Call Centar: +381 11 3622888
Pretraga
Close this search box.

Kalcitonin

Šifra MT02 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 radni dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Kalcitonin reguliše nivo kalcijuma u ​​krvi. Ukupan efekat kalcitonina je smanjenje koncentraciju kalcijuma u ​​krvi, kada nivo kalcijuma poraste iznad normalne vrednosti. Takođe, kalcitonin smanjuje koncentraciju fosfora u krvi kada nivoi neorganskog fosfata premaše normalne vrednosti.

1,480.00din

Vađenje krvi
Imunohemija logo Beo-lab

Šta je kalcitonin?

Humani kalcitonin (hCT) je peptidni hormon koga pre svege sekretuju parafolikularne C ćelije štitne žlezde.Kalcitonin metabolišu jetra i bubrezi, a regulisan je nivom serumskog kalcijuma. Fiziološki, hCT utiče na metabolizam kalcijuma i fosfora. On je inhibitor koštane resorpcije tako da sprečava koštani gubitak u vreme kalcijumskog stresa (npr. tokom trudnoće, laktacije i rasta).

Kada se radi analiza kalcitonin?

Povišeni nivoi hCT mogu se naći kod raznih patoloških stanja:

  • kod medularnog karcinoma štitne žlezde
  • kod tumora kalcitoninskih sekretornih ćelija štitne žlezde
  • kod leukemijskih i mijeloproliferativnih poremećaja ili se može proizvoditi ektopično kod tumora kao što je to tumor pluća (sitnoćelijski karcinom pluća), ili karcinom dojke.

Pored toga, povišeni nivoi se takođe mogu naći udruženi sa hiperparatireoidizmom, hipergastrinemijom, popuštanjem bubrega, kao i hroničnih zapaljenskih oboljenja.

Najpoznatiji klinički sindrom udružen sa poremećajem hipersekrecije hCT je medularni karcinom štitne žlezde (MTC), koji čini 5‑10 % svih karcinoma štitne žlezde.

Uzorkovanje

Uzorak je venska krv.

Priprema za analizu

Posebna priprema nije potrebna ( mada lekar može zahtevati da se kalcitonin određuje nakon noćnog gladovanja).

Vreme izdavanja rezultata

Rezultat se izdaje na dnevnom nivou.

Tumačenje dobijenih rezultata

Rezultate testa tumači lekar koji vas je uputio na ovo testiranje.

Beo-lab patronažna služba
7 dana u nedelji

Zakažite dolazak našeg patronažnog tima na vašu adresu i platite unapred uslugu patronaže, kao i potrebne analize, platnom karticom putem E-laboratorije.

Korišćenjem E-laboratorije, zadržavanje našeg stručnog tima u vašem domu će biti minimalno.