Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.
Kalcijum

Kalcijum – važan elemenat ljudskog organizma

Šta je kalcijum?

Kalcijum je hemijski element veoma važan za ljudski organizam, jedan je od najzastupljenijih elemenata u organizmu. U telu osobe prosečne težine se nalazi oko 1 kilogram kalcijuma (2% težine).

99% kalcijuma u organizmu se nalazi u kostima i zubima, preostalih 1% kalcijuma se nalazi u mekim tkivima i ekstraćelijskim tečnostima.

U krvi je kalcijum prisutan u 3 oblika:

 • Slobodni ili jonizovani oblik, na koji otpada 50%
 • Vezan za proteine plazme (u velikoj količini albumin), na koji otpada 40%
 • Kompleksirani sa organskim i neorganskim jonima, na koji otpada 10%.

Uloga kalcijuma u organizmu

Kalcijum se prema mestu u kome se taloži u organizmu deli na:

 • intracelularni (nalazi se u ćeliji ) i
 • ekstracelularni (nalazi se van ćelije).

Intracelularni kalcijum ima esencijalnu ulogu u mnogim fiziološkim funkcijama jer učestvuje u:

 • kontrakciji mišića
 • sekreciji hormona
 • metabolizamu glikogena (rezerve glukoze u organizmu) i
 • deobi ćelija.

Koncentracija kalcijuma u ćeliji je 20000 puta manja od njegove koncentracije u ekstraćelijskim tečnostima.

Ekstraćelijski kalcijum (kalcijum koji se nalazi u plazmi) takođe ima važnuulogu u mnogim fiziološkim funkcijama tako što učestvuje u:

 • formiranju kostiju i zuba
 • normalnom funkcionisanju nervnog sistema
 • koagulaciji krvi i
 • održava koncentraciju intraćelijskog kalcijuma.

Regulacija metabolizma kalcijuma u organizmu

Regulacija metabolizma kalcijuma je komleksan proces koji uključuje bubrege, tanko crevo i skelet i za to su odgovorni:

Važno je napomenuti da se metabolizam kalcijuma ne može posmatrati odvojeno od metabolizma fosfata.

Uzroci niske koncentracije kalcijuma u organizmu (hipokalcemije)

Kako se kalcijum u krvi nalazi u 3 oblika (slobodan, vezan za proteine i kompleksiran), pad u koncentraciji albumina dovodi do evidentnog pada koncentracije kalcijuma, naročito kod hospitalizovanih pacijenta.

 Klinička stanja koja dovode do niske koncentracije albumina u krvi su:

 • hronična oboljenja jetre,
 • nefrotski sindrom,
 • kongestivno oboljenje srca,
 • malnutricija,
 • maligniteti
 • intravenska terapija  fiziološkim rastvorima (naročito posle operacija).

Najčešće stanja koja dovode do hipokalcemije su:

 • hronično oboljenje bubrega
 • hipoparatiroidizam (snižena produkcija PTH u paratireoidinim žlezdama)
 • nedostatak vitamina D
 • maligna oboljenja
 • faza izlečenja koštanih oboljenja (sindrom gladnih kostiju)
 • upotreba nekih lekova (inhibitori protonske pumpe, bisfosfonati, fosfatne   klizme, imanitab, denosumab, itd.) i
 • taloženje kalcijuma u oštećenim tkivima.

Posledice niske koncentracije kalcijuma-hipolalcemija

Niska koncentracija kalcijuma  u organizmu dovodi do niza kliničkih manifestacija kao što su:

 • umor
 • parestezije (osećaj trnjenja ili peckanja u nedostatku nadražaja)    
 • povećana razdražljivost mišića (slabost mišića, trzanje i grčevi mišića,   laringospazam i bronhospazam)
 • poremećaj rad srca ( hipotenzija, kongestivan bolest srca i aritmije) i
 • poremećaji centralnog nervnog sistema (depresija, epileptični napadi,   izmenjen mentalni status).

Uzroci visoke koncentracije kalcijuma ili hiperkalcemija

Povećan nivo kalcijuma u krvi ili hiperkalcemija se najčešće dešava kada je “ulazak” kalcijma u ekstracelularnu tešnost  iz tankog creva, skeleta i bubrega, veći od „izlaska“ kalcijuma iz ekstracelularne tešnosti usled povećane razgradnje kostiju ili  povećane resorpcije u tankom crevu ili smanjene eliminacije preko bubrega.

Najčešća stanja koja dovode do hiperkalcemije su:

 • Hiperparatireoidizam (povećana  produkcija PTH u paratiroidinim žlezdama usled hiperplazije ili malignih oboljenja paratiroidinih žlezda)
 • Maligna oboljenja (hematološki maligniteti, maligniteti na skeletu i maligniteti koji se na nalaze na skeletu ali produkuju hormone, hormonima slične proteine, citokine, faktore rast i druge produkte)
 • dDuga endokrina obolenja (hiper- i hipo-paratiroidizam, feohromocitom, akromegalija i dr.)
 • Bubrežna oboljenja
 • Lekovi (vitamin d i kalcijum, terapijska upotreba PTH, litijum, hromon rasta, estrogeni, hlorotiazidni diuretici i dr. )
 • Granulomatozne bolesti (sarkoidoza, tuberkuloza, berilioza,  )
 • dugotrajna imobilizacija i
 • Zadnja faza zatajenja jetre.

Posledice visoke koncetracije kalcijuma ili hiperkalcemijaVisoka koncentracija kalcijuma u organizmu dovodi do promena u više sistema organa što za posledicu ima niz kliničkih manifestacija.

Hiperkalcemija dovodi do niza neuroloških simptoma:

 • slabost,
 • zamor,
 • smanjena mišićna kontrakcija,
 •  depresija,
 • promenjen mentalni status
 •  i komu 

U gastrointestinalnom sistemu  hiperkalcemija dovodi do:

 • povraćanja,
 • mučnine,
 • bola u abdomenu,
 • povećanja količine želudačne kiseline,
 • konstipacije,
 • peptičnog ulkusa i
 • pankreatitisa.

Srce tj. srčani mišić  usled hiperkalcemije smanjuje mišićnu kontrakciju i dolazi do promena u srčanom ritmu.

Na nivou bubrega, hiperkalcemija dovodi do poliurije (izlučivanje preko 3L urina na dan), dehidratacije, prerenalne uremije, kao i do formiranje bubrežnog kamana.

Dugotrajna  hiperkalcemija dovodi od taloženja kalcijuma u različitim tkivima (bubrezima, srcu, oku, krvnim sudovima i želudačnoj sluznici).

Značajne analize u dijagnostici navedenih hipokalcemije i hiperkalcemije

Navedene analize dostupne svu vam u svim Beo-lab laboratorijama širom Srbije.

Analie možete poručiti i online preko E-laboratorije čime skraćujete vreme zadržavanja u laboratoriji prilikom dolaska na uzorkovanje.

Za više informacija oko navedenih analiza pišite nam na e-laboratorija@beo-lab.rs

Ukoliko Vam se sviđa članak podelite ga sa prijateljima.

Facebook
LinkedIn
Podeli na mrežama:
Facebook
LinkedIn

Najnovije objave

Preventivni paneli

Beo-lab tim odgovara na vaša pitanja

Poruči analize onlajn i ostvari popust od 10%

Samo u Beo-lab laboratorijama laboratorijske analize možete poručiti onlajn.

 • Prednost pri dolasku u laboratoriju
 • Obavite konsultacije pri izboru analiza
 • Kupite testove svojim članovima porodice