čije troškove pokriva država, obično imaju određeni set standardnih laboratorijskih analiza, formiranih prema zvaničnom vodiču za VTO.

Vantelesna oplodnja i laboratorijska dijagnostika 1

Međutim, parovi koji sami finansiraju postupak ili biraju klinike izvan zemlje, mogu se suočiti s dodatnim testiranjem prema protokolima tih ustanova. Svaka klinika ili medicinski centar može imati svoje protokole i procedure, uključujući specifične laboratorijske analize koje smatraju važnim za postizanje najboljih rezultata.

Komisija za VTO i laboratorijske analize

Prema najnovijim istraživanjima, značajan procenat parova u Srbiji se suočava sa izazovom neplodnosti (steriliteta). Za parove koji ne mogu ostvariti roditeljstvo prirodnim putem, dostupna je opcija vantelesne oplodnje koja se finansira iz sredstava Republičkog Zavoda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Prilikom apliciranja za stimulisani postupak biomedicinski potpomognute oplodnje (BMPO) o trošku države, žena mora ispunjavati određene kriterijume:

 • Prethodno isprobane alternative lečenja steriliteta
 • Dijagnoza neplodnosti i nakon odgovarajućeg lečenja
 • Da ima ispod 45 godina
 • Očuvana funkcija jajnika
 • Indeks telesne mase (BMI) ispod 30

Za muškarce, neophodni uslovi obuhvataju prisustvo živih i morfološki ispravnih spermatozoida u ejakulatu, ili u slučaju azoospermije (odsustvo spermatozoida), zamrznute spermatozoide u klinikama u Srbiji.

Uključivanje u postupak vantelesne oplodnje o trošku države zahteva sprovođenje raznovrsnih administrativnih postupaka, medicinskih pregleda, analiza i konsultacija.

NAPOMENA: Parovi koji žele da se prijave za postupak vantelesne oplodnje o trošku države, zakazuju pregled u zdravstvenoj ustanovi koja će izdati mišljenje o izvodljivosti postupka. Konačnu saglasnost za sprovođenje postupka daje Ministarstvo zdravlja.

Faze procesa vantelesne oplodnje (dobijanje saglasnosti za VTO)

U prvoj fazi procesa vantelesne oplodnje, ključan korak je prikupljanje uputa za neophodne analize. Žena treba posetiti svog izabranog ginekologa, dok je muškarcu potrebna konsultacija sa lekarom opšte prakse. Nakon inicijalne provere, ginekolog i lekar opšte prakse upućuju pacijente na dodatne pretrage.

Za žene su predviđene sledeće analize:

 • Brisevi (cervikalni i vaginalni na prisustvo bakterija i gljivica), bris na hlamidiju, i bris na bakterijsku vaginozu
 • HbsAg, antitela na HCV i HIV, VDRL – serologija
 • Rubella (IgM i IgG antitela) – serologija
 • Toxoplasma gondii (IgM i IgG antitela) – serologija
 • Skrining grlića materice – bris na Papanikolau, kolposkopija
 • Ultrazvučni pregled vaginalnom sondom
 • Laboratorijsko ispitivanje hormona (putem krvi) od 2. do 4. dana menstrualnog ciklusa (FSH, LH, estradiol, progesteron, testosteron, TSH, T3, T4, prolaktin, hormon AMH)

Neposredno pred sam postupak, ginekolog izdaje uput za dodatne laboratorijske analize, uključujući krvnu grupu sa Rh faktorom, urin, biohemiju i faktore koagulacije.

Muškarcu će biti tražene sledeće analize:

Ovaj pristup osigurava da su oba partnera temeljno pregledana i pripremljena za naredne korake u procesu vantelesne oplodnje.

U drugoj fazi procesa vantelesne oplodnje, nakon sprovedenih analiza, žena se ponovo obraća svom ginekologu, dok muškarac poseti lekara opšte prakse kako bi dobili tri neophodna uputa za komisiju za biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO).

