Pratite nas

Natrijum

Šifra CH53 Kategorija
Vreme izdavanja rezultata: 1 dan
Uzorkovanje: Vađenje krvi

Kratak opis analize

Natrijum se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju niza poremećaja koji utiču na acido-bazni status i balans vode u organizmu, a koji za posledicu imaju snižen ili povećan nivo natrijuma.

140din

Vađenje krvi

Šta je Natrijum?

Natrijum je elektrolit koji je esencijalan za normalno funkcionisanje organizma, a naročito za normalno funkcionisanje nerava i mišića. Natrijum zajedno sa ostalim elektrolitima (hloridima, kalijumom i bikarbonatima) učestvuje u regulaciji acido-baznog statusa i balansa vode u organizmu.

 

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

Natrijum se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju niza poremećaja koji utiču na acido-bazni status i balans vode u organizmu, a koji za posledicu imaju snižen ili povećan nivo natrijuma.

Natrijum se određuje osobama koje vrše rutinski medicinski pregled (kada se određuje zajedno sa hloridima, kalijumom i bikarbonatima), kod osoba koje imaju simptome nedostatka tečnosti- dehidrataciju (usled povraćanja, dijareje, pojačanog znojenja ili pojačanog uriniranja), osobama koje imaju simptome viška tečnosti (velike otoke usled oboljenja srca, bubrega, jetre, nadbubrežne žlezde, itd.), kao i osobama koje imaju problema sa krvnim pritiskom.

 

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: serum (venska krv), 24h urin
Obrtno vreme: 1 dan

Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

U Beo-lab laboratorijama možete uraditi napredne, potpuno automatizovane serološke testove novije generacije:

CMIA (IgG antitela)
CLIA (IgM antitela)
ECLIA (IgG, IgA i IgM antitela)

Ukoliko vam je serološki test na SARS-CoV-2 antitela potreban radi putovanja u inostranstvo, molimo vas da proverite sa ambasadom date zemlje, da li postoji zahtev za posebnom vrstom serološkog testa, kako bi bili sigurni da je zahtevani test u skladu sa testovima dostupnim u Beo-lab laboratorijama.