Pratite nas

Ukupni proteini

Šifra CH51 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Ukupni proteini se koriste kao pomoć u dijagnostici niza oboljenja uključujući i oboljenja jetre, oboljenja bubrega, metabolička oboljenja kao i za procenu nutritivnog statusa.

135din

Vađenje krvi

Šta su ukupni proteini?

Ukupni proteini su test kojim se određuje količina svih proteina u serumu/plazmi. Dve najbrojnije klase proteina u krvi su albumin i globulini. Za specifičniju dijagnostiku mogu se određivati pojedinačni proteini iz seruma/plazme.

 

Zašto se određuju i kod koga se trebaju određivati?

Ukupni proteini se koriste kao pomoć u dijagnostici niza oboljenja uključujući i oboljenja jetre, oboljenja bubrega, metabolička oboljenja kao i za procenu nutritivnog statusa.

Ukupni proteini se određuju osobama koje vrše rutinski medicinski pregled, osobama koje imaju znakove i simptome oboljenja jetre ili bubrega, osobama za koje se sumnja da imaju malapsorpciju ili malnutriciju, osobama za koje se sumnja da imaju metaboličke poremećaje, kod hospitalzovanih pacijenata da se prati nutricioni status, kao i u sklopu pripreme pred operacije.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv)
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.