 • Za ženu – uput za ultrazvučni pregled koji se vrši u okviru pregleda komisije za BMPO (uput bi trebalo da bude naslovljen na ustanovu u kojoj će biti komisija).
 • Za muškarca – uput za spermogram koji se vrši u okviru pregleda komisije za BMPO (uput bi trebalo da bude naslovljen na ustanovu u kojoj će biti komisija).

U trećoj fazi procesa vantelesne oplodnje, javljate se matičnoj filijali RFZO, ukoliko ne živite na teritoriji ustanove na koju ste upućeni. Tamo će vam overiti sve upute i izdati obrazac OLK-1, koji je od suštinskog značaja za dalji tok postupka.

Popunjavate sledeće obrasce prilikom odlaska na komisiju za BMPO:

 • Izjava o izboru zdravstvene ustanove u kojoj će se, ako je moguće, raditi postupak (obrazac BMPO-1).
 • Izjava da iz postojeće zajednice nemate decu, odnosno da imate jedno dete (obrazac BMPO-2).
 • Izjava da ste saglasni da zamrznete embrione ukoliko postoji mogućnost (obrazac BMPO-6). Jedan primerak ovog obrasca čuvate za ustanovu u kojoj će se raditi postupak.

Na pregled komsije za BMPO odlazite zajedno sa partnerom, i nosite sa sobom svu prikupljenu medicinsku dokumentaciju (urađene analize, izveštaje lekara).

 • Upute za komisiju dobijene od ginekologa, odnosno lekara opšte prakse.
 • Fotokopiju otpusne liste, ukoliko ste prethodno radili neki od postupaka BMPO (IUI, IVF, ICSI).
 • Sve otpusne liste ako je bilo nekih medicinskih procedura, kao što su HSG, histeroskopija, laparoskopija, laparotomija.
 • Kompletnu medicinsku dokumentaciju ako je žena bolovala ili ako je operisana od neke bolesti.

Na lekarskoj komisiji će se potvrditi dijagnostika na osnovu svih urađenih analiza, a po potrebi će se uraditi ultrazvučni pregled (kod žene) i analiza spermograma (kod muškarca).

Ukoliko prođete lekarsku komisiju, dobićete potvrdu o ispunjenosti uslova za stimulisani postupak BMPO (obrazac BMPO-3).

Potvrda (BMPO-3) koju ste dobili važi samo za jedan postupak i traje 12 meseci, u kojem periodu je zdravstvena ustanova obavezna da započne postupak.

Ovim koracima uspešno završavate proces dobijanja odobrenja za vantelesnu oplodnju.

Vantelesna oplodnja i laboratorijska dijagnostika 2

U četvrtoj fazi procesa vantelesne oplodnje, nakon kompletiranja prethodnih koraka, dobijate pozivno pismo od matične filijale ili same ustanove gde će se obaviti vantelesna oplodnja. U pozivnom pismu će biti naznačen zakazan termin za dolazak u određenu ustanovu ili kliniku gde će se sprovesti postupak vantelesne oplodnje. Ukoliko ste se prijavili preko eUprave, obaveštenje o zakazanom terminu možete dobiti i putem ovog portala.

Ovo pismo označava konkretan korak ka realizaciji vantelesne oplodnje, pružajući vam jasne smernice o mestu i vremenu gde će se postupak sprovesti.

U petoj fazi procesa vantelesne oplodnje, nakon što ste primili pozivno pismo, potrebno je da oba partnera ponovo posete Dom zdravlja kako biste dobili sledeće upute:

 • Žena odlazi kod svog ginekologa po uput za stacionarno lečenje.
 • Muškarac odlazi kod svog lekara po specijalistički uput za analizu spermograma.

Sa pozivnim pismom i uputima iz Doma zdravlja, odlazite u matičnu filijalu RFZO (tzv. socijalno). U matičnoj filijali RFZO, overavate dobijene upute i preuzimate obrazac OLK-12. Ovaj obrazac ima značajnu ulogu u daljem toku procesa vantelesne oplodnje.

