Pratite nas

Natrijum

Šifra CH53 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Natrijum se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju niza poremećaja koji utiču na acido-bazni status i balans vode u organizmu, a koji za posledicu imaju snižen ili povećan nivo natrijuma.

140din

Vađenje krvi

Šta je Natrijum?

Natrijum je elektrolit koji je esencijalan za normalno funkcionisanje organizma, a naročito za normalno funkcionisanje nerava i mišića. Natrijum zajedno sa ostalim elektrolitima (hloridima, kalijumom i bikarbonatima) učestvuje u regulaciji acido-baznog statusa i balansa vode u organizmu.

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

Natrijum se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju niza poremećaja koji utiču na acido-bazni status i balans vode u organizmu, a koji za posledicu imaju snižen ili povećan nivo natrijuma.

Natrijum se određuje osobama koje vrše rutinski medicinski pregled (kada se određuje zajedno sa hloridima, kalijumom i bikarbonatima), kod osoba koje imaju simptome nedostatka tečnosti- dehidrataciju (usled povraćanja, dijareje, pojačanog znojenja ili pojačanog uriniranja), osobama koje imaju simptome viška tečnosti (velike otoke usled oboljenja srca, bubrega, jetre, nadbubrežne žlezde, itd.), kao i osobama koje imaju problema sa krvnim pritiskom.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv), 24h urin
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

Beo-lab patronažna služba 7 dana u nedelji

Da li znate da sem željenih laboratorijskih analiza patronažnu službu možete takođe platiti onlajn kako za sebe tako i za članove svoje porodice.  Onlajn plaćanje omogućava da naši laboranti dolaze kod vas pripremljeni, što značajno skraćuje vreme zadržavanja u vašem domu.