Pratite nas

Albumin

Šifra CH05 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Albumin se koristi kao pomoć u dijagnostici oboljenja jetre i oboljenja bubrega, kao i za procenu nutritivnog statusa.

135din

Vađenje krvi

Šta je Albumin ?

Albumin je količinski najbrojniji protein u krvi. Sintetiše se u jetri i ima višestruke uloge u organizmu.

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

Albumin se koristi kao pomoć u dijagnostici oboljenja jetre i oboljenja bubrega, kao i za procenu nutritivnog statusa.

Albumin se određuje osobama koje vrše rutinski medicinski pregled, osobama koje imaju znakove i simptome oboljenja jetre ili bubrega, osobama za koje se sumnja da imaju malapsorpciju ili malnutriciju, kod hospitalizovanih pacijenata da se prati nutricioni status, kao i u sklopu pripreme pred operacije.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.