U šestoj fazi procesa vantelesne oplodnje, kada je došao trenutak za odlazak na postupak u odabranu ustanovu, termin naznačen u pozivnom pismu zapravo se odnosi na prve konsultacije koje prethode samom postupku.

Prve konsultacije

Na ovim konsultacijama, upoznaćete doktora koji će voditi postupak vantelesne oplodnje. Takođe, dogovorićete se o tačnom terminu početka procesa. Ovaj susret pruža priliku da razjasnite eventualne nedoumice, postavite pitanja i stvorite osnovu za uspešnu saradnju tokom postupka.

Priprema dokumentacije

Važno je poneti obrazac OLK-12 i svu dosadašnju medicinsku dokumentaciju. Ovaj korak omogućava doktoru da stekne potpun uvid u vaše zdravstveno stanje, što je ključno za određivanje optimalne terapije i metode biomedicinski potpomognute oplodnje (BMPO).

Dodatne analize pred sam postupak

Neposredno pred sam postupak, potrebno je imati spremne dodatne analize koje se tiču opšteg zdravstvenog profila:

 • Krvna grupa i Rh faktor
 • Kompletna krvna slika (KKS)
 • Urin (pregled urina i urinokultura)
 • Biohemijske analize (urea, kreatinin, glukoza, mokraćna kiselina, sedimentacija eritocita, ukupni proteini i bilirubin, AST, ALT, natrijum, kalijum, hloridi, kalcijum i jonizovani kalcijum)
 • Mali faktori koagulacije (protrombinsko vreme (INR) i aPTT)

Sve ove pripremne faze osiguravaju temeljnu i personalizovanu pripremu za sam postupak vantelesne oplodnje, čime se povećavaju šanse za uspeh i smanjuje stres tokom samog procesa.

Faze ciklusa vantelesne oplodnje (VTO procedura nakon dobijanja saglasnosti)

Kao što svaki prirodni ciklus i proces imaju svoje faze i korake kroz koje prolaze, tako se i VTO postupak odvija kroz nekoliko faza sa ciljem da se povećaju šanse da trudnoća bude uspešna.

Priprema i procena

Pre nego što se započne proces vantelesne oplodnje, oba partnera prolaze kroz niz dijagnostičkih testova kako bi se utvrdili eventualni uzroci neplodnosti. Laboratorijski testovi uključuju analize sperme, hormonalne analize, serološke testove i druge laboratorijske pretrage kako bi se procenila reproduktivna funkcija i spremnost da se uđe u ovaj postupak.

Faza stimulacije jajnika

Žena prolazi kroz fazu stimulacije jajnika kako bi se povećala proizvodnja jajnih ćelija. Prateća laboratorijska dijagnostika uključuje praćenje nivoa hormona i ultrazvučne preglede kako bi se pratilo sazrevanje folikula.

Vantelesna oplodnja i laboratorijska dijagnostika 3

Aspiracija (sakupljanje) jajnih ćelija

Nakon zvaršene stimulacije jajnika, jajne ćelije se sakupljaju pomoću aspiracije folikula, a zatim se laboratorijski procenjuje njihov kvalitet i mogućnost oplodnje.

Oplodnja i kultivacija embriona

Sperma se koristi za oplodnju jajnih ćelija u laboratorijskim uslovima, obično metodom in vitro oplodnje (IVF). Embrioni se kultivišu u laboratorijskim inkubatorima, a njihov razvoj prati se pažljivo.

Transfer embriona

Nakon određenog perioda kultivacije, najkvalitetniji embrioni se selektuju za transfer u matericu žene.

Testiranje da li je došlo do trudnoće

Nakon transfera embriona, prati se nivo beta-hCG (humani horionski gonadotropin ) kako bi se utvrdilo da li je došlo do uspešne trudnoće.

Krioprezervacija

Zreli i kvalitetni embrioni koji se ne iskoriste, mogu se zamrznuti za ponovni pokušaj vantelesne oplodnje.

Značaj laboratorije za IVF tokom procesa vantelesne oplodnje

Tim medicinskih radnika, na čelu sa ginekolozima i embriologom, su vrlo bitan segment VTO procesa. Njihova uloga je višestruka, i njihova prisutnost i posvećenost svim fazama ovog postupka je neophodna.

