Pratite nas

Hloridi

Šifra CH20 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Hloridi se koriste kao pomoć u dijagnostici i praćenju niza poremećaja koji utiču na acido-bazni status i balans vode u organizmu koji za posledicu imaju snižen ili povećan nivo hlorida.

140din

Vađenje krvi

Šta su Hloridi?

Hloridi zajedno sa ostalim elektrolitima (natrijumom, kalijumom i bikarbonatima) učestvuju u regulaciji acido-baznog statusa i balansa vode u organizmu.

 

Zašto se određuju i kod koga se trebaju određivati?

Hloridi se koriste kao pomoć u dijagnostici i praćenju niza poremećaja koji utiču na acido-bazni status i balans vode u organizmu koji za posledicu imaju snižen ili povećan nivo hlorida.

Hloridi se određuju osobama koje vrše rutinski medicinski pregled (kada se određuje zajedno sa natrijumom, kalijumom i bikarbonatima), osobama koje imaju znake i simptome oboljenja (srca, bubrega, nadbubržne žlezde, itd.) koji mogu da dovedu do disbalansa elektrolita, kao i za praćenje uspešnosti terapije ovih oboljenja.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv), 24h urin

Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.