Uloga embriologa, kao i laboratorijskih tehničara je ključna za uspešnu vantelesnu oplodnju.

Procena sperme: Laboratorijska analiza muškog spermograma pruža informacije o broju, pokretljivosti i morfologiji spermatozoida. Ovi podaci su od suštinskog značaja za donošenje odluka o najefikasnijem metodu oplođenja i odabiru odgovarajućih postupaka.

Kultivacija i selekcija jajnih ćelija: Laboratorijska dijagnostika omogućava praćenje razvoja jajnih ćelija. Ova faza uključuje i odabir zrelih jajnih ćelija koje će biti podvrgnute postupku oplođenja.

Fertilizacija: Nakon što su prikupljene jajne ćelije i spermatozoidi, sprovodi se proces fertilizacije. Ovde se prate parametri kao što su spajanje jajne ćelije i spermatozoida, formiranje zigota i prva faza embrionskog razvoja.

Praćenje embrionskog razvoja: Laboratorijski tim prati razvoj embriona tokom nekoliko dana nakon oplodnje. Ova praćenja pomažu u odabiru najkvalitetnijih embriona za prenos u matericu, kao i u donošenju odluke kog dana će se odigrati sam postupak embriotransfera.

Krioprezervacija: Višak embriona koji nisu odmah implantirani može se zamrznuti za buduće VTO postupke. Na taj način se biološki materijal može sačuvati na duži vremenski period.

Vantelesna oplodnja i laboratorijska dijagnostika 4

Paneli za VTO dostupni u Beo-lab laboratorijama

S obzirom na složenost VTO procedure, koja predstavlja izazov za svaki par koji se podvrgava ovom postupku, stručni tim Beo-lab laboratorije kreirao je tri paketa analiza za ženskog i muškog partnera, kao deo obavezne laboratorijske pripreme za izlazak na komisiju za vantelesnu oplodnju, uzimajući u obzir smernice iz zvaničnog VTO vodiča.

Paket analiza iz krvi – priprema za VTO (ženski partner)

 • Pre započinjanja procesa VTO, važno je testirati se na STD, jer neki infekcije mogu negativno uticati na trudnoću. Asimptomatske infekcije se često identifikuju kroz rutinsko testiranje, pružajući osnovu za prilagođavanje lečenja i optimizaciju uspeha VTO.
 • Identifikacija potencijalnih rizika po trudnoću i embrione putem rutinskog testiranja na Toxoplasmu i Rubellu. Ako žena nije imuna, preduzimaju se preventivne mere poput vakcinacije ili terapije pre započinjanja IVF ciklusa.
 • Praćenje hormonskog statusa žene, uključujući FSH, LH i estradiol, ključno je za prilagođavanje stimulacije jajnika. Personalizovan pristup povećava kontrolu reproduktivnog procesa, kao i šansu za uspeh VTO.
 • Provera funkcije štitne žlezde kroz analize hormona poput TSH, T4 i T3 je deo rutinskog laboratorijskog skrininga. Pravilan rad štitne žlezde, pre početka VTO procedure, poboljšava šanse za uspeh ovog postupka.

Paket analiza iz krvi – priprema za VTO (ženski partner) možete uraditi na lokacijama svih Beo-lab laboratorija.

Paket genitalnih briseva – priprema za VTO (ženski partner)

 • Identifikacija eventualnih infekcija u genitalnom traktu, kao što su bakterijska vaginoza ili hlamidija, je od velikog značaja zbog negativnog uticaja na plodnost ili povećanog rizika od komplikacija tokom trudnoće nakon VTO koje ove infekcije mogu imati ako ostanu nedijagnostikovane.
 • Otkrivanje infekcija ili disbalansa vaginalne flore mogu uticati na uspešnost IVF procedure, pa lečenje eventualnih infekcija pre samog početka VTO postupka može poboljšati reproduktivni status.
 • PAPA test je ginekološki test za rano otkrivanje promena u ćelijama cerviksa. Redovno praćenje PAPA testa pre VTO-a omogućava ranu dijagnozu i tretman, stvarajući optimalne uslove za zdravu trudnoću.
 • PAPA testom se vrši identifikacija nepravilnosti koje bi mogle uticati na proces implementacije embriona tokom VTO-a.

Oba ova paketa analiza pružaju medicinskom timu važne informacije o reproduktivnom zdravlju žene. Na osnovu rezultata, medicinski tim za VTO može prilagoditi protokole lečenja prema individualnim potrebama, smanjujući potencijalne rizike i povećavajući šanse za uspeh VTO procedure.

Posebna priprema za analize iz krvi nije potrebna.

Pripremu za PAPA test, možete pronaći na linku https://www.beo-lab.rs/priprema-za-analize/priprema-kod-uzimanja-uzoraka-za-papa-test/

Više o pripremi za ostale genitalne briseve, možete pročitati na linku https://www.beo-lab.rs/priprema-za-uzimanje-genitalnih-briseva/

Paket genitalnih briseva – priprema za VTO (ženski partner) možete uraditi na sledećim lokacijama Beo-lab laboratorija:

Paket analiza – priprema za VTO (muški partner)

 • Ako razmatrate da uđete u vantelesnu oplodnju (VTO), važno je serološko testiranje na polno prenosive bolesti  (često asimptomatske) koje mogu uticati na uspešnost ovog postupka. Infekcije izazvane ovim bolestima mogu negativno uticati na proizvodnju i funkciju spermatozoida. Testiranjem i lečenjem ovih infekcija pre VTO-a može se unaprediti zdravlje spermatozoida, povećavajući time šanse za uspeh oplodnje.
 • Analiza uretralnih briseva kod muškaraca koji se pripremaju za IVF omogućava identifikaciju potencijalnih polno prenosivih bolesti, pružajući rano otkrivanje infekcija u uretri i poboljšavajući kvalitet sperme.
 • Spermogram analizira parametre sperme, uključujući koncentraciju spermatozoida, pokretljivost, morfologiju i druge karakteristike.
 • Spermokultura identifikuje bakterije u spermi, omogućavajući prilagodbe lečenja prema potrebama pacijenta i povećavajući šanse za uspeh vantelesne oplodnje.

Posebna priprema za analize iz krvi nije potrebna.

Pripremu za analizu spermograma, možete pronaći na linku https://www.beo-lab.rs/analiza/spermogram/

Više o pripremi za uretralne briseve, možete pročitati na linku https://www.beo-lab.rs/analiza/uretralni-bris-bakterioloski-i-mikoloski/

Paket analiza – priprema za VTO (muški partner) možete uraditi samo na lokaciji centralne Beo-lab laboratorije u Beogradu, na adresi Resavska 58-60.

Za sve informacije u vezi sa laboratorijskim analizama u vezi sa pripremom za proceduru vantelesne oplodnje, možete nas kontaktirati na broj telefona +381113622888  ili nam svoj upit pošaljite na mail office@beo-lab.rs

Takođe, sve testove možete poručiti i platiti unapred putem usluge E-laboratorije  i ostvariti dodatnih 10% popusta.

Ukoliko Vam se sviđa članak podelite ga sa prijateljima.

Povezani tekstovi:

Reference:

https://sansazaroditeljstvo.org.rs/sansin-vodic-do-vto-preko-rfzo-a/

https://sansazaroditeljstvo.org.rs/sansin-vodic-do-vto-preko-rfzo-a/

Ukoliko Vam se sviđa članak podelite ga sa prijateljima.

Facebook
LinkedIn

Podeli na mrežama:

Facebook
LinkedIn

Najnovije objave

Preventivni paneli

Pošaljite poruku

Poruči analize onlajn

Samo u Beo-lab laboratorijama laboratorijske analize možete poručiti onlajn.

 • Prednost pri dolasku u laboratoriju
 • Obavite konsultacije pri izboru analiza
 • Kupite testove svojim članovima